Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Травматични заболявания

Травматични заболявания в лицево-челюстната област

Редица ситуации в нашия живот и бит могат да доведат до травми на лицевите меки тъкани, костните структури и зъбите.

Нараняванията на меките тъкани се проявят в широк диапазон – от охлузвания и кръвонасядания до загуба на отделни тъкани. Хирургичната обработка трябва да е прецизна поради високите естетични изисквания и наличието на жизнено важни структури в лицево-челюстната област (органи на зрението, слуха, обонянието, вкуса и др.). Особена трудност представляват случаите, при които не е потърсена навреме специализирана помощ. При тях могат да се наложат многоетапни пластични корекции за възстановяване естетиката и функцията на лицето.  

       
Кръвонасядане на клепачите                  Травма със загуба на тъкани
и под конюнктиват                                от долния клепач
                                                                  .

Счупванията на челюстните и лицеви кости (долна и горна челюст, слепоочни кости, носни кости, фронтална кост и др.) могат да доведат до сериозни деформации и дори животозастрашаващи усложнения. Те изискват своевременна, по възможност едномоментна и окончателна специализирана помощ.

      
Фрактура на нос                                    Фрактура на носни,горночелюстни,
                                                        орбитални и едмоидални кости

         
Фрактура на предната стена на 
фронталната кост    Фрактура на яблачната кост

           
Фрактура на горна челюст                          Фрактура на яблачните кости,
                                                              горната и долна челюст

 

        
Фрактура на ставния 
израстък на долна челюст   Двустранна фрактура на долна челюст
                                                              

 

Съвременните титанови плаки и винтове създадоха условия за едномоментно  наместване и фиксиране (остеосинтеза) на счупените лицеви и челюстни кости. Често се поставят (през устата) без да се остават видими белези. Обичайно не налагат обездвижване на челюстите. През периода на заздравяване не ограничават пациентите функционално и социално. В практиката навлезнаха и резорбируеми материали за остеосинтеза. Те не изискват повторна операция за отстраняването им и не ограничават растежа на лицевите и челюстни кости при деца.

      
Остеосинтеза на предната стена на фронталната кост с титанова мрежа и винтове. Остеосинтеза на яблачната кост с титанова плака и винтове -
случаи на доц. Джоров.

      
Множествени счупвания на лицевите и челюстни кости, остеосинтезирани с титанови плаки и винтове -
случаи на доц. Джоров.

 

                    
Счупвания от двете страни на долната челюст, остеосинтезирани с титанови плаки и винтове - случаи на доц. Джоров.

 

Отделението

Лицево-челюстна хирургия

Консултации

Челюстно-лицеви деформаци…

Реконструктивна лицево-че…

Вродени малформации

Туморни образувания

Кисти

Травматични заболявания

Заболявания на долночелюс…

Заболявания на слюнчените…

Възпалителни заболявания

Екип

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".