Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Сектор Неврорентгенология

Неврорентгенологията е специализиран раздел от образната диагностика, ориентиран към изобразяване на централната и периферна нервна система. Неврорентгенологията обхваща целия диапазон от образни методи, с помощта на които се диагностицират патологични промени на главния и гръбначния мозък, мозъчните обвивки, гръбначния стълб, кръвоносните съдове на мозъка и гръбнака, орбитите, вътрешното и средно ухо, периферните нерви.  Неврорентгенологията има два подраздела - диагностичен и интервенционален. Последният обхваща миниинвазивни диагностични и терапевтични процедури като катетърна ангиография, стентиране на съдове, койлиране на аневризми, емболизация на артерио-венозни малформации и др. Неврорентгенологията е неразривно свързана и с друг раздел на образната диагностика - рентгенология на заболяванията на главата и шията.

Основните образни методи,  които се използват за диагностика на заболяванията на нервната система са компютърната томография (КТ) и магнитно-резонансната томография (МРТ).  По-ограничено приложение намират конвенционалната рентгенография и ултразвуковата диагностика. Интервенционалните диагностични методи включват няколко метода, които се базират основно на катетърна мозъчна и спинална ангиография.

Магнитнорезонансна Томография

Най-високоинформативният метод в този раздел е магнитно-резонансната томография, която осигурява много добра тъканна резолюция във всички равнини и има голям брой технически прийоми за  целенасочено изобразяване на магистралните мозъчните съдове (МР ангиография със или без инжектиране на контрастна материя),  микроциркулацията на мозъчния паренхим (МР перфузия), водномолекулярната дифузия в мозъчното вещество, сноповете бяло в-во (МР трактография), както за оценка на концентрацията на различни метаболити при физиологични и патологични процеси (МР спектроскопия) и др.  Този метод работи чрез силно напрегнато магнитно поле, създадено от апарата и при него няма рентгеново лъчение. Това го прави предпочитан метод за изследване на централната нервна система при бебета, деца и млади хора. Образите се получават във вид на „срезове“ с дебелина от няколко милиметра, разположени в различни равнини.  Изследването съдържа няколко серии  с различни технически параметри, чрез което се осигуряват образи с различна характеристика на сигнала на изследваните тъканите.  Този факт осигурява по-голям обем информация и по-точна оценка на състоянието на пациента.

мозъчна перфузия                                  мозъчна МР ангиография                             мозъчна трактография 

мозъчна спектроскопия

Магнитно-резонансната томография е засега единственият неинвазивен метод за оценка на структурата на гръбначния мозък и най-информативният, за изобразяване на гръбначния стълб.

Голям брой заболявания на централната нервна система са достъпни за диагностика само с магнитно-резонансна томография – множествена склероза,  остри  микроинсулти, исхемични огнища в мозъчния ствол и гръбначния мозък, микрокръвоизливи, инфекции на мозъка и обвивките, метаболитни заболявания, някои видове томори и др.

Изследването се извършва в специален апарат – магнитно-резонансен томограф, при което пациентът е в легнало положение и е поставен в отвора на машината.  Около тялото му или под него се поставя антена (бобина), която служи за приемане на сигналите от изследваната област.

При някои заболявания е необходимо използването на контрастни вещества, които повишават резолюцията междуу тъканите, за да се осигури повече информация и по-точна диагноза. Повечето контрастни вещества съдържат химичния елемент гадолиний, който има парамагнитни свойства. Те се въвеждат през малка канюла (абокат), поставен във вена на ръката. Противопоказания за използване на тези контрастни вещества са наличието на алергични реакции към тях и нарушена бъбречна функция.

Получените образи се интерпретират задължително от лекар, специалист по образна диагностика и могат да се представят на различен носител – компакт диск или филм от лазерен принтер.

Насочването за магнитно-резонансно изследване става от лекуващия лекар,  който трябва да изпрати пациента с кратко описание на заболяването и работна диагноза. Изборът на конкретен протокол за магнитно-резонансно изследване при отделния пациент се прави от специалист по образна диагностика, който има познания за диагностичната стойност на метода и използваните технически протоколи.

В повечето случаи не се изисква предварителна подготовка преди провеждане на магнитно-резонансно изследване на нервната система, но следва да се спазват общите изисквания с оглед отделяне на пациенти с противопоказания, най-важни от които са пациенти с пейсмейкър, други кардиостимулатури, кохлеарни импланти и стоманени импланти в тялото.

Kомпютърна Tомография

Компютърната томография е основен метод за образна диагностика, при който тялото на човека се представя „разрязано на тънки филии“. Получава се чрез рентгенови лъчи и сложна компютърна обработка. Полученият образ е с многокократно увеличени параметри за разграничаване на плътността на тъканите и органите и на разстоянията между  oтделни  точки от тях. Получените образи могат да се обработват допълнително (т.н. постпроцесинг) и да се представят  в различни равнини, обемно (3D), както и компютърно да се подчертаят кръвоносните съдове (КТ ангиография). Компютърната томография служи за установяване на налични заболявания, както и за контрол на резултатите от приложеното лечение. Това е най-често използваният метод за диагностика на спешни случаи и травми.  Изследването се извършва в легнало положение, на специална процедурна маса на апарата, която се движи в отвора на модула, генериращ  рентгеновото лъчение. 

 

Компютър томографското се извършва със или без инжектиране на контрастно вещество, според това какво е конкретното заболяване. Въвеждането на тези вещества води до силно повишаване на естествения контраст на тъканите в зависимост от степента на тяхното кръвоснабдяване.  В резултат на това значително се увеличава диагностичната стойност на получените образи.  Контрастното вещество е йод-съдържащо и се въвежда интравенозно през малка канюла (абокат). Противопоказания за използване на тези вещества са наличието на алергични реакции към тях и нарушена бъбречна функция.

Рутинното компютър-томографско изследване  на нервната система не изискава предварителна подготовка.

Компютъртомографската ангиография на церебрални артерии  е специализирано изследване,  при което се изобразяват кръвоносните съдове на мозъка.  Извършва се задължително с прилагане на контрастна материя,  която  изпълва съдовете и прави възможна оценката на тяхната проходимост и стени. Следва допълнителна компютърна обработка, след която подчертано  се представят  кръвоносните съдове. Това е един от съвременните  методи за диагностициране на наличието на мозъчни аневризми, артерио-венозни малформации, тромбоза на кръвоносни съдове.

  

Конвенционална рентгенография

Конвенционалната рентгенография е образен метод, при който се получава рентгенова снимка на различни части от тялото.  При нервната система намира приложение за визуализиране на костите на главата и гръбначния стълб. Извършва се в право или в легнало положение.  Най-често се използва като бързо и относително евтин метод за диагностика на счупвания на костите или промени в структурата им (разрушаване, уплътняване). Понякога се използва за доказване наличието на метални частици или импланти в тялото, което е противопоказание за извършване на МРТ.

Облъчването, получено при този метод е сравнително малко, поради късото време  на заснемане - части от секундата. Полученият образ може да се представи на различни носители – филм или компакт диск.

Рентгеноскопията (флуороскопия) е рентгенов метод за изобразяване на скелета в реално време, като образът се получава на телевизионен диагностичен монитор. Този вид изследване се използва ограничено в неврорентгенологията.

Ултразвуково изследване

Ултразвуковото изследване е ценен диагностичен метод поради факта, че не използва рентгенови лъчи. Намира приложение в най-ранна детска възраст за оглед на мозъка през отворените фонтанели, както и за диагностициране на дефектите при затваряне на дъгите на гръбначния стълб. Използва се и за диагностика на вродените малформации на централната нервна система на плода преди раждане, т.нар. пренатална диагностика. 

Отделението

Образна диагностика

Екип

Неврорентгенология

Торакална рентгенология

Кардиорентгенология

Гастроинтестинална рентге…

Мамодиагностика

Център за белодробни фибр…

ЯМР/КТ с анестезия

Курсове и обучения

Изследователски проекти

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.