Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Сектор Гастро-интестинална рентгенология

Гастро-интестиналната рентгенология е подспециалност на Образната даигностика, която е фокусирана върху изследванията на гастро-интестиналния тракт – хранопровод, стомах, черва, черен дроб, жлъчен мехур, панкреас. В зависимост от търсената патология,  възрастта на пациента и неговото състояние, лекарят-рентгенолог прилага най-подходящото изследване, което би отговорило на  въпросите на изпращащия лекар.

За диагностициране на заболяванията на гастро-интестиналната система  се прилагат ултразвукови изследвания, контрастни рентгенови изследвания с въвеждане на рентгенпозитивни медикаменти в различни сегменти на гастро-интестиналния тракт, стандартни или по-специални компютър-томографски и магнитно-резонансни техники. В редица случаи изследванията са  комплексни и включват едновременното участие на гастро-ентеролог и рентгенолог.  При необходимост от провеждане на биопсия – вземане на парченце от увредения орган, това се извършва  като минимално инвазивна процедура под рентгенов контрол.

Изследване на хранопровода и стомаха

Контрастно изследване на хранопровода и стомаха под рентгенов контрол

Това е изследване, което позволява получване на «отливка» на съответния отдел от горния гастроинтестинален тракт и/или проследяване на начина и скоростта на преминаване на въведената контрастна материя. Показано e при пациенти със затруднено гълтане, трудно преминаване на храната или нейният рефлукс след нахранване. Възможността за проследяване на преминаването на контраста в реално време го прави метод на избор при диафрагмални хернии и функционални заболявания на хранопровода и стомаха. То е незаменим метод при планиране на оперативни интервенции и проследяване на ефекта от провеждането им.

Рентгеновото изследване на хранопровода и стомаха не заменя ендоскопското изследване (изследване с въвеждане на малка камера и щипка за биопсия), а го допълвa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирано съгласие за провеждане на рентгеново изследване на хранопровод и стомах 

Контрастно изследване на дебелото черво под рентгенов контрол

Това е контрастно изследване на дебелото черво, при което след добро почистване на червото от фекални маси през специален катетер в ректума се  въвеждат последователно контрастна материя и въздух. Целта е да се «разгъне» лумена на червото и да се добие представа за промените в хода и ширината му. Изследването е показано при съмнение за хронични и туморни заболявания на дебелото черво и не се препоръчва при спешни състояния.

Рентгеновото изследване на дебелото черво не заменя ендоскопското изследване (изследване с въвеждане на малка камера и щипка за биопсия), а го допълва.

Как да се подготвим за рентгеново изследване на дебелото черво

Информирано съгласие за рентгеново изследване на дебелото черво

Компютър-томографско изследване на стомаха, панкреаса и жлъчния мехур

Компютър-томографското изследване на стомаха, панкреаса и жлъчният мехур е изследване, което се назначава от лекар с ясно зададено към рентгенолога клинично запитване.  Изследването се провежда на гладно, като предварително пациентът изпива определено количество вода, позволяваща «визуализирането» на промените в лумена на стомаха. Инжектирането на контрастна материя във вената по време на изследването позволява оценка на кръвоснабдяването на изследваните органи, както и характеризиране на определени патологични формации.

Приложението на метода е широко и е неразделна част от изследванията, провеждани в спешната медицина, онкологията, при пациенти с жълтеница, панкреатити, както и за проследяване на ефекта от проведеното лечение.

 

Информирано съгласие за рентгеново изследване на стомаха, панкреаса и жлъчния мехур

Компютър-томографско изследване на черния дроб

Компютър-томографското изследване на черния дроб е изследване, което се назначава от лекар с ясно зададено към рентгенолога клинично запитване.  Изследването се провежда без и с аплициране на контрастна материя във вената с оглед визуализиране на кръвоснабдяването на черния дроб, както и характеризиране на определени патологични формации.

Приложението на метода е широко и е неразделна част от изследванията, провеждани в гастро-ентерологията, онкологията, при пациенти с жълтеница, както и планиране на по-сложни оперативни интервенции и проследяване на ефекта от проведеното лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирано съгласие за компютъртомографско изследване на черния дроб

Eнтероклиза или компютър-томографско изследване на тънките черва

Компютър-томографската ентероклиза е неинвазивен метод, който дава възможност да се намерят промени, които не са видими при провеждане на конвенционалните рентгенови изследвания или при ехографията. С помощта на въведената в тънкото черво вода се получава „отливка” на лумена на червото, която позволява да се определи разположението му, дебелината на стената му, наличието на евентуални дефекти в лумена или в съседство, които са белег на заболяване.  Meтодът е показан при паценти с хронични заболявания на тънкото черво, болест на Крон или улцеративен колит.

Как да се подготвим за провеждане на компютър-томографско изследване на тънките черва

Информирано съгласие за провеждане на компютър-томографско изследване на тънките черва

Виртуална колонография или компютър-томографско изследване на дебелото черво

КТ виртуалната колоноскопия е неинвазивен, безболезнен метод, който дава възможност да се намерят промени, които не са видими при провеждане на конвенционалните рентгенови изследвания или при ехографията. С помощта на въведения в дебелото черво въздух се получава три-измерен образ на червото, който позволява да се определи разположението му, дебелината на стената му, наличието на евентуални дефекти в лумена или в съседство, които са белег на заболяване.  Допълнителната обработка на получените образи със специален софтуер осигурява възможността за изобразяване на вътрешността на червото, близко до това при конвенционалната колоноскопия.

Методът е утвърден в цял свят като подходящ за скрининг и ранно откриване на преканцерози (полипи и други доброкачествени заболявания, които имат потенциал след време да се развият като тумор), както и при пациенти с доказан тумор на дебелото черво за преценка на разпространението му. Спешните състояния и “острият корем” не са обект на изследването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да се подготвим за провеждане на компютър-томографско изследване на дебелото черво

Информирано съгласие за провеждане на компютър-томографско изследване на дебелото черво

Магнитно-резонансно изследване на черен дроб, панкреас, жлъчни пътища и жлъчен мехур

Магнитнорезонансното изследване на черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища е показано при редица туморни и възпалителни заболявания. Възможността за визуализиране на промените в тъканите след аплициране на различни видове контрастни материи го правят метод на избор в случаи, когато останалите изследвания не могат да отговорят на клиничното питане. Липсата на рентгеново лъчение при провеждане на изследването е предимство при бременни, жени в детеродна възраст, малки деца и пациенти, при които се налагат чести контролни изследвания.

Т.нар. Магнитно-резонансна холецисто-панкреатография позволява по безболезнен път да се изобразят разширените жлъчни пътища при пациенти със жълтеница.

 

 

 

 

 

 

 

Информирано съгласие за провеждане на магнитно-резонансно изследване на черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища

Отделението

Образна диагностика

Екип

Неврорентгенология

Торакална рентгенология

Кардиорентгенология

Гастроинтестинална рентге…

Мамодиагностика

Център за белодробни фибр…

ЯМР/КТ с анестезия

Курсове и обучения

Изследователски проекти

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.