Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Сектор Гастро-интестинална рентгенология

Гастро-интестиналната рентгенология е подспециалност на Образната даигностика, която е фокусирана върху изследванията на гастро-интестиналния тракт – хранопровод, стомах, черва, черен дроб, жлъчен мехур, панкреас. В зависимост от търсената патология,  възрастта на пациента и неговото състояние, лекарят-рентгенолог прилага най-подходящото изследване, което би отговорило на  въпросите на изпращащия лекар.

За диагностициране на заболяванията на гастро-интестиналната система  се прилагат ултразвукови изследвания, контрастни рентгенови изследвания с въвеждане на рентгенпозитивни медикаменти в различни сегменти на гастро-интестиналния тракт, стандартни или по-специални компютър-томографски и магнитно-резонансни техники. В редица случаи изследванията са  комплексни и включват едновременното участие на гастро-ентеролог и рентгенолог.  При необходимост от провеждане на биопсия – вземане на парченце от увредения орган, това се извършва  като минимално инвазивна процедура под рентгенов контрол.

Изследване на хранопровода и стомаха

Контрастно изследване на хранопровода и стомаха под рентгенов контрол

Това е изследване, което позволява получване на «отливка» на съответния отдел от горния гастроинтестинален тракт и/или проследяване на начина и скоростта на преминаване на въведената контрастна материя. Показано e при пациенти със затруднено гълтане, трудно преминаване на храната или нейният рефлукс след нахранване. Възможността за проследяване на преминаването на контраста в реално време го прави метод на избор при диафрагмални хернии и функционални заболявания на хранопровода и стомаха. То е незаменим метод при планиране на оперативни интервенции и проследяване на ефекта от провеждането им.

Рентгеновото изследване на хранопровода и стомаха не заменя ендоскопското изследване (изследване с въвеждане на малка камера и щипка за биопсия), а го допълвa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирано съгласие за провеждане на рентгеново изследване на хранопровод и стомах 

Контрастно изследване на дебелото черво под рентгенов контрол

Това е контрастно изследване на дебелото черво, при което след добро почистване на червото от фекални маси през специален катетер в ректума се  въвеждат последователно контрастна материя и въздух. Целта е да се «разгъне» лумена на червото и да се добие представа за промените в хода и ширината му. Изследването е показано при съмнение за хронични и туморни заболявания на дебелото черво и не се препоръчва при спешни състояния.

Рентгеновото изследване на дебелото черво не заменя ендоскопското изследване (изследване с въвеждане на малка камера и щипка за биопсия), а го допълва.

Как да се подготвим за рентгеново изследване на дебелото черво

Информирано съгласие за рентгеново изследване на дебелото черво

Компютър-томографско изследване на стомаха, панкреаса и жлъчния мехур

Компютър-томографското изследване на стомаха, панкреаса и жлъчният мехур е изследване, което се назначава от лекар с ясно зададено към рентгенолога клинично запитване.  Изследването се провежда на гладно, като предварително пациентът изпива определено количество вода, позволяваща «визуализирането» на промените в лумена на стомаха. Инжектирането на контрастна материя във вената по време на изследването позволява оценка на кръвоснабдяването на изследваните органи, както и характеризиране на определени патологични формации.

Приложението на метода е широко и е неразделна част от изследванията, провеждани в спешната медицина, онкологията, при пациенти с жълтеница, панкреатити, както и за проследяване на ефекта от проведеното лечение.

 

Информирано съгласие за рентгеново изследване на стомаха, панкреаса и жлъчния мехур

Компютър-томографско изследване на черния дроб

Компютър-томографското изследване на черния дроб е изследване, което се назначава от лекар с ясно зададено към рентгенолога клинично запитване.  Изследването се провежда без и с аплициране на контрастна материя във вената с оглед визуализиране на кръвоснабдяването на черния дроб, както и характеризиране на определени патологични формации.

Приложението на метода е широко и е неразделна част от изследванията, провеждани в гастро-ентерологията, онкологията, при пациенти с жълтеница, както и планиране на по-сложни оперативни интервенции и проследяване на ефекта от проведеното лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирано съгласие за компютъртомографско изследване на черния дроб

Eнтероклиза или компютър-томографско изследване на тънките черва

Компютър-томографската ентероклиза е неинвазивен метод, който дава възможност да се намерят промени, които не са видими при провеждане на конвенционалните рентгенови изследвания или при ехографията. С помощта на въведената в тънкото черво вода се получава „отливка” на лумена на червото, която позволява да се определи разположението му, дебелината на стената му, наличието на евентуални дефекти в лумена или в съседство, които са белег на заболяване.  Meтодът е показан при паценти с хронични заболявания на тънкото черво, болест на Крон или улцеративен колит.

Как да се подготвим за провеждане на компютър-томографско изследване на тънките черва

Информирано съгласие за провеждане на компютър-томографско изследване на тънките черва

Виртуална колонография или компютър-томографско изследване на дебелото черво

КТ виртуалната колоноскопия е неинвазивен, безболезнен метод, който дава възможност да се намерят промени, които не са видими при провеждане на конвенционалните рентгенови изследвания или при ехографията. С помощта на въведения в дебелото черво въздух се получава три-измерен образ на червото, който позволява да се определи разположението му, дебелината на стената му, наличието на евентуални дефекти в лумена или в съседство, които са белег на заболяване.  Допълнителната обработка на получените образи със специален софтуер осигурява възможността за изобразяване на вътрешността на червото, близко до това при конвенционалната колоноскопия.

Методът е утвърден в цял свят като подходящ за скрининг и ранно откриване на преканцерози (полипи и други доброкачествени заболявания, които имат потенциал след време да се развият като тумор), както и при пациенти с доказан тумор на дебелото черво за преценка на разпространението му. Спешните състояния и “острият корем” не са обект на изследването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да се подготвим за провеждане на компютър-томографско изследване на дебелото черво

Информирано съгласие за провеждане на компютър-томографско изследване на дебелото черво

Магнитно-резонансно изследване на черен дроб, панкреас, жлъчни пътища и жлъчен мехур

Магнитнорезонансното изследване на черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища е показано при редица туморни и възпалителни заболявания. Възможността за визуализиране на промените в тъканите след аплициране на различни видове контрастни материи го правят метод на избор в случаи, когато останалите изследвания не могат да отговорят на клиничното питане. Липсата на рентгеново лъчение при провеждане на изследването е предимство при бременни, жени в детеродна възраст, малки деца и пациенти, при които се налагат чести контролни изследвания.

Т.нар. Магнитно-резонансна холецисто-панкреатография позволява по безболезнен път да се изобразят разширените жлъчни пътища при пациенти със жълтеница.

 

 

 

 

 

 

 

Информирано съгласие за провеждане на магнитно-резонансно изследване на черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища

Отделението

Образна диагностика

Екип

Неврорентгенология

Торакална рентгенология

Кардиорентгенология

Гастроинтестинална рентге…

Мамодиагностика

Център за белодробни фибр…

ЯМР/КТ с анестезия

Курсове и обучения

Изследователски проекти

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".