Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Лекарите, работещи в Клиниката са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различните подспециалности като спешна образна диагностика, онкология, неврорентгенология, гастро-интестинална рентгенология, уро-генитална рентгенология, мускуло-скелетна рентгенология, торакална рентгенология, сърдечно-съдова рентгенология, мамодиагностика, педиатрична образна диагностика.  Лекарите в клиниката по Образна Диагностика работят по европейските стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.

Философията на работещите в Клиниката по "Образна Диагностика" в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е ориентирана изцяло към пациента. Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Наша цел е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо.

Проф. д-р Галина Кирова-Недялкова, дм, началник на Клиника по Образна диагностика от основаването на Болница Токуда Висше медицинско образование завършва в Медицинския факултет на Медицинска академия, София и последователно работи в Рентгеново отделение на Окръжна болница, Добрич, в Сектор Съдова и интервенционална диагностика към Рентгеново отделение на Военномедицинска академия, София, в Секция Образна Диагностика на Национален онкологичен център, София и отделение по Образна диагностика към Университетска болница Лозенец, София.

Притежава диплом за придобита специалност Образна диагностика. Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта. Благодарение на дългогодишния си стаж в Националния онкологичен център познава добре биологията, особеностите, методите за диагностика и проследяване на онкологичните заболявания. Специален интерес представляват заболяванията на белия дроб като дълги години е консултант към клиниките по белодробни болести, гръдна хирургия и ревматология. В последните години клиничният й и научен интерес е ориентиран и към образната диагностика на сърцето и съдовете.

Научната си дейност започва през 1992 г. след успешно положен изпит за научен сътрудник във Военномедицинска академия, София. През 2000г. защитава дисертационен труд, свързан с особеностите на диагностиката на дифузните заболявания на белия дроб и през 2006 г. се хабилитира. Притежава диплома за Здравен мениджмънт от 2000 г.

Специализирала е в Университетските болници в Упсала, Швеция; Гент, Белгия; Бордо, Франция и Онкологичния център в Марсилия, Франция.

Автор е на повече от 150 публикации в национални и международни списания. Автор и съавтор e на учебници в областта на образната диагностика на заболяванията на белите дробове и сърцето. Организатор и лектор на редица национални и международни форуми в областта си. От 1997 г. е гост-лектор към Националния онкологичен център, Медицински университет, София, Българска академия на науките, Училище по Кардиология и Училище по Пулмология и координатор на научните форуми, организирани със съдействието на Royal College of Radiologists и European Society of Cardiac Radiology в България. Лектор към Катедра за обучение на рентгенови лаборанти и организатор на Националните конференции на рентгеновите лаборанти през 2008 и 2012 г. Избран президент на XV Национален конгрес на Българската асоциация по радиология 2013 г. Участва в национални работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на рентгенологията, пулмологията и онкологията.

Проф. Кирова е вицепрезидент на Българска Асоциация по Радиология, заместник главен редактор на научното списание “Рентгенология и Радиология”, член е на редакционния съвет на списание “Ревматология” и списание “Онкологус”. Основател и председател на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология за мандат 2010-2014 г. и член на борда на Европейското дружество по кардиорентгенология. Проф. Кирова е член на борда на Българското ендоваскуларно дружество за мандат 2010-2014 г., както и редовен член на редица Европейски и национални научни дружества. Председател на Научната етична комисия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Д-р Валентин Иванов, лекар образна диагностика, мамолог Д-р Валентин Иванов завършва медицина през 1989 г. в Mедицински университет, София и работи последователно в клиниките по образна диагностика на Военно Медицинска Академия, IV Работническа болница, София и Национален онкологичен център. През 2005 г. преминава програма за обмяна на опит в болниците на Токушукай Медикъл Корпорейшън, Япония, след което е един от основоположниците на Клиниката по Образна диагностика в Болница Токуда.

През 1991 г. придобива специалност Образна диагностика, а през 1996 г. печели конкурс за научен сътрудник. Участвал е в програмите ESDIR, HALEY Project, Galen Project и множество курсoве, организирани от Европейското училище по радиология.

Д-р Иванов има редица публикации в областта на образната диагностика в онкологията, участва активно в програмата за обучение на специализанти по образна диагностика и преподава в курсовете за рентгенови лаборанти в модулите Компютърна и Магнитно-резонансна томография.

Професионалният му интерес е насочен в сферата на онкодиагностиката и мамологията. Постоянен член е на Мултидисциплинарната онкологична комисия. Член е на Националния експертен борд за поведение при простатен карцином и рак на млечната жлеза.
Д-р Марина Влока-Колева, лекар образна диагностика Д-р Марина Влока завършва медицина през 1993 г. в Медицински университет, София. През 1998 г. придобива специалност Образна диагностика и постъпва в отделението по Образна диагностика на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов", където има 14 годишен стаж.
Преминала е редица курсове и допълнителни обучения в сферата на интервенционалната рентгенология, образна диагностика на заболявания на гастро-интестиналния тракт, ултразвукова диагностика. В последните години въвежда нови техники на изследване в областта на диагностиката на червата като виртуална колоноскопия и Магнитно-резонансна ентероскопия. Участва в мултидисциплинарни срещи в клиниките по Гастроентерология и коремна хирургия.
Д-р Влока e научен ръководител на специализанти по Образна диагностика и води лекции и упражнения в студентския курс за рентгенови лаборанти за модулите Компютърна томография и Магнитно-резонансна томография. Член е на Националния борд за изготвяне на стандарти за поведение при рак на дебелото черво.
Д-р Влока е член на Българското и Европейското дружество по рентггенология, на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология, на European Society of Gastroenterology (ESGAR) и Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CISRSE). Професионалните й интереси са в областта на интервенционалната рентгенология и гастроинтестиналната образна диагностика.
Д-р Емил Вачев, лекар образна диагностика Д-р Емил Вачев завършва медицина в Медицински университет, София през 1996 г. От 2006 г. има призната специалност по Образна диагностика. Работи последователно в Общинска Болница, Своге и в Рентгеново отделение на УМБАЛ "Св. Ана", София.
Д-р Емил Вачев е член на Българската асоциация по радиология и European Society of Radiology.
Д-р Лора Дойчева, лекар образна диагностика Д-р Лора Дойчева завършва медицина през 1988г. В Медицинския факултет на Медицинска Академия – гр.София.
Последователно работи като лекар-ординатор в отделение по образна диагностика МБАЛ „Рахила Ангелова“ гр.Перник, 12 ДКЦ гр.София, Окръжен онко-диспансер гр.София, V МБАЛ гр.София, Болница Токуда.
През 1994г. придобива специалност по образна диагностика.
Притежава диплом от 2004г. степен магистър по Финанси, Финанси на здравеопазването.
През годините получава квалификация за извършване на високо специализирани изследвания в областта на образната диагностика.
От 1998г. д-р Дойчева се занимава с диагностика на заболяванията на млечната жлеза.
Д-р Дойчева е член на Българската асоциация по радиология (БАР) и European Society of Radiology (ESK).
Д-р Райчо Добриков, лекар образна диагностика Д-р Райчо Добриков завършва медицина през 2000г. в Медицински университет, София. През периода на обучението си по медицина работи като рентгенов лаборант в отделението по Образна диагностика на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов". През 2001г. е назначен като лекар в същото звено, като общо трудовият му стаж в УМБАЛСМ "Пирогов" е 21години. Придобива специалност "Образна диагностика" през 2006г. През 2009г. придобива професионална квалификация по "Инвазивна образна диагностика и Интервенционална радиология". Започва преподавателска дейност в Медицински Колеж "Йорданка Филаретова" от 2011 в специалността "Рентгенов лаборант", като през 2014г. е назначен като асистент в учебното заведение.

Д-р Добриков е член на Българската асоциация по радиология и European Society of Radiology (ESR), Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CISRSE). Професионалните му интереси са насочени в сферата на интервенционалната радиология, урогениталната радиология и спешната медицина.
Д-р Иван Плачков, лекар образна диагностика Д-р Иван Валериев Плачков завършва висше медицинско образование в Медицински университет, София през 2008 г. Последователно специализира и работи в отделенията по Образна диагностика на „УМБАЛ Александровска”, „Университетска Болница Лозенец“ и болница „Софиямед”. Придобива специалност „Образна диагностика“ през декември 2014г. От месец юли 2016 г. работи в Болница Токуда.

Д-р Плачков участва в редица научни форуми в страната и чужбина. През годините на обучението си участва в научни курсове на European School of Radiology (ESOR). Той е автор и съавтор на публикации в списание „Рентгенология и Радиология“, участва в научни съобщения и постерни сесии на национални и международни конференции. Съавтор е в „Сборник тестове по образна диагностика“- Медицински университет – Пловдив, издаден гр. Пловдив, 2015г. От месец май 2012г. до сега е асистент към Катедра „Физика, Биофизика и Рентгенология“ на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.

Работи с всички съвременни методики в областта. Научните му интерeси са в сферата на образна диагностика на мусколоскелетната система, неврорадиологията и мамо диагностиката.Член е на Българската асоциация по радиология (БАР), Българското кардиоторакално дружество, European Society of Radiology (ESR) и European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR).
Д-р Татяна Ненкина, лекар образна диагностика Д-р Татяна Ненкина завършва медицина в Медицински университет София през декември 2009 г. Последователно специализира и работи в МБАЛ „Шумен“ към Медцински Университет Варна и в Токуда Болница. Придобива специалност „Образна диагностика“ през 2017 г. Има участия в национални и международни форуми в областта на рентгенологията и кардио-торакалната образна диагнистика. Професионалните й интереси са насочени в сферата на диагностика на белодробните заболявания, сърдечно-съдовата и онкодиагностиката. Член е на Българската асоциация по радиология (БАР), Българското кардиоторакално дружество, European Society of Radiology (ESR), European Society of Thoracic Imaging (ESTI), European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR). Владее английски и немски език.
Д-р Владимир Георгиев, лекар образна диагностика Д-р Владимир Ангелов Георгиев завършва медицина през 2012 г. в Медицински университет, София. След дипломирането си работи като доброволец в отделението по образна диагностика към ВМА. От септември 2014 г. след успешно положен изпит е зачислен като редовен специализант по Образна диагностика към Kлиниката по Образна Диагностика на Болница Токуда за периода 2014 – 2018 г. Член е на Българската асоциация по радиология и на European Society of Radiology. Владее английски език.
Д-р Наталия Младенова, лекар образна диагностика Завършва медицинското си образование през 2008г. в Лвовски Национален Медицински Университет „Данило Галицки”, Укарайна. От 2009 до 2014г. работи като лекар-ординатор във вътрешно отделение МБАЛ "Н.Чудотворец", гр.Лом и семейна практика ЕТ „Д-р Петя Еленкова”, гр Лом. От юли 2014г. след успешно издържан изпит е зачислена като редовен специализант по Образна диагностика към Kлиниката по Образна Диагностика на Болница Токуда за периода 2014 – 2018 г. Член е на Българската асоциация по радиология и на European Society of Radiology. Владее английски, немски, руски и украински езици.
Д-р Магдалена Пенева, лекар-специализант по Образна диагностика Д-р Магдалена Пенева завършва медицина през 2014г. в Медицинския университет, София. По време на следването си работи като доброволец в Отделенията по Образна диагностика в V Градска болница и в Александровска болница. През април 2015г. е зачислена като редовен специализант по Образна диагностика към Клиника по Образна Диагностика на Болница Токуда, София за периода 2015-2019 г. Владее английски език.
Д-р Галин Петков, лекар Образна диагностика Д-р Галин Петков Петков завършва медицина в Медицински Университет София през 2014 г. След дипломирането си работи като личен лекар в медицинска практика “Д-р Галина Петкова” и като доброволец в отделение по образна диагностика на V-та градска болница, София и регионална болница за активно лечение, Велико Търново. От м. април 2015 е приет за редовен специализант в клиника по Образна диагностика на Болница Токуда за периода 2015-2019 г.

Д-р Галин Петков успешно полага държавен изпит по специалност „Образна диагностика“ през 2019г. Той участва в международни и национални конференции в сферата на образната диагностика. Член е на Българската асоциация по радиология и на European Society of Radiology.

Д-р Петков владее английски и немски език.
Д-р Гаврил Наков, лекар образна диагностика Д-р Гаврил Наков завършва медицина в Медицински Университет - София през 2014г. По време на следването провежда обучителни и практически стажове във Франция (Гренобъл и Безансон). След дипломирането си е част от екипа на клиниката по Образна Диагностика на Болница Токуда като доброволец, а от м.февруари 2016 г. е приет за редовен специализант. Придобива специалност по Образна диагностика през 2020 г. Владее английски, френски и немски език.
Д-р Радина Радева, лекар-специализант по Образна диагностика Д-р Радина Радева завършва с отличие медицина през 2015 г. в Медицински Университет София. В последните две години от следването си провежда доброволен стаж в частна магнитно-резонансна лаборатория в София. По време на следването си изкарва теоретичен и практически стаж във Варшавския Медицински Университет.
Д-р Радева започва специализация в отделението по Образна диагностика на Медицински институт на МВР през март 2016 г., която продължава в Kлиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница за периода 2017-2020. Има участия в национални и международни конгреси. Съорганизатор е на срещи на асоциацията на специализантите по Образна диагностика в България „Radiology Together”. Член е на Българската Асоциация по Радиология и Европейската асоциация по Радиология (ESR).
Д-р Радева има интерес в сферата на неврорадиологията. Владее английски и ползва немски език.
Д-р Елизабет Панова, лекар-специализант по Образна диагностика Д-р Eлизабет Панова завършва висше медицинско образование в Медицински университет София през 2017 г. По време на последната година от следването си, стажува в Клиника по образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, като през април 2017-та г., след конкурс е зачислена като редовен специализант към Клиниката по образна диагностика за периода 2017 – 2021 г. В хода на специализацията си, тя участва в разнородни проекти, срещи и национални конференции, като интересите й са фокусирани в сферата на радиологичната диагностика на глава, шия и мускулоскелетна система.
Член е на Българската асоциация по радиология (БАР), Европейската асоциация по радиология (ESR). Владее английски и френски език.
Д-р Мартина Колева, лекар-специализант по Образна диагностика Д-р Мартина Колева завършва с отличие медицина в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през декември 2017 г. След дипломирането си провежда клиничен стаж в Клиниката по нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, както и различни обучения в сферата на ехографската диагностика. От януари 2018г. стажува в Клиниката по образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, където от март 2018г. е зачислена като редовен специализант за периода 2018–2022 г. Д-р Колева има интерес в сферата на кардиоторакалната радиология и мамодиагностиката. Член е на Европейската асоциация по радиология (ESR). Владее английски и ползва немски език.
Д-р Орлин Златарски, лекар-специализант по Образна диагностика Д-р Орлин Златарски завършва с отличие висше медицинско образование в Медицински университет София през 2017 г. През следването си той доброволства в клиники по кардиология, обща хирургия и неврохирургия. След дипломирането си работи като лекар-специализант към клиниката по Неврохирургия в Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница. През юни 2018 г., след конкурс е зачислена като редовен специализант към Клиниката по образна диагностика за периода 2018 – 2022 г. Д-р Златарски има интерес към интервенционалната радиология и неврорадиологията. Владее английски, френски и немски език.
Член е на Българската Асоциация по Радиология (БАР), Българския Лекарски Съюз (БЛС) и Европейската Асоциация по Радиология (ESR).
Д-р Калояна Калева, лекар-специализант по Образна диагностика Завършила е висше медицинско образование в Медицински университет София през 2018 г. По време на последната година от следването си е доброволец в Клиника по образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, като през февруари 2019-та г., след конкурс е зачислена като редовен специализант към Клиниката по образна диагностика за периода 2019 – 2023г. Има интерес към гастроинтестиналната образна диагностика, диагностиката на заболявания на белите дробове и онкодиагностиката.
Член е на Български лекарски съюз. Владее английски и немски език.
Д-р Йордан Ковачев, лекар-специализант по Образна диагностика Д-р Йордан Ковачев завършва медицина в Медицински Университет - София през януари 2020 г. По време на следването си провежда обучителни и практически стажове в Тунис (неврохирургия), Берн (кардиология) и Барселона (съдова хирургия).
Заема длъжност като Национален отговорник по професионален обмен към Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ), Координатор на научната програма на Международния конгрес по медицински науки (ICMS) и е Заместник-председател по вътрешна дейност на Европейската асоциация на студентите-медици (EMSA).
От февруари 2020 г. е приет за редовен специализант в Клиниката по Образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
Владее английски, немски и испански език
Д-р Цветомир Карагечев, лекар-специализант по Образна диагностика Д-р Цветомир Карагечев завършва с отличие висше медицинско образование в Медицински факлутет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. В периода януари 2019 г. - февруари 2020 г. доброволства в отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Софиямед“. През месец март 2020 г. е зачислен като редовен специализант към Клиниката по образна диагностика на „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“.
Интересите на д-р Карагечев са в сферата на радиологичната диагностика на мускулоскелетната система, гастро-интестиналния тракт и мамо-диагностиката.
Владее английски и немски език.
Емил Георгиев, медицински физик Завършва физика в СУ „Св. Климент Охридски” през 2010 г. През 2012 г. получава магистърска степен с отличен успех по Медицинска физика. След дипломирането си постъпва на работа в Болница Токуда като медицински физик в Клиника по Образна диагностика. През 2014 г. печели втора награда на седмия национален конкурс за млади учени “Young and Energetic Scientists”. През 2019 г. защитава дисертационен труд към Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Оптимизация на клинични протоколи при Компютърната томография“, а през 2020 г. придобива специалност “Медицинска радиологична физика” към МУ – София.
Активно участва в процесите за оценка на качеството, изграждането и въвеждането на нови протоколи и техники на изследване, оценката на лъчевото натоварване и радиационната защита на персонала и пациента. Професионалният му интерес е насочен в сферата на компютърната томография, магнитно-резонансната томография, дозиметрия и лъчезащита.

Член е на Българската Асоциация по Радиология (БАР) и Европейската Асоциация по Радиология (ESR). Владее писмено и говоримо английски език.
Ст. рентг. лаб. Мирослав Цочев Завършил е Медициснки колеж "Йорданка Филаретова" през 2001 г. От 2001 до 2003 г. работи в сферата на денталната рентгенология. От 2003 г. до 2007 г. е работил в УМБАЛ "Св. Анна", София. От февруари 2007 г. започва работа в Болница Токуда. Завършил е бакалавърска и магистърска програма в специалност "Управление на здравните грижи" към Медицинцки университет, София.
Завършил втора магистратура ''Обществено здраве и здравен мениджмънт'' през 2014 г.

Отделението

Образна диагностика

Екип

Образни изследвания за па…

Неврорентгенология

Торакална рентгенология

Кардиорентгенология

Гастроинтестинална рентге…

Мамодиагностика

Център за белодробни фибр…

ЯМР/КТ с анестезия

Курсове и обучения

Изследователски проекти

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.