Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Прием за лечение

С цел улеснение на пациентите в отделението по Медицинска онкология всички административни дейности свързани с престоя, хоспитализацията и издаването на документи, се извършва в ПРИЕМЕН КАБИНЕТ, намиращ се на 8-мия етаж срещу големите асансьори. Там се извършват дейности като:

 • Издаване и регистриране на направления за хоспитализация
 • Прием в отделението
 • Чекиране на лична карта
 • Издаване на направления за позитронно-емисионна томография (ПЕТ-скенер)и компютърна томография (PET/CT), костна сцинтиграфия (SPECT/CT)
 • Издаване на болнични листа
 • Процедура по издаване на протоколи за ТЕЛК

ПРИЕМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА (ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДИСПАНСЕРЕН ПРЕГЛЕД)

Пациент, плануван за еднодневна амбулаторна процедура в отделението, извършва регистрация на „нулев преглед“ и регистрация (чекиране) на лична карта в приемния кабинет, след което се насочва в отделението за последващи медицински дейности.

ВАЖНО: АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ БЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЧНАТА КАРТА НА ПАЦИЕНТА!

ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА С ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ОТДЕЛЕНИЕТО

 • Хоспитализацията се извършва в ПРИЕМЕН КАБИНЕТ на 8-ми етаж (срещу големите асансьори)
 • При приемането пациентът задължително носи със себе си направление за хоспитализация (№7) по съответната клинична пътека за неговия прием от общопрактикуващ лекар или от специалист онколог.
 • В деня на прием пациентът задължително носи своята лична карта в себе си.
 • За лечение по КП в отделението се приемат само пациенти с НЕПРЕКЪСНАТ здравноосигурителен статус, което се потвърждава в деня на прием през електронната система на НЗОК.
 • Пациентът задължително се запознава със съдържанието и подписва нужните форми за информирано съгласие за хоспитализация, след което се насочва към медицинска сестра от отделението за  настаняване.
 • Минималният престой по КП в отделението по Медицинска онкология е 48 часа.
 • След приключване на всички дейности заложени в клиничната пътека пациентът се изписва от отделението, като при изписването личната карта се де-регистрира от болничната електронна система.
 • Пациентът задължително получава епикриза при изписването си. Това е медицински документ, съдържащ пълната медицинска информация за състоянието на пациента и хода на заболяването и лечението му, който трябва да представи на личен лекар за обсъждане.

За директна връзка с отделението по медицинска онкология, при неясноти или други въпроси, можете да използвате следните телефонни номера на: 02/ 403 4500; 02/ 403 4510

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки:

 • Клинична пътека №240 - Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години.
 • Клинична пътека №241 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
 • Отделението по Медицинска онкология работи по договор с НЗОК по следните клинични процедури:
 • Клинична процедура №06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
 • Клинична процедура №07 Амбулаторно наблюдение (диспансеризация) при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
 • Клинична процедура №08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

Отделението

Медицинска онкология

Многопрофилен онкологичен…

Консултации

Прием за лечение

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".