Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Невронавигирана хирургия

Оборудване на опеационните зали

В съответствие с изискванията на световната федерация на неврохирурзите за добра клинична практика операционните зали на Клиниката по неврохиругия на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда са оборудвани с техника, позволяваща осъществяване на всякакви видове неврохирургични интервенции с най-високо качество. 

Интраоперативна Ултразвуково базирана невронавигационна система с възможност за 3D реконстукция в реално време

Клиниката по неврохирургия разполага с уникална за България и региона интраоперативна невронавигационна система (произведена през февруари 2009 година). Тя позволва ултразвуково-навигирани оперативни интервенции с първия в страната интраоперативен Power-colour Doppler трансдюсер.

Какво представлява Невронавигираната мозъчна хирургия?

Невронавиганиционната система, използвана в Клиниката по неврохирургия на Болница Токуда  дава възможност за планиране на хирургичната интервенция, използвайки данните от предварително изготвените

Компютърно-Томографско изследване (КТ) или Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР), Непосредствено преди операцията тези данни се „зареждат” в невронавигационната система, и позволяват както много точната инраоперативна ориентация. Системата „насочва” хирурга къде точно е огнищния процес, който трябва да се атакува, както преди започване на самата интервенция, така и по време на самата операция. С нейна помощ се определят границите на на краниотомията, границите на патологичното огнище, степента на резекцията, степен на васкуларизация и т.н., което позволява осъществяването на така наречените „минимално инвазивни интервенции”. Използвайки тази техника резултатите са неминуемо по-добри от „класическата неврохиругия” и подобрява резултатите на хирургичната интервенция.

Какви са предимствата на Ултразвуково-базираната Невронавигационна система

По време на оперативната интервенция невронавигационната система може да се използва за създаване на висококачествени 3D ултразвукови изображения, които съчетани с данните от предоперативните KT и ЯМР увеличават надежността на неврохирургичната операция, намаляват травмата на околните зрави тъкани. Чрез ултразвуковата  техника могат да се различат отделните патологични образувания разположени в дълбочина от нормалната мозъчна тъкан в реално време. Това може да се използва по всяко време на хирургичната интервенция и отнема по-малко от 30 секунди за изработването на ултразвукови изображения и нов 3D модел, което много улеснява, степента на достъпът до патологичния процес и увеличава степента на резекцията. Тази характеристика позволява детайлен контрол над прогреса на хирургията. Едно от основните приложения на ултразвуковата невронавигационна система е резекционния контрол при злокачесвени мозъчни тумори.

Клинични проучвания  показват, че интраоперативната ултразвукова визуализация на мозъчните тумори е съпоставима с тази на ЯМР-интраоперативното изследване.

Ефективността на система е тествана в множество водещи световни центрове и е доказала своето приложение при широка гама от заболявания на централната нервна система - мозъчни тумори, съдови малформации, мозъчни хематоми, артерио-венозни малфорамции (АВМ), мозъчни абсцеси и множество други лезии.

 

Фиг.1 Снимка от интраоперативната Невронавигационната система, показваща посоката и локализацията на лезията. Съчетанието й с ултразвукова картина, много улеснява хирурга при избора на най-безопасния достъп до образувания, намиращи се в дълбочина.

Фиг.2 ЯМР базирана невронавигация съчетана с интраоперативен ултразвук

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".