Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Екипът на Клиниката е съставен от лекари-специалисти и профилирани медицински сестри, повечето специализирали в чужбина.


Изнесени регионални консултации
 • Хасково - МБАЛ "Хасково"
  Всеки трети петък на месеца от 12 до 15 часа
  Консултации от доц. д-р Н. Гергелчев
  0886 984 383
 • Враца и Монтана
  проф. Христо Цеков, д-р Асен Цеков
  тел.: 0884 933 019
 • Плевен, Червен бряг, Левски - д-р Валентин Пелинков
  За контакти: 0884 933 146
Проф. д-р Христо Цеков, дм, Началник Клиника по Неврохирургия Проф. Цеков е завършил медицина в Медицински университет - София през 1972 г. Има две специалности - "Обща хирургия" и "Неврохирургия". Специализирал е в Русия, Германия и Австрия. В продължение на 10 години е началник отделение по Неврохиругия в УМБАЛ "Александровска" и УМБАЛ "Св. Иван Рилски". От 2008 г. е в екипа на Болница Токуда, където в момента е началник на Клиниката по Неврохирургия. Оперира в областта на детската неврохирургия, гръбначно-мозъчната и съдовата неврохирургия, травматологията, дегенеративни и други заболявания. Автор и съавтор на над 150 научни публикации, няколко учебника и монографии.
Д-р Валентин Пелинков, невролог, неврохирург Завършил е медицина през 1988 г. в МУ-Плевен. Има две специалности – „Неврология” и „Неврохирургия”. След завършването си започва работа по разпределение в Общинската болница в гр. Червен бряг в неврологично отделение. След това работи в МУ-Плевен. В периода 1992 - 1995 г. специализира в УБ "Александровска", УМБАЛ "Царица Йоанна ИСУЛ" и Военномедицинска академия. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от откриването й. Преминал е курсове по микрохирургия и невротравматология. Д-р Пелинков има сертификат за завършен курс по спинална хирургия под ръководството на проф. Едуард Бенцел, Cleveland Clinic, USA. Има завършен курс по невроендоскопия в Щутгарт, Германия. Работил e в една от най-големите болници в Йоханесбург, ЮАР.
Доц. д-р Владимир Наков, дм, неврохирург Доц. д-р Наков завършва медицина през 1992 г. в Медицинска академия - София. Специализира "Неврохирургия" към Катедрата по Неврохирургия на МА-София под ръководството на проф. д-р М. Маринов, дмн. Придобива специалност Неврохирургия през 2000 г. След завършването си през 1992 г. работи по разпределение като участъков лекар в Костенец. От 1993 до 2010 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ "Св. Анна". От 2010 до 2012 г. е старши ординаор в същата клиника. През 2012 г. е назначен за началник на отделение към Клиника по Неврохирургия във Военномедицинска академия. От 2016 г. е част от екипа на Клиниката по Неврохирургия на Токуда Болница София.
Доц. д-р Наков е преминал редица специализирани обучения в областта на Неврохирургията в България и чужбина. През 2008 г. завършва курсове по третиране на дегенеративна дискова болест и третиране на гръбначни травми (AO Spine), а през 2011 г. преминава курс по третиране на гръбначни фрактури чрез миниинвазивни техники - EACCME в Лондон, Великобритания и курс по съдова микрохирургия в Лаборатория по микрохирурия, Университетска болница, Цюрих, Швейцария. През 2015 г. преминава курс по микрохирургия на черепната основа в Медицински университет, Копенхаген, Дания. През 2015 г. доц. Наков придобива научна и образователна степен "Доктор" по научна специалност "Неврохирургия" с дисертация на тема: "Резултати от ранното оперативно лечение на руптурирали мозъчни аневризми" под ръководството на проф. д-р Т. Ефтимов, дм.
Професионалните интереси на доц. Наков са насочени в областта на съдовата неврохирургия, невроонкологията, лечението на тригеминална невралгия и лечението на дискова болест.
Доц. Наков е член на Българското дружество по Неврохирургия и Congress of Neurological Surgeons (CNS).

За контакти: служебен телефон 0888 437 404
Д-р Тома Спириев, дм, FEBNS, неврохирург Работи в болницата от 2010 г. Провеждал е специализиции и допълнителни курсове по неврохирургия в Германия, Дания, САЩ, Франция, Япония, Холандия, Италия, Швейцария и др. Член е на Европейската асоциация по Неврохирургия, както и на Българското дружество по Неврохирургия. Носител е на множество награди в България и чужбина. Има множество публикации в реферирани научни списания и участия в международни и български конгреси. Професионалните му интереси са в областта на невроонкологията, (лечението на злокачествени и доброкачествени мозъчни тумори, както и тези на черепната основа). Активно работи за рутинното въвеждане и развиване на интраоперативно мониториране на неврологичните функции, минимално инвазивни хирургични техники, предоперативно триизмерно планиране на операциите с помощта на специализирани компютърни програми.
Д-р Асен Цеков, дм, неврохирург Роден през 1985 год. в София. Завършва испанска езикова гимназия в София през 2004 год. През 2011 год. се дипломира, като магистър по медицина, а през 2014 год. като магистър по здравен мениджмънт в Медицински университет, София. Притежава специалност „Икономика на здравеопазването“. Защитава специалност по неврохирургия през 2018 год.. На следващата година защитава успешно дисертационен труд в областта на вродените спинални деформации при деца на тема „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТЕТЕРЕД КОРД СИНДРОМ“ и придобива научната титла доктор на медицинските науки. Д-р А. Цеков д.м. има завършени курсове по Медицинска психология, Модерна фармакотерапия, както и десетки други в областта на миниинвазивната неврохирургия. Провел е редица специализации и участия в курсове на различни неврохирургични теми (микроневрохирургия, заболявания и лечение на спинални заболявания, травми, хидроцефалия и др.) в Германия, Австрия, Швейцария, Финландия, Кипър, Гърция и други. Тясно специализиран в областта на спиналната хирургия, както и на детската неврохирургия. Има над 70 участия на български и международни научни конгреси, проучвания и конференции, където е представил разработки касаещи диагностиката и лечението на гръбначни, мозъчни, туморни, вродени и травматични заболявания, много от който отличени с награди, както и десетки публикации в световни и български специализирани медицински издания. Д-р Асен Цеков д.м. владее испански и английски езици. Член е на Българското Дружество по Неврохирургия и на Българския лекарски съюз, както и на Българската спинална асоциация. 2018 година е носител на наградата Млад лекар на годината на Българската лекарска колегия. 2018 година е носител на наградата Млад лекар на годината на Болница Токуда. От 2019 година заема длъжността главен асистент в „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“.
Д-р Николай Гергелчев, неврохирург Д-р Гергелчев е роден в град София. Завършва медицина през 1996 г. в МУ София. Работил е в клиниката по Неврохирургия в УМБАЛ "Пирогов" под ръководството на доц. Табаков и проф. Габровски от 1999 г. до 2003 г. От 2003 г. до края 2011 г. работи в клиниката по Неврохиругия на УМБАЛ "Св. Анна" под ръководството на доц. Гергелчев и д-р Христов. Придобива специалност неврохирургия през 2005 г. От началото на 2012 г. е част от екипа на клиниката по Неврохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София". Преминал е редица специализирани курсове: "AOSpine principles of spine trauma course"; "Drilling Technique Instructions in Pneumatic and Electrical Instrumentation of Medtronic Powered Surgical Solutions"; " Interspinous Solutions: Patient Selection and Implant Techique". Има участие в редица конференции и научни публикации. Владее английски език.

За контакти: служебен телефон 0888 535 702
Д-р Лили Лалева, FEBNS, неврохирург Д-р Лили Лалева е родена в гр. София. Завършила е средно образование в Първа Английска Езикова Гимназия през 2004 г. и висше - в Медицински Университет София през 2010 г. Носител на наградите: „Проф. Методи Попов” (2008 г.), „Проф. Асен Златаров” (2008 г.) и „Ротари Клуб” - за принос в развитието на науката в България (2009 г.). Има редица публикации и участия в международни конгреси. Преминала е обучителни стажове и курсове в Япония, Испания, Италия, Франция, Дания, Гърция и Турция. Владее английски, испански и италиански език. Специализант е в Клиника по Неврохирургия в МБАЛ "Токуда Болница София" от 2011 г.
Д-р Пламен Симеонов, неврохирург
Д-р Милко Милев, неврохирург Д-р Милко Димитров Милев се дипломира като магистър по медицина в Медицински Университет София през 2011 г. Взема активно участие в проекти на Университета в областта на медицината на болката, резултатите от които са публикувани в научната периодика и са представяни на множество научни форуми в България, Холандия, Германия, Италия. Д-р Милев придобива специалност по Неврохирургия през 2016 г. Участвал в обучения и курсове на European Association of Neurological Societies, World Federation of Neurological Societies, AO Spine, European Federation of ISAP (International Association for the Study of Pain) Chapters и International Society of Intraoperative Neurophysiology в Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Полша. Взема активно участие в научната работа на Клиниката и в продукцията на научни публикации и представянето ѝ в национални и международни научни форуми. През последните години интересите му са съсредоточени в насока функционализирането на предимно базираната на анатомични познания оперативна неврохирургия и в частност – към интраоперативното електрофизиологично невромониториране. Има водеща роля в разработването и интегрирането на различни технологии за интраоперативно мониториране в клиниката.

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.