Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Екипът на Клиниката е съставен от лекари-специалисти и профилирани медицински сестри, повечето специализирали в чужбина.


Изнесени регионални консултации
 • Хасково - МБАЛ "Хасково"
  Всеки трети петък на месеца от 12 до 15 часа
  Консултации от доц. д-р Н. Гергелчев
  0886 984 383
 • Враца и Монтана
  проф. Христо Цеков, д-р Асен Цеков
  тел.: 0884 933 019
 • Плевен, Червен бряг, Левски - д-р Валентин Пелинков
  За контакти: 0884 933 146
Проф. д-р Христо Цеков, дм, Началник Клиника по Неврохирургия Проф. Цеков е завършил медицина в Медицински университет - София през 1972 г. Има две специалности - "Обща хирургия" и "Неврохирургия". Специализирал е в Русия, Германия и Австрия. В продължение на 10 години е началник отделение по Неврохиругия в УМБАЛ "Александровска" и УМБАЛ "Св. Иван Рилски". От 2008 г. е в екипа на Болница Токуда, където в момента е началник на Клиниката по Неврохирургия. Оперира в областта на детската неврохирургия, гръбначно-мозъчната и съдовата неврохирургия, травматологията, дегенеративни и други заболявания. Автор и съавтор на над 150 научни публикации, няколко учебника и монографии.
Д-р Валентин Пелинков, невролог, неврохирург Завършил е медицина през 1988 г. в МУ-Плевен. Има две специалности – „Неврология” и „Неврохирургия”. След завършването си започва работа по разпределение в Общинската болница в гр. Червен бряг в неврологично отделение. След това работи в МУ-Плевен. В периода 1992 - 1995 г. специализира в УБ "Александровска", УМБАЛ "Царица Йоанна ИСУЛ" и Военномедицинска академия. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от откриването й. Преминал е курсове по микрохирургия и невротравматология. Д-р Пелинков има сертификат за завършен курс по спинална хирургия под ръководството на проф. Едуард Бенцел, Cleveland Clinic, USA. Има завършен курс по невроендоскопия в Щутгарт, Германия. Работил e в една от най-големите болници в Йоханесбург, ЮАР.
Доц. д-р Владимир Наков, дм, неврохирург Доц. д-р Наков завършва медицина през 1992 г. в Медицинска академия - София. Специализира "Неврохирургия" към Катедрата по Неврохирургия на МА-София под ръководството на проф. д-р М. Маринов, дмн. Придобива специалност Неврохирургия през 2000 г. След завършването си през 1992 г. работи по разпределение като участъков лекар в Костенец. От 1993 до 2010 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ "Св. Анна". От 2010 до 2012 г. е старши ординаор в същата клиника. През 2012 г. е назначен за началник на отделение към Клиника по Неврохирургия във Военномедицинска академия. От 2016 г. е част от екипа на Клиниката по Неврохирургия на Токуда Болница София.
Доц. д-р Наков е преминал редица специализирани обучения в областта на Неврохирургията в България и чужбина. През 2008 г. завършва курсове по третиране на дегенеративна дискова болест и третиране на гръбначни травми (AO Spine), а през 2011 г. преминава курс по третиране на гръбначни фрактури чрез миниинвазивни техники - EACCME в Лондон, Великобритания и курс по съдова микрохирургия в Лаборатория по микрохирурия, Университетска болница, Цюрих, Швейцария. През 2015 г. преминава курс по микрохирургия на черепната основа в Медицински университет, Копенхаген, Дания. През 2015 г. доц. Наков придобива научна и образователна степен "Доктор" по научна специалност "Неврохирургия" с дисертация на тема: "Резултати от ранното оперативно лечение на руптурирали мозъчни аневризми" под ръководството на проф. д-р Т. Ефтимов, дм.
Професионалните интереси на доц. Наков са насочени в областта на съдовата неврохирургия, невроонкологията, лечението на тригеминална невралгия и лечението на дискова болест.
Доц. Наков е член на Българското дружество по Неврохирургия и Congress of Neurological Surgeons (CNS).

За контакти: служебен телефон 0888 437 404
Д-р Тома Спириев, дм, FEBNS, неврохирург Работи в болницата от 2010 г. Провеждал е специализиции и допълнителни курсове по неврохирургия в Германия, Дания, САЩ, Франция, Япония, Холандия, Италия, Швейцария и др. Член е на Европейската асоциация по Неврохирургия, както и на Българското дружество по Неврохирургия. Носител е на множество награди в България и чужбина. Има множество публикации в реферирани научни списания и участия в международни и български конгреси. Професионалните му интереси са в областта на невроонкологията, (лечението на злокачествени и доброкачествени мозъчни тумори, както и тези на черепната основа). Активно работи за рутинното въвеждане и развиване на интраоперативно мониториране на неврологичните функции, минимално инвазивни хирургични техники, предоперативно триизмерно планиране на операциите с помощта на специализирани компютърни програми.
Д-р Асен Цеков, дм, неврохирург Д-р Асен Хр. Цеков, дм е роден през 1985 г. в София. Завършил е медицина през 2011 г. в МУ – София. Веднага след завършването си започва работа в Клиниката по Неврохирургия на Болница Токуда. През 2014 г. завършва магистърска програма по Здравен мениджмънт. Придобива специалност по неврохирургия през 2016 г. През 2019 г. защитава успешно дисертационен труд в областта на вродените спинални деформации при деца на тема „Съвременни тенденции и възможности при лечението на тетеред корд синдром“ и придобива научната титла доктор.
Д-р А. Цеков е завършил и курсове по Медицинска психология и Модерна фармакотерапия в МУ – София. Провел е редица специализации и участия в курсове на различни неврохирургични теми (микроневрохирургия, заболявания и лечение на спинални заболявания, травми, хидроцефалия и др.) в Германия, Австрия, Швейцария, Финландия, Кипър, Гърция и др. Тясно специализиран в областта на спиналната хирургия, както и на детската неврохирургия. От 2008 г. до момента има над 70 участия на български и международни научни конгреси и конференции, където е представил разработки, касаещи диагностиката и лечението на интракраниални тумори, съдови лезии, спинален дизрафизъм, спинална патология, черепно-мозъчни травми и др., много от които отличени с награди.
Д-р Цеков е член на Българското Дружество по Неврохирургия и на БЛС, както и на Българската спинална асоциация. Печели приза „Млад лекар на годината“ 2018 г. на Столична лекарска колегия. Същата година става и носител на наградата „Млад лекар на годината“ на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Владее испански и английски езици.
Д-р Николай Гергелчев, неврохирург Д-р Гергелчев е роден в град София. Завършва медицина през 1996 г. в МУ София. Работил е в клиниката по Неврохирургия в УМБАЛ "Пирогов" под ръководството на доц. Табаков и проф. Габровски от 1999 г. до 2003 г. От 2003 г. до края 2011 г. работи в клиниката по Неврохиругия на УМБАЛ "Св. Анна" под ръководството на доц. Гергелчев и д-р Христов. Придобива специалност неврохирургия през 2005 г. От началото на 2012 г. е част от екипа на клиниката по Неврохирургия на МБАЛ "Токуда Болница София". Преминал е редица специализирани курсове: "AOSpine principles of spine trauma course"; "Drilling Technique Instructions in Pneumatic and Electrical Instrumentation of Medtronic Powered Surgical Solutions"; " Interspinous Solutions: Patient Selection and Implant Techique". Има участие в редица конференции и научни публикации. Владее английски език.

За контакти: служебен телефон 0888 535 702
Д-р Лили Лалева, FEBNS, неврохирург Д-р Лили Лалева е родена в гр. София. Завършила е средно образование в Първа Английска Езикова Гимназия през 2004 г. и висше - в Медицински Университет София през 2010 г. Носител на наградите: „Проф. Методи Попов” (2008 г.), „Проф. Асен Златаров” (2008 г.) и „Ротари Клуб” - за принос в развитието на науката в България (2009 г.). Има редица публикации и участия в международни конгреси. Преминала е обучителни стажове и курсове в Япония, Испания, Италия, Франция, Дания, Гърция и Турция. Владее английски, испански и италиански език. Специализант е в Клиника по Неврохирургия в МБАЛ "Токуда Болница София" от 2011 г.
Д-р Пламен Симеонов, неврохирург
Д-р Милко Милев, неврохирург Д-р Милко Димитров Милев се дипломира като магистър по медицина в Медицински Университет София през 2011 г. Взема активно участие в проекти на Университета в областта на медицината на болката, резултатите от които са публикувани в научната периодика и са представяни на множество научни форуми в България, Холандия, Германия, Италия. Д-р Милев придобива специалност по Неврохирургия през 2016 г. Участвал в обучения и курсове на European Association of Neurological Societies, World Federation of Neurological Societies, AO Spine, European Federation of ISAP (International Association for the Study of Pain) Chapters и International Society of Intraoperative Neurophysiology в Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Полша. Взема активно участие в научната работа на Клиниката и в продукцията на научни публикации и представянето ѝ в национални и международни научни форуми. През последните години интересите му са съсредоточени в насока функционализирането на предимно базираната на анатомични познания оперативна неврохирургия и в частност – към интраоперативното електрофизиологично невромониториране. Има водеща роля в разработването и интегрирането на различни технологии за интраоперативно мониториране в клиниката.

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".