Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Лечение на хидроцефалия в детска възраст

Лечение на Хидроцефалия в детска възраст

Какво е хидроцефалия и от какво се причинява?

Хидроцефалията (хидрос-вода, кефалос –глава) се определя като патологично състояние, характеризиращо се с повишено вътречерепно налягане вследствие на абнормно натрупване на гръбначно-мозъчната течност (ликвор) в мозъчните ликворни пространства.

Гръначно мозъчната течност (ликвор) изпълнява защитни по отношение мозъка функции и се произвежда от специални образувания, наречени съсъдести сплитове (плексус хороидеус), дълбоко разположени в мозъчните стомахчета. Количеството на произведена течност за денонощие е около 150-200 ml, а общото количесто на ликвор в централната нервна система е около 450-600 ml. Обикновено тази течност е в непрекъсната циркулация – произвежда се във мозъчните стомахчета, излиза от тях, обхваща целия главен и гръбначен мозък и преминава в кръвообращението.

Когато има пречка по ликворните пътищата) и се нарушава оттичането на ликвора от централната нервна система, то количеството му в ликворните пространства се увеличава и това води до описаното вече състояние –хидроцефалия.

Причини за появата на вродена хидроцефалия могат да бъдат: тумори, инфекции, вродени малформации и т.н.

Какви са основните видове хидроцефалия?

Хидроцефалията в детска възраст бива вродена или придобита в зависимост от механизма на нейното възникване. Тя се разделя на два основни вида: 

  • Комуницираща – когато гръбначно-мозъчната течност циркулира свободно в ликворните пространства, но не може да се дренира в големите венозни синуси. Това състояние се среща след прекаран бактериален менингит, саркоидоза, субарахноидална хеморагия, мозъчна травма, недоразвитост на арахноидните вили, енцефалоцеле, малформация на Dandy-Walker и т.н.

  • Обструктивна (некомуницираща) – Когато съществува обструкция за оттичане на ликвора от мозъчните стомахчета говорим за обструктивна хидроцефалия. Най-често се причинява от атрезия, стеснение или вродена липса, на мозъчния акведукт, свързващ трето с четвърто мозъчно стомахче, малформация на Arnold-Chiari, тумори по средна линия, малкомозъчен абсцес, малкомозъчни хематоми и т.н.

  

  • Рядка, но не и за подценяване е хидроцефалия, породена от свръхпродукция на ликвор от тумори, наречени плексус папиломи. В този случай скоростта на продукция на гръбначномозъчната течност превишава възможностите за нейната резорбция.

Какви са опасностите при детската хидроцефалия?

Принципно черепната кухина е едно затворено пространство в което компонентие (мозъчно вещество, интракраниалната кръв и ликвор) са в равновесие. Нарастването на обема на една от съставките (в конкретния случай – ликвора) води до компенсаторно намаляване на обема на някоя от другите.

При малките деца съществува компенсаторен механизъм – поради незарастване на шевовете между отделните черепни кости те могат да се раздалечават и това води до нарастване на обема на главата, с което се предпазва мозъкът от повишеното вътречерепно налягане. За съжаление и този механизъм не е безкраен и много бързо се изчерпва.

Докато съществуват компенсаторните механизми нервната тъкан е предпазена от увреда. След изчерпване на компенсаторните механизми нарушенията, които могат да настъпят в мозъчното вещество са с необратим характер.

Какви са симптомите?

Много от симптомите се разделят на две основни групи в зависимост от възрастта на пациента.

  • При бебета и малки деца (преди затваряне на черепните шевове)

Наблюдава се нарастване на главата, повръщане, раздразнителност и/или летаргия, симптом на „залязващо слънце” (очните ябълки са избутани надолу). По-късно се проявяват белезите на забавено психическо развитие на детето, слепота и задълбочаване на симптомите. Ето защо в ранна детска възраст е много важно проследяване на детето от педиатър и редовни прегледи, за да не се изпусне това заболяване, което в съвременни условия е лечимо.

  • При по-големи деца

Неспецифични симптоми на повишено вътречерепно налягане – главоболие, гадене, повръщане, сънливост, помрачаване на съзнанието. След изчерпване на компенсаторните възможности се появяват симптомите на отпадна неврологична симптоматика – парези, парализи, очни смущения, увреда на черепно-мозъчни нерви.

Характерното при хидроцефалията е нейният прогресивен ход на протичане, с постепенно влошаване.

Как се поставя диагнозата?

Диагнозата се поставя от данни на родителите, клиничен преглед и образни изследвания:

  • трансфонтанеална ехография (когато все още не са затворени шевовете между черепните кости), Компютърна Томография (КТ), Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР) (виж по-горе снимките).

 

Лечение на хидроцефалията в детска възраст

Заболяването хидроцефалия в съвременните условия е лечимо. Ако се открие навреме, децата могат да се радват на съвсем нормално психическо и физическо развитие. Оперативното лечение е средство на избор при всички форми на хидроцефалията. В зависимост от причината за поява на хидроцефалията, съществуват различни форми на лечение.

Основното средство за лечение е чрез така наречените шънтиращи системи. Те отвеждат гръбначно-мозъчната течност към някоя друга телесна кухина и по този начин създават възможност за отбременяване на повишеното вътречерепно налягане. Най-често използвате системи (в това число и в Клиниката по неврохирургия към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда) са клапните системи за вентрикулно-перитонеално (към коремната кухина) и ветрикулно-атриално (към сърдечната кухина) шънтиране. Те се състоят от един катерър който се поставя в страничното мозъчно стомахче, резервоар/клапа, дистален катерър за отвеждане на ликвора /виж графиката отдолу/.  

Друг метод за лечение на лечение на хидроцефалията е тривентркулостомията.

Това е метод за лечение на хидроцефалията, при който се фенестрира (пробива) пода на трети вентрикул с помощта на невроендоскоп и се създава възможност ликвора да се оттича към базалните ликворни цистерни, заобикаляйки препятствията на нивото на задните отдели на III-то мозъчно стомахче, акведукта и задната черепна яма. Използването й е ограничено при деца под шестмесечна възраст, при комуницираща вътрешна хидроцефалия, както и при болни при които основното заболяване е нарушило проходимостта на базалните цистерни (възпалителни процеси, тумори).

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".