Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Нова Клиника по Нуклеарна медицина, нов линеен ускорител и изцяло реновирано крило бяха официално открити днес в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15 февруари 2018

Нова Клиника по Нуклеарна медицина и нов линеен ускорител в Отделението по Лъчелечение бяха открити днес в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Врати отвори и напълно реновирано крило, по чиито модел поетапно ще бъдат модернизирани всички клиники и отделения на болницата. Начело на Клиниката по Нуклеарна медицина застава проф. Антония Цоневска, а началник на Отделението по Лъчелечение и радиохирургия е националният консултант по лъчелечение д-р Румен Лазаров.

Лентата на новите структури прерязаха (отляво надясно на снимката) д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, г-н Ангел Ангелов, изпълнителен директор на групата Аджибадем Сити Клиник, г-н Мехмет Али Айдънлар, председател на борда и изпълнителен директор на Acibadem Healthcare Group, Негово Превъзходителство Хасан Улусой, посланик на Република Турция, доц. Красимир Гигов, главен секретар на Министерството на здравеопазването и проф. Камен Плочев, управител на НЗОК.

До момента в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда от обединяването й с групата Аджибадем са инвестирани около 10 млн евро. Освен новата Клиника по Нуклеарна медицина, новия апарат в Отделението по Лъчелечение и радиохирургия и ремонта на един от пациентските сектори, сме инвестирали и в IT-технологии - нов дейта-център, който трябва да заработи до средата на годината“, обясни председателят на борда и изпълнителен директор на Acibadem Healthcare Group  Мехмет Али Айдънлар. Изпълнителният директор на групата Аджибадем Сити Клиник Ангел Ангелов допълни, че инвестиционната програма е на обща стойност 15 млн евро. До края на 2018г. предстои да се преоборудват Спешното отделение и Отделениято по Образна диагностика. Ще продължи и обновяването на стационара. 

Клиниката по Нуклеарна медицина е оборудвана с последно поколение хибридни апарати PET/CT и SPECT/CT. Те позволяват да се получи едновременно функционален и структурно-анатомичен образ на цялото тяло, и едноетапно да се постави ранна и точна диагноза, предимно на онкологични заболявания. Понастоящем тези технологии са най-бързо развиващите се образни методи в световен мащаб, a поради ограничената наличност на апаратура и специалисти у нас, има много чакащи пациенти. „По наши изчисления Клиниката по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда може да обслужва между 150 и 180 пациенти месечно през първата година от съществуването си, което ще редуцира значително срока на изчакване за много онкологични пациенти.“, обясни изпълнителният директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда д-р Венелина Милева.

Клиниката по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда застава сред водещите в страната, тъй като са използвани най-съвременните възможности за защита от облъчване при работа както на персонала, така и на пациентите. Предимство е и тясната колаборация с клиничните отделения, която скъсява пътя на пациента от първите симптоми, през поставянето на бърза и прецизна диагноза, до качественото лечение и дава възможност всичко това да се случи в едно лечебно заведение, с общите усилия и грижи на медицински екипи с различни профили и специализация.

В отделението по Лъчелечение е инсталиран авангарден линеен ускорител от последно поколение модел Halcyon. Към момента такава апаратура работи само на още две места в Европа. Линейният ускорител ще допълни възможностите на съществуващия, като капацитетът на отделението ще се удвои. Това ще даде възможност да се поеме целият поток на чакащи за лъчелечение пациенти от София и близките региони.

Новият апарат е пригоден за конвенционално лъчелечение, като прилага терапевтичните схеми с повишена прецизност и бързина спрямо линейните ускорители от предишната генерация. Първите пациенти на Halcyon ще бъдат лекувани след около месец, когато бъде завършена административната процедура по пускането му в експлоатация.

Клиниката по Нуклеарна медицина и отделението по Лъчелечение заемат водещо място в комплексната диагностика и лечение на онкологични заболявания. Те допринасят значително за подобряване качеството на живот на пациентите и удължаване на продължителността му. Разположението на отделенията, технологичната свързаност между тях и изградената инфраструктура ще дадат възможност в Аджибадем Сити Клиник Болица Токуда двете структури да работят в органична връзка, като получените от образните изследвания изображения се използват директно при планирането на лъчетерапевтичната схема, или обратното – в хода на лъчелечението планът да се прецизира чрез изследване с методите на нуклеарната медицина. Новите мощности ще дадат възможност на повече българи да се лекуват чрез най-съвремените методи, доказали ефективността си в световната практика.

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.