Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Нова Клиника по Нуклеарна медицина, нов линеен ускорител и изцяло реновирано крило бяха официално открити днес в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

15 февруари 2018

Нова Клиника по Нуклеарна медицина и нов линеен ускорител в Отделението по Лъчелечение бяха открити днес в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Врати отвори и напълно реновирано крило, по чиито модел поетапно ще бъдат модернизирани всички клиники и отделения на болницата. Начело на Клиниката по Нуклеарна медицина застава проф. Антония Цоневска, а началник на Отделението по Лъчелечение и радиохирургия е националният консултант по лъчелечение д-р Румен Лазаров.

Лентата на новите структури прерязаха (отляво надясно на снимката) д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, г-н Ангел Ангелов, изпълнителен директор на групата Аджибадем Сити Клиник, г-н Мехмет Али Айдънлар, председател на борда и изпълнителен директор на Acibadem Healthcare Group, Негово Превъзходителство Хасан Улусой, посланик на Република Турция, доц. Красимир Гигов, главен секретар на Министерството на здравеопазването и проф. Камен Плочев, управител на НЗОК.

До момента в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда от обединяването й с групата Аджибадем са инвестирани около 10 млн евро. Освен новата Клиника по Нуклеарна медицина, новия апарат в Отделението по Лъчелечение и радиохирургия и ремонта на един от пациентските сектори, сме инвестирали и в IT-технологии - нов дейта-център, който трябва да заработи до средата на годината“, обясни председателят на борда и изпълнителен директор на Acibadem Healthcare Group  Мехмет Али Айдънлар. Изпълнителният директор на групата Аджибадем Сити Клиник Ангел Ангелов допълни, че инвестиционната програма е на обща стойност 15 млн евро. До края на 2018г. предстои да се преоборудват Спешното отделение и Отделениято по Образна диагностика. Ще продължи и обновяването на стационара. 

Клиниката по Нуклеарна медицина е оборудвана с последно поколение хибридни апарати PET/CT и SPECT/CT. Те позволяват да се получи едновременно функционален и структурно-анатомичен образ на цялото тяло, и едноетапно да се постави ранна и точна диагноза, предимно на онкологични заболявания. Понастоящем тези технологии са най-бързо развиващите се образни методи в световен мащаб, a поради ограничената наличност на апаратура и специалисти у нас, има много чакащи пациенти. „По наши изчисления Клиниката по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда може да обслужва между 150 и 180 пациенти месечно през първата година от съществуването си, което ще редуцира значително срока на изчакване за много онкологични пациенти.“, обясни изпълнителният директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда д-р Венелина Милева.

Клиниката по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда застава сред водещите в страната, тъй като са използвани най-съвременните възможности за защита от облъчване при работа както на персонала, така и на пациентите. Предимство е и тясната колаборация с клиничните отделения, която скъсява пътя на пациента от първите симптоми, през поставянето на бърза и прецизна диагноза, до качественото лечение и дава възможност всичко това да се случи в едно лечебно заведение, с общите усилия и грижи на медицински екипи с различни профили и специализация.

В отделението по Лъчелечение е инсталиран авангарден линеен ускорител от последно поколение модел Halcyon. Към момента такава апаратура работи само на още две места в Европа. Линейният ускорител ще допълни възможностите на съществуващия, като капацитетът на отделението ще се удвои. Това ще даде възможност да се поеме целият поток на чакащи за лъчелечение пациенти от София и близките региони.

Новият апарат е пригоден за конвенционално лъчелечение, като прилага терапевтичните схеми с повишена прецизност и бързина спрямо линейните ускорители от предишната генерация. Първите пациенти на Halcyon ще бъдат лекувани след около месец, когато бъде завършена административната процедура по пускането му в експлоатация.

Клиниката по Нуклеарна медицина и отделението по Лъчелечение заемат водещо място в комплексната диагностика и лечение на онкологични заболявания. Те допринасят значително за подобряване качеството на живот на пациентите и удължаване на продължителността му. Разположението на отделенията, технологичната свързаност между тях и изградената инфраструктура ще дадат възможност в Аджибадем Сити Клиник Болица Токуда двете структури да работят в органична връзка, като получените от образните изследвания изображения се използват директно при планирането на лъчетерапевтичната схема, или обратното – в хода на лъчелечението планът да се прецизира чрез изследване с методите на нуклеарната медицина. Новите мощности ще дадат възможност на повече българи да се лекуват чрез най-съвремените методи, доказали ефективността си в световната практика.

Изпращане на коментар

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".