Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда получи сертификат EuroSafe Imaging Stars

25 септември 2018

Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда защити максималните пет звезди при оценка на качеството на клинична работа и получи сертификат EuroSafe Imaging Stars. Този сертификат се присъжда на клиники по образна диагностика, които доказано следват добрата медицинска практика и прилагат холистичния подход към пациента, спазвайки всички правила на радиационната защита.

EuroSafe Imaging Stars е инициатива, чиято цел е да повишава осведомеността и прилагането в клиничната практика на принципите за радиационна защита, разработени от Европейската асоциация по радиология. Сертификатът се присъжда на база оценка по 21 критерия, разделени в 6 групи: 1) Оптимизация; 2) Обосновка; 3) Качество и безопасност; 4) Обучение; 5) Проучване; 6) Прилагане на регулацията. В рамките на тези критерии всяка клиника трябва да докаже усилията, които полага, при използване на съвременните методи за образна диагностика в условията на максимална радиационна защита както за пациентите, така и за клиничните екипи.

Критериите на EuroSafe Imaging Stars за присъждане на сертификат стъпват на задължителните норми за работа на клиниките по образна диагностика, заложени в Директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС, но поставят по-високи изисквания по повечето от разписаните 21 точки за оценка. Оценката и сертификатът са валидни до 2021г като екипът на клиниката е включен в списъка на сертифицираните европейски институции, защитили различните нива на качество на клинична работа (‘Wall of Stars’) Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е единствена в България и в групата на Аджибадем, покрила всички критерии, заложени в директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС.

Сертификатът гарантира, че всяко образно изследване в клиниката се извършва само при стриктна оценка на медицинската целесъобразност, че при извършването му се прилага минималната доза йонизиращо лъчение, нужна за постигането на образ с достатъчно за диагностичните цели качество, и че са спазени всички изисквания на националните и международни регулативни документи за работа с йонизиращо лъчение.

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, първият час след тях е с цена 3 лв., а всеки следващ час се заплаща по 2 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.