Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда получи сертификат EuroSafe Imaging Stars

25 септември 2018

Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда защити максималните пет звезди при оценка на качеството на клинична работа и получи сертификат EuroSafe Imaging Stars. Този сертификат се присъжда на клиники по образна диагностика, които доказано следват добрата медицинска практика и прилагат холистичния подход към пациента, спазвайки всички правила на радиационната защита.

EuroSafe Imaging Stars е инициатива, чиято цел е да повишава осведомеността и прилагането в клиничната практика на принципите за радиационна защита, разработени от Европейската асоциация по радиология. Сертификатът се присъжда на база оценка по 21 критерия, разделени в 6 групи: 1) Оптимизация; 2) Обосновка; 3) Качество и безопасност; 4) Обучение; 5) Проучване; 6) Прилагане на регулацията. В рамките на тези критерии всяка клиника трябва да докаже усилията, които полага, при използване на съвременните методи за образна диагностика в условията на максимална радиационна защита както за пациентите, така и за клиничните екипи.

Критериите на EuroSafe Imaging Stars за присъждане на сертификат стъпват на задължителните норми за работа на клиниките по образна диагностика, заложени в Директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС, но поставят по-високи изисквания по повечето от разписаните 21 точки за оценка. Оценката и сертификатът са валидни до 2021г като екипът на клиниката е включен в списъка на сертифицираните европейски институции, защитили различните нива на качество на клинична работа (‘Wall of Stars’) Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е единствена в България и в групата на Аджибадем, покрила всички критерии, заложени в директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС.

Сертификатът гарантира, че всяко образно изследване в клиниката се извършва само при стриктна оценка на медицинската целесъобразност, че при извършването му се прилага минималната доза йонизиращо лъчение, нужна за постигането на образ с достатъчно за диагностичните цели качество, и че са спазени всички изисквания на националните и международни регулативни документи за работа с йонизиращо лъчение.

Изпращане на коментар

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".