Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Втори национален конгрес на рентгеновите лаборанти се провежда в Ажибадем Сити Клиник Болница Токуда

26 октомври 2018

Събитието се организира от Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ) с подкрепата на Българската асоциация по Радиология и ще продължи от 26 до 28 октомври

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е домакин на Втория национален конгрес на рентгеновите лаборанти, който се провежда от днес до неделя в Аулата на болницата. Събитието събра над 180 рентгенови лаборанти, медицински физици, медицински сестри и лекари в направленията Образна диагностика, Лъчетерапия и  Нуклеарна медицина за обсъждане и споделяне на опит относно актуалните теми в образните методи, радиационна защита, интересни случаи, проблеми и организация на ежедневната работа на специалистите в тези области.

Тази година конгресът включва международно участие с уъркшоп на тема „Радиационна защита при компютърната томография и интервенционална радиология“, който се провежда днес, 26 октомври с подкрепата на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти (ISRRT) и Еверопейската федерация на радиогрaфските дружества (EFRS). В следващите два дни от събитието са предвидени научни сесии в областите Образна диагностика, Радиационна защита, Лъчелечение и сесия за разглеждане на обучението и образователните инициативи в медицинските области с използване на йонизиращи лъчения. Активно участие в научните дискусии, лекции и презентации ще вземат рентгенови лаборанти, медицински сестри, лекари и медицински физици от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и Онкологичен център. Конгресът ще завърши с Общо събрание на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия.

БАЛОДТ е сдружение, което цели обединяването на рентгеновите лаборанти и специалистите, работещи в областта на образната диагностика и всички сфери на използване на йонизиращи лъчения в медицината, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване. Председател на Втория конгрес на рентгеновите лаборанти в образната диагностика и терапия е Надя Джанкова, старши рентгенов лаборант в отделение по Лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.