Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Втори национален конгрес на рентгеновите лаборанти се провежда в Ажибадем Сити Клиник Болница Токуда

26 октомври 2018

Събитието се организира от Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ) с подкрепата на Българската асоциация по Радиология и ще продължи от 26 до 28 октомври

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е домакин на Втория национален конгрес на рентгеновите лаборанти, който се провежда от днес до неделя в Аулата на болницата. Събитието събра над 180 рентгенови лаборанти, медицински физици, медицински сестри и лекари в направленията Образна диагностика, Лъчетерапия и  Нуклеарна медицина за обсъждане и споделяне на опит относно актуалните теми в образните методи, радиационна защита, интересни случаи, проблеми и организация на ежедневната работа на специалистите в тези области.

Тази година конгресът включва международно участие с уъркшоп на тема „Радиационна защита при компютърната томография и интервенционална радиология“, който се провежда днес, 26 октомври с подкрепата на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти (ISRRT) и Еверопейската федерация на радиогрaфските дружества (EFRS). В следващите два дни от събитието са предвидени научни сесии в областите Образна диагностика, Радиационна защита, Лъчелечение и сесия за разглеждане на обучението и образователните инициативи в медицинските области с използване на йонизиращи лъчения. Активно участие в научните дискусии, лекции и презентации ще вземат рентгенови лаборанти, медицински сестри, лекари и медицински физици от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и Онкологичен център. Конгресът ще завърши с Общо събрание на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия.

БАЛОДТ е сдружение, което цели обединяването на рентгеновите лаборанти и специалистите, работещи в областта на образната диагностика и всички сфери на използване на йонизиращи лъчения в медицината, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване. Председател на Втория конгрес на рентгеновите лаборанти в образната диагностика и терапия е Надя Джанкова, старши рентгенов лаборант в отделение по Лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

Изпращане на коментар

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".