Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Образователен курс за клинични изпитвания в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда организира Отделението по Медицинска онкология

09 юли 2019

Курсът се проведе в болница Токуда на 5 юли и беше на тема “Критичен анализ на резултати от клинични изпитвания”.

Инициативата за провеждане на подобен, единствен засега по рода си курс, се зароди поради неотговорена нужда на медицинските специалисти да придобият познания за методологията и анализа на данните от клиничните изпитвания, резултатите от които използват в ежедневната си клинична практика. 

Обучителното събитие събра специалисти по онкология, лъчелечение, хирургия, образна диагностика и пулмология от болница Токуда и други лечебни заведения в страната.

Събитието традиционно бе открито от д-р Сашка Рускова, зам.-изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Организаторът на обучението д-р Желязко Арабаджиев, началник на отделението по Медицинска онкология бе модератор и запозна аудиторията с медицина, базирана на доказателствата и критична оценка на резултати от клинични изпитвания.

Началникът на Клиниката по Неврология в болницата проф. д-р Иван Стайков откри форума с темата “Въведение в клиничните изпитвания, регулация, провеждане на клинични изпитвания в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда”.

Проф. д-р И. Донев, гост-лектор от МБАЛ Надежда, запозна аудиторията с основни понятия и интерпретация на клиничните проучвания.

“Тестване на хипотеза, големина на извадката, анализ на популацията” бе темата на д-р Красимир Орешков от Отделението по Медицинска онкология.

Цели, задачи, крайни точки, резултати, ефикасност и безопасност при рандомизирани клинични изследвания представи пред аудиторията доц. д-р Наталия Стоева, началник на Клиниката по Пневмология в Болница Токуда.

Началникът на Клиниката по Ангиология в болницата проф. д-р Милена Станева представи доклад за видовете медицински публикации: от case report до мета-анализи.

Д-р Таня Златанова от Отделението по Медицинска онкология представи пред аудиторията лекция за правилното интерпретиране резултатите от клиничните изпитвания. На тази тема бяха и двете практически части в програмата (по типа workshop), в който се включиха участниците в обучението.

Курсът е част от поредица обучителни форуми, инициирани от отделението по Медицинска онкология, посветени на специфични социалнозначими онкологични заболявания, най-новите терапевтични схеми и подходи за лечението им. В края на февруари се проведе целодневен семинар на тема: ”HER2 позитивен рак на гърдата – диагностика и лекарствени стратегии в зависимост от стадия на заболяването”, а през юни форумът засегна мултидисциплинарните подходи в лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб.

Значителният интерес към проведените обучения и обратната връзка получена от участниците, амбицира колегията от Отделението по медицинска онкология да повторят тези курсове и през 2020 г., актуализирани с нови данни и отговарящи на нарастващите потребности на клиницистите, както от Болница Токуда, така и от други лечебни заведения в София и страната. 

 

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".