Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Медицински физик Емил Георгиев от Клиниката по Образна диагностика защити докторска дисертация на тема: Оптимизация на клинични протоколи при Компютърната томография

11 декември 2019

Образователна и научна степен “доктор” бе присъдена на медицински физик Емил Георгиев от Клиниката по Образна диагностика на Болница Токуда след защита на дисертация на тема: Оптимизация на клинични протоколи при Компютърната томография. 

Научни ръководители на разработката му са проф. дфзн Леандър Литов и проф. д-р Галина Кирова, началник на Клиниката по Образна диагностика. 

Темата и целта на дисертацията са пряко свързани с ежедневната работа на мед. физик Емил Георгиев и професионалните му цели - оптимизиране на лъчевото натоварване на пациентите и получаване на възможно най-ниски дози облъчване без да се компрометира качеството на изследването. 

За тази цел той разработва политика за контрол на лъчевото натоварване на пациентите след предварително проучване и радиационен анализ на практиката при провеждане на компютърно-томографски изследвания. 

 

Изпълнението на проекта си той постига чрез осъществяване на няколко основни задачи:

  • Проучване и анализ на потока от пациенти и вида на провежданите КТ изследвания.
  • Стандартизация на използваните КТ протоколи с оглед анализ на данните и системна оценка на лъчевото натоварване на пациентите.
  • Проучване и оптимизация на някои протоколи за изследване с цел редуциране на лъчевото натоварване на пациентите при запазване на диагностичното качество на образа.
  • Оценка и анализ на лъчевото натоварване на оптимизираните КТ протоколи.
  • Проучване и предложение на мерки за подобряване качеството на клиничната работа с оглед радиационна защита и безопасност на пациентите.

Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е единствената сертифицирана структура в България с Eurosafe Imaging Star сертификат за оценка качеството на клиничната работа във връзка с радиационната безопасност на пациентите и персонала от септември 2018 г. Особено важна роля за престижната международна оценка на клиниката, има работата на мед. физик Емил Георгиев.

През юли той изнесе LIVE уебинар за оптимизация на компютър-томографски изследвания чрез DoseWatch софтуер.

 

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, първият час след тях е с цена 3 лв., а всеки следващ час се заплаща по 2 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.