Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Клиниката по Гастроентерология в Болница Токуда е един от водещите центрове за лечение на хронични чернодробни заболявания в страната

03 януари 2020

Висококвалифицираният екип от хепатолози е с най-голям опит в страната в неинвазивната оценка на чернодробната фиброза и стеатоза 

В Клиниката по Гастроентерология има обособен център по Хепатология от самото създаване на Болница Токуда, в който работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на хроничните чернодробни заболявания

Новите тенденции за неинвазивна оценка на чернодробната фиброза са въведени в центъра още през 2013 г. и досега е натрупан богат практически опит. Специалистите хепатолози, водени от д-р Радин Цонев, началник на Отделението по Гастроентерология, са висококвалифицирани и изключително ерудирани по отношение на неинвазивната и инвазивната диагностика. В центъра е натрупан дългогодишен опит и в провеждането на клинични проучвания, свързани с чернодробната патология.

Едни от най-разпространените чернодробни заболявания с огромно социално значение, са хроничните вирусни хепатити B и C. Около 350 000 са носителите на хепатит B вирус у нас. Около 77 000 са вирусоносители на хепатит C, като близо 90% от тях не подозират за това. Вероятността от развиване на чернодробна цироза и рак на черния дроб при тези пациенти е голяма, включително необходимостта от чернодробна трансплантация. Това поставя огромна финансова тежест за социалната и здравната системи.

Болницата разполага с най-съвременната медицинска и лабораторно-молекулярна диагностика. Клиничната лаборатория и Лабораторията по Вирусология се оценяват ежегодно от външен качествен контрол INSTAND. Началник на Вирусологична лаборатория е проф. Радка Аргирова, национален консултант по Вирусология към МЗ и член на експертния специализиран борд към БЛС. 

Екипът на Хепатологичния център активно се интересува и внедрява методи за подобряване на качеството на живот на пациентите с хронични вирусни хепатити. Те са свързани както с безболезнената диагностика за установяване на болестта, така и с подкрепа на пациента от лекуващия го лекар, участие на психиатър и екип от подготвени специалисти за справяне с проблема. Тези заболявания предполагат отлична кооперативност между лекари и пациенти, като често тази симбиоза е за дълги години. Едно от достойнствата на Клиниката по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е лесният достъп на пациенти до лекуващите ги лекари и редовното им проследяване.

Много от носителите на хепатит C, които знаят за своя статус, се страхуват от задължителното до скоро извършване на чернодробна биопсия. С новите правила на НЗОК проблемът се решава - за назначаване на лечение и проследяване на ефекта му вече не е задължително извършването на чернодробна биопсия. 

Друго съвременно направление с висока честота и значение при чернодробните заболявания е Неалкохолната стеатозна болест, включваща Неалкохолния стеатохепатит и Неалкохолната стеатоза, заболявания свързани с нарушен метаболизъм и инсулинова резистентност. За нарастващия брой засегнати пациенти се провежда серия от неинвазивни изследвания за оценка и диагностика, и се започва своевременно лечение. Те имат възможност да участват и в клинични проучвания и да бъдат част от първите, при които се прилага най-новото съвременно лечение.

Клиниката по Гастроентерология в Болница Токуда работи и с така наречените специални групи пациенти - това са лица провеждащи субституираща терапия за наркоманна зависимост, които имат хепатити и цирози, както и серопозитивни пациенти, които са с коинфекции, при спазване на правилата за конфиденциалност, утвърдени от европейските практики.

Лечението, диагностиката и проследяването при пациентите се покриват от НЗОК, като това важи и за неинвазивната оценка на състоянието на черния дроб за хоспитализирани в Клиниката пациенти.

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".