Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Първата имунотерапия в света при недребноклетъчен рак на белия дроб Nivolumab BMS се прилага в отделението по Медицинска онкология на МБАЛ „Токуда Болница София“

25 август 2015

Първата имунотерапия в света при недребноклетъчен рак на белия дроб Nivolumab BMS се прилага в отделението по Медицинска онкология на МБАЛ „Токуда Болница София“

Nivolumab BMS е нов стандарт на терапия с доказана по-висока ефективност и по-добра поносимост

Първият лекарствен продукт, действащ на основата на имунотерапия при рак на белия дроб, одобрен в Европа е прилаганият от месец юли в Токуда Nivolumab BMS.

Основание за одобрението на Nivolumab е фаза 3 клинично изпитване Checkmate-017 study, проведено при пациенти с напреднал плоскоклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб, които са имали прогресия на заболяването по време или след една предварителна платина дублет-базирана химиотерапия.

В проучването Nivolumab е сравнен с химитерапия с доцетаксел и демонстрира почти два пъти по-висока обща преживяемост (OS) след 1 година в сравнение с химиотерапия (42% срещу 24%; коефициент на риск, 0.59; P = 0,0002).

Профилът на безопасност на Nivolumab е по-благоприятен в сравнение с доцетаксел. Свързаните с лечението нежелани събития (AES) вкл.  хематологична и нематолигична токсичност настъпват почти два пъти по-рядко с nivolumab на фона на тези при доцетаксел. 

Имунотерапията се прилага при диагностицирани пациенти, преминали поне една линия химитерапия след консултация с онколозите в отделението по Медицинска онкология на Токуда.

Nivolumab на този етап не се реимбурсира от НЗОК, но в Токуда медикаментът се отпуска на пациентите по програма за ранен достъп.

Програмата не покрива болничния престой.

За повече информация – координатор Онкологичен център Снежaна Михайлова - 0884993586.

Механизъм на имунотерапията с Nivolumab 

Ролята на PD-1 сигнален път при противотуморна имунотерапия


Моноклоналното антитяло  е насочено срещу програмирана клетъчна смърт - 1 протеин (PD-1), блокира взаимодействието между PD-1 и неговите лиганди, PD-L1 / свръхекспресия при определени тумори/  и PD- L2 / експресира се предимно при  APCs-антиген представящи клетки – дендритни /

При нормални условия блокирането на PD-1 потиска имунната активация и намалява цитотоксична активност на клетките на имунната система /Т-клетките/ допринасяйки за поддържането на нормалния имунен отговор /ограничена T-клетъчната активност / и защита на нормалните клетки по време на хронично възпаление.

Туморните клетки могат да заобикалят имуномедиираната  /Т-клетъчно-медиирана/ цитотоксичност чрез експресия на PD-L1 на самия тумор или тумор-инфилтриращите имунни клетки, което води до инхибиране на имуно-медиирано унищожение на туморните  клетки.

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.