Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Първата имунотерапия в света при недребноклетъчен рак на белия дроб Nivolumab BMS се прилага в отделението по Медицинска онкология на МБАЛ „Токуда Болница София“

25 август 2015

Първата имунотерапия в света при недребноклетъчен рак на белия дроб Nivolumab BMS се прилага в отделението по Медицинска онкология на МБАЛ „Токуда Болница София“

Nivolumab BMS е нов стандарт на терапия с доказана по-висока ефективност и по-добра поносимост

Първият лекарствен продукт, действащ на основата на имунотерапия при рак на белия дроб, одобрен в Европа е прилаганият от месец юли в Токуда Nivolumab BMS.

Основание за одобрението на Nivolumab е фаза 3 клинично изпитване Checkmate-017 study, проведено при пациенти с напреднал плоскоклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб, които са имали прогресия на заболяването по време или след една предварителна платина дублет-базирана химиотерапия.

В проучването Nivolumab е сравнен с химитерапия с доцетаксел и демонстрира почти два пъти по-висока обща преживяемост (OS) след 1 година в сравнение с химиотерапия (42% срещу 24%; коефициент на риск, 0.59; P = 0,0002).

Профилът на безопасност на Nivolumab е по-благоприятен в сравнение с доцетаксел. Свързаните с лечението нежелани събития (AES) вкл.  хематологична и нематолигична токсичност настъпват почти два пъти по-рядко с nivolumab на фона на тези при доцетаксел. 

Имунотерапията се прилага при диагностицирани пациенти, преминали поне една линия химитерапия след консултация с онколозите в отделението по Медицинска онкология на Токуда.

Nivolumab на този етап не се реимбурсира от НЗОК, но в Токуда медикаментът се отпуска на пациентите по програма за ранен достъп.

Програмата не покрива болничния престой.

За повече информация – координатор Онкологичен център Снежaна Михайлова - 0884993586.

Механизъм на имунотерапията с Nivolumab 

Ролята на PD-1 сигнален път при противотуморна имунотерапия


Моноклоналното антитяло  е насочено срещу програмирана клетъчна смърт - 1 протеин (PD-1), блокира взаимодействието между PD-1 и неговите лиганди, PD-L1 / свръхекспресия при определени тумори/  и PD- L2 / експресира се предимно при  APCs-антиген представящи клетки – дендритни /

При нормални условия блокирането на PD-1 потиска имунната активация и намалява цитотоксична активност на клетките на имунната система /Т-клетките/ допринасяйки за поддържането на нормалния имунен отговор /ограничена T-клетъчната активност / и защита на нормалните клетки по време на хронично възпаление.

Туморните клетки могат да заобикалят имуномедиираната  /Т-клетъчно-медиирана/ цитотоксичност чрез експресия на PD-L1 на самия тумор или тумор-инфилтриращите имунни клетки, което води до инхибиране на имуно-медиирано унищожение на туморните  клетки.

Изпращане на коментар

Вижте още

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".