Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Нуклеарна медицина

Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на биологичноактивни вещества, белязани с радионуклиди (радиофармацевтици), които се аплицират в човешкото тяло. Нуклеарномедицинските образни диагностични методи са молекуларни и функционални образни методи, които служат за визуализация, характеризиране и измерване на биологичните процеси на клетъчно ниво.

Хибридните диагностични методи SPECT/CT, PET/CT, които са най-съвременните нуклеарномедицински методи, представляват съчетание между структурноанатомичен и функционален метод в едно цялотелесно изследване. Те съчетават предимствата на всеки отделен метод и намаляват недостатъците му. По този начин става възможно специфичността и чувствителността на диагнозата да достигне до 100%. Хибридното изследване позволява да се получи едновременно функционален и структурноанатомичен образ на цялото тяло и само на един етап да се постави ранна и точна диагноза.

Най-новата апаратура за хибридна образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е представена с два скенера от последна генерация - SPECT/CT и PET/CT на Дженерал Електрик, с които е възможно осъществяване на всички нуклеарномедицински изследвания, които намират своето приложение при визуализациаята и проследяване на редица заболявания, засягащи сърдечно-съдовата система, ендокринната система, скелетно-двигателния апарат, на бъбреците, на белите дробове. Ролята на нуклеарната медицина при диагностика и проследяване на злокачествени заболявания е уникална, поради възможността за ранна и точна диагностика, както и за определяне на терапевтичния ефект след приложената терапия и ранно откриване на рецидив. Прекият контакт с колегите от образна диагностика, лъчетерапия, медицинска онкология и другите клинични специалности позволяват обсъждане на болните, работа в екип и вземане на най-правилното решение за терапевтичен подход и комплексното лечение на нашите болните.

Изследванията в Клиниката по Нуклеарна медицина се осъществяват след предварително депозиране на регистратурата на клиниката на следните документи:

  • медицинско направление/искане бланка МЗ №119/98 с обосновано искане за провеждане на изследването от насочващия лекар, копия от актуални епикризи и проведени образни изследвания.
  • Комисия от специалисти одобрява провеждане на РЕТ/СТ и SPECT/CT изследването и пациентът се уведомява по телефона в рамките на два дни за насрочения ден и час за провеждането му.
  • В деня на изследването пациентът предоставя  талон 8А (процедура № 36 за PET/CT и процедура № 37 за SPECT/CT), издадени от специалист.
  • Изследването се провежда поне 2 седмици след химиотерапия, 6 седмици след операция и 12 седмици след лъчелечение.
  • Резултатите се получават на следващия ден на регистратурата на клиниката.

 

Телефони за справка и записвания: 02 413 7602

Отделението

Нуклеарна медицина

SPECT-CT

PET-CT

За пациента

Екип

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".