Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Антония Цоневска, дм, началник на Клиника по Нуклеарна медицина Проф. д-р Антония Цоневска е практикуващ лекар от 1983 г. Специалист е по медицинска радиология (нуклеарна медицина и лъчетерапия) и онкология.Тя има дългогодишен опит в диагностиката с прилагане на конвенционални и хибридни (SPECT-CT, PET-CT) нуклеарномедицински методи. Започнала е кариерата си в специалността нуклеарна медицина в 5МБАЛ, София. След спечелване на конкурс за научен сътрудник в Националната специализирана болница за активно лечение по онкология, работи в Клиниката по нуклеарна медицина до 2015 г., като дълги години е началник отделение. От 2015 г. работи в Клиниката по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник.

През 1991 г. защитава дисертация за придобиване на научната и образователна степен „доктор“. Преминала е през повече от 15 квалификационни курса по нуклеарна медицина и онкология, включително организирани от Европейското училище по нуклеарна медицина и Международната атомна агенция. Специализирала е в Италия и Словения.

Проф. Цоневска има над 170 научни публикации в наши и международни научни издания и монографии, някои от които цитирани в авторитетни учебници като Cancer and the Heart, Cardiovascular Imaging, Diagnostic Imaging of Coronary Artery Disease, Bone Metastases: A Translational and Clinical Approach. Тя е доцент от 2007г. и професор от 2015 г. Нейните научни интереси и разработки са в областта на нуклеарната онкология и кардиология, хибридните диагностични методи. Тя е пионер в диагностиката на страничните ефекти и усложнения от лечението на болните с онкологични заболявания.

Проф. Цоневска е член на Българската асоциация по радиология, Заместник председател на Дружеството по нуклеарна медицина, член на Европейска асоциация по нуклеарна медицина, Интернационално кардиоонкологично общество, Европейско общество по хибридни диагностични методи. Член е на комисията по клинични изпитвания на СБАЛО до 2015 г. и на Сити клиник от 2016 г. Тя е участвала като изследовател и съизследовател в множество клинични изпитвания и научни проекти. Проф. Цоневска е хоноруван преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски".
Д-р Валентин Куйкин, лекар по Нуклеарна медицина, интернист Завършил медицина във ВМИ – Плевен през 1985 год. Работи и специализира вътрешни болести 1985 - 1991. Специализира нуклеарна медицина 1991 – 1993 год. във ВМА – София, където работи като началник отделение до м. януари 2018 г.

Специализира нуклеарна медицина в Лондон (1994), курс нуклеарна кардиология в Будапеща (1990), работил е в Кувейт като специалист нуклеарна медицина 2012-2016 г.

Рутинна планарна диагностика през целия професионален стаж по нуклеарна медицина, SPECT (1992-1999 и 2012 – 2016), SPECT/CT (2015-2016).
Ст. рентг. лаб. Стефан Стефанов
Ива Тодорова, радиохимик
Анна Загорска, дф, медицински физик
м.с. Даниела Георгиева
м.с. Калина Иванова
рентг. лаб. Симона Христова

Отделението

Нуклеарна медицина

SPECT-CT

PET-CT

За пациента

Екип

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".