Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Доц. д-р Петър Марков, дм, началник отделение Завършва медицина в Медицински Университет - София през 2002 г., с отличен успех.

През 2003-2007 г. провежда специализация по Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ София - СБАЛАГ „Майчин дом”. През 2007 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология.
През 2009 г. печели конкурс за асистент към Катедрата по Акушерство и гинекология на МУ София. Обучава студенти по Медицина и Стоматология, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към МУ София. От същата година работи като АГ специалист в Първа Клиника по гинекологична, тазова и ендоскопска хирургия към СБАЛАГ “Майчин Дом”, София.
От 2012 г. е преподавател във Факултета по Обществено Здравеопазване към Медицински Университет, София. Обучава акушерки и специалисти по здравни грижи.
През 2015 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”, а през 2017 г. придобива академична длъжност “Доцент” по Научна специалност “Акушерство и гинекология” към Медицински Университет, София. Има над 180 научни труда, включително публикации и цитирания в реномирани чуждестранни списания с висок импакт-фактор в областта на Акушерството и гинекологията.
От 2018 г. е Началник отделение по Акушерство, обща и онкологична гинекология, тазова хирургия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.
В хода на професионалната си развитие, доц. д-р Марков е преминал квалификационни курсове по: гинекологична оперативна техника; ехографска и доплерова диагностика в Акушерството; гинекологична ендоскопия; колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка; триизмерна ехография в Акушерството и Гинекологията - в България, Унгария, Австрия, Сърбия и Черна Гора.
Доц. Марков е член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по Акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в Акушерството и гинекологията (БАУАГ); Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ).
Д-р Сузана Нашар, дм, началник на Родилен сектор Завършва медицина с отличен успех през 1994 г.в Медицински Университет - София. През 1999 г. придобива специалност „Акушерство и Гинекология”, като клиничен ординатор в УАГБ „Майчин дом“. От 2000 г. е докторант към Родилна клиника на същата болница. 2006 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с тема на докторантурата „Прогноза на индукция на раждането“.
От 2007 г. е асистент в СБАЛАГ „Майчин дом”, а по-късно и главен асистент към катедра по Акушерство и гинекология на МУ- София. През 2014 г. завършва курс на обучение в магистърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факлутет по Обществено здраве при МУ-София. Преминала е квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, гинекологична оперативна техника. Има над 30 публикации в български и чуждестранни научни списания и участия в множество конгреси, конференции и симпозиуми с разнообразна медицинска тематика. Приоритет в професионалната й дейност е родилната помощ.
Д-р Анна Богданова, акушер-гинеколог Д-р Богданова завършва първи цикъл на медицинско образование във 2-ри факултет по медицина на Карлов университет, Прага, Чешка република през 2001 г. Завършва медицина в Медицински университет - София през 2005 г. Специализира Акушерство и гинекология в Първа САГБАЛ "Тина Киркова" (2008-2009) и Втора САГБАЛ "Шейново" (2009-2013 г.). Придобива специалност "Акушерство и гинекология" през 2013 г.
След завършването си от 2006 до 2008 г. работи като лекар в МБАЛ "Св. София". От 2010 до 2013 г. работи едновременно като лекар в Центъра за пренатална диагностика на МЦ "Св. Петка" и в Центъра за репродуктивна биология и медицина на МЦ "РепроБиоМед". В периода 2014 - 2016 г. е научен сътрудник и специализант по фетална медицина в Кралски колеж, Лондон, Fetal Medcine Foundation. От 2015 до 2016 г. отговаря за клиника за диагностика и проследяване на бременности с интраутеринна фетална ретардация. От 2016 г. е част от екипа на отделението по Акушерство и Гинекология на Болница Токуда.
Д-р Богданова е преминала редица курсове в областта на Акушерството и гинекологията: Практически курс по „Ултразвукова диагностика в Акушерството и Гинекологията" (2007 г.), Практически курс по „Доплер в Акушерството и Гинекологията (2009 г.), Практически курс „Теория и прктика на колпоскопията” (2009 г.), Курс "Фетална медицина за напреднали" (2013, 2014, 2015) - Лондон, Англия. Участва във всички Международни конгреси по Фетална медицина от 2011 г. насам и 7-ми Национален симпозиум по „Ултразвук в Репродуктивната медицина” (2009 г.).
Член на Българското дружество по акушерство и гинекология, Генерална медицинска комисия, (GMC), Англия и Интернационалната общност по ултразвук в Акушерство и Гинекология, ISUOG.
Д-р Мария Атанасова, дм, акушер-гинеколог Завършва медицина с награда за отличен успех “Златен Хипократ” през 2004 г. в МУ-София. През периода 2005 - 2009 г. специализира Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ Майчин дом. През 2009 г. придобива специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. През 2009 г. след конкурс започва докторантура към Катедрата по Акушерство и Гинекология на Медицински Университет - СБАЛАГ "Майчин Дом". През 2010 г. след спечелен конкурс е назначена като асистент към Катедра по Акушерство и гинекология на Медицински Университет, град София. Участва в обучението на студенти по Медицина и Дентална медицина, специализанти, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към Медицински Университет, София. През 2015 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”, с тема на дисертационния труд “Водене на раждане обезболено с епидурална аналгезия”. От 2005 - 2009 г. е лекар-ординатор, а от 2010 до 2018 г. е лекар-асистент в СБАЛАГ Майчин дом. От януари 2018 г. е лекар в Отделение по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Има следните завършени курсове: "Теоретично и практическо обучение в областта на Феталната морфология", "First international master course on communication with adolescents", 2017,Budapest, Hungary, "FIGO intrapartum fetal monitoring course", Stockholm (2017),"Office Hysteroscopy symposium with simulator hands-on training and live surgery hands-on training sessions on office hysteroscopy", "Оперативни гинекологични техники", МУ-София, "Хистероскопия", МУ-София, "Колпоскопия и деструктивно лечение на заболяванията на маточната шийка", МУ-София, "Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията 1-ва част, с практически занимания", МУ-София, "Детска гинекология с практически занимания", МУ-София,"Гинекологична ендокринология", МУ-София.
Д-р Атанасова е член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ). Има над 30 публикации в български и чуждестранни списания. Владее английски и руски език.
Д-р Гълъбица Велева, акушер-гинеколог Завършва медицина през 2002 г. в Медицински Университет гр. София. Започва специализация по Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ Майчин дом. През 2009 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология. От 2010 до 2017 г. работи в СБАЛАГ "Майчин Дом". През 2013 г. печели конкурс за асистент към Катедрата по Акушерство и Гинекология на Медицински Университет - СБАЛАГ "Майчин Дом", където работи като акушер-гинеколог и обучава български и чуждестранни студенти по медицина и стоматология, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация. Завършила е Специализиран курс по офис хистероскопскопия към ESGE, Порторож, Словения; Курс диагностична лапароскопия в гинекологията I-во ниво, Плевен; Курс по ендоскопска оперативна гинекология и придобиване на сертификат от: World Association of Laparoscopic Surgeons, Делхи, Индия; Специализиран курс обучение по ендоскопска гинекология - миомектомии, хистеректомии (MIC II), Kiel, Germany; Курс по колпоскопия EFCCP, Прага, Чехия; Курс по колпоскопия BSCCP, Лондон , Великобритания; Курс вакуум, форцепс и раменна дистокия, Стокхолм, Швеция; Курс лапароскопски техники и за лечение на тежка ендометриоза, Страсбург, Франция, 2018 г.; Интензивен курс за шиене в лапароскопията, Льовен, Белгия, 2018 г., Лапароскопски курс за напреднали върху кадаври- Лиеж, Белгия, Лапароскопски курс-новости в корекцията на утеровагинален пролапс-Страсбург, Франция.
Член е на БЛС, Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), WALS (Световната Асоциация на Хирурзите по Лапароскопия) и на ESGE (Европейското Дружество по Гинекологична Ендоскопия).
Д-р Лъчезар Танчев, дм, акушер-гинеколог Д-р Танчев концентрира професионалните си интереси в областта на минимално инвазивната хирургия (роботизирана, лапароскопска и хистероскопска), онкогинекологията и урогинекологията. Защитава дисертация на тема лапароскопска и роботизирана анатомия на малък таз при онкогинекологични операции в Медицински университет – Плевен, където последователно е докторант, асистент, главен асистент и началник на Отделение по Онкогинекология. Д-р Танчев е член на екипа въвел роботизираната хирургия в България през 2008 г. в Медицински Университет - Плевен, където работи до 2017 г., когато става част от екипа на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, при старирането на роботизираната програма в болницата. Преминава сертификационни курсове по роботизирана хирургия в Страсбург, Франция и Истанбул, Турция, както за асистент до пациента, така и за конзолен хирург. Има квалификационни курсове по лапароскопия, хистероскопия, колпоскопия, ехографска диагностика, оперативна урогинекология (Дрезден и Aйхщет, Германия; Виена, Австрия). Участва многократно като лектор в курсове за следдипломна квалификация по лапароскопска хирургия, българоезично и англоезично обучение по акушерство и гинекология на студенти по медицина. Д-р Танчев има над 60 публикации в български и чуждестранни научни списания и над 70 доклада от конгреси и конференции (България, САЩ, Турция, Румъния, Гърция, Германия). Член е на национални и международни професионални дружества (БААГ, БАОГ, БАМИГХ, SERGS, SLS, SEERSS). Владее английски, немски и румънски и ползва испански, френски и руски език.
Д-р Росица Колева, акушер-гинеколог Завършила е медицина през 2000 г. в МУ-София. Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и придобива специалност „Акушерство и гинекология”. В момента е в процес на докторантура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След „Майчин дом” работи в МЦ „Фемина”. Има допълнителна специализация в Белгия по ендоскопска хирургия и е изкарала в чужбина куросве по пренатална медицина и високо-рискова бременност. Прави 4-измерна ехография в Клиниката по фетална медицина. В Болница Токуда е от нейното откриване през 2006 г. Основният ѝ интерес като специалист е в пренаталната диагностика и високорисковата бременност.
Д-р Емилия Кирякова, акушер-гинеколог Завършила е МУ-София през 1994 г. Има специалност по „Акушерство и гинекология” от 2001 г. след специализация в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализираната АГ-болница работи в частен кабинет. В Болница Токуда е от януари 2007 г. Преминала е обучение по ултразвукова диагностика, колпоскопия и др. Интересът й като специалист е предимно в областта на родилната помощ.
Д-р Антония Герганова, акушер-гинеколог Завършила е медицина през 1993 г. МУ-София. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2000 г. след клинична ординатура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализацията работи в частен кабинет и Медицински център „Св.Димитър”. В екипа на АГ-отделението на МБАЛ Болница Токуда е от самото начало. Специализирала е ехография, колпоскопия, преминала е курсове по оперативна гинекология, гинекологична ендокринология. Д-р Герганова е член на Българската асоциация по менопауза и андропауза.
Д-р Весела Маркова, акушер-гинеколог Д-р Весела Маркова завършва 9 ФЕГ в София. През 2008 г. се дипломира като лекар в МУ - София. През 2009 г. печели конкурс и започва обучение като първият специализант по акушерство и гинекология в Болница Токуда с научен ръководител д-р Илия Карагьозов.
През 2012 г. става лауреат на фондация "Теодора Захариева" с есе на тема "Защо си заслужава да остана да работя в България?" Наградена е лично от Омбудсмана на Република България.
Придобива специалност акушерство и гинекология 2012 г. През 2013 г. се присъединява към екипа на МБАЛ Токуда Болница София като пълноправен акушер-гинеколог. Преминала е курсове по Ултразвук в АГ, Колпоскопия, Лапароскопска хирургия в АГ в Телекомуникационен ендоскопски център гр. Плевен. Член е на БЛС, БАМИГХ, БДУАГ, клуб Млад Онколог.
Владее английски и френски език.
Д-р Петя Кючукова, акушер-гинеколог Завършва медицина през 1998 г. До 2001 г. работи като доброволен сътрудник към Клиника по Акушерство и Гинекология на УМБАЛ „Св.Анна” София. От 2002 г. до 2007 г. работи като акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. Ив. Рилски” гр. Дупница. Специализира в УМБАЛ „Св.Анна” София и I-ва СБАЛАГ „Св. София” и придобива специалност по Акушерство и Гинекология през 2009 г. През периода 2007-2014 г. работи в Клиника по Гинекология на V-МБАЛ София под ръководството на доц. Мария Попова. 2014-2015 г. работи в Клиника по Акушерство и Гинекология на УМБАЛ „Св.Анна” София. Към екипът на отделението по Акушерство и Гинекология на Болница Токода се присъединява през 2015 г. Преминала е следдипломна квалификация по: ”Оперативна гинекология”-МУ София; „Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията” – МУ София; „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка” – МУ София;”Гинекологична лапароскопия” - МУ София; „Диагностична лапароскопия в гинекологията” и „Диагностична и офис хистероскопия” – Телекомуникационен и ендоскопски център гр. Плевен. Член е на Български лекарски съюз (БЛС); Българско научно дружество по акушерство и гинекология (БНДАГ); Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ).
Д-р Мирослава Апостолова, акушер-гинеколог Завършила е медицина през 2002г. в МУ – София. Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и придобива специалност по „Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” през 2009г. Работила е последователно в ДКЦ”Токуда”АД; медицински център „Евромедик Диагностикс” и Родилно отделение на УМБАЛ „Света Анна”. Присъединява се към екипа на МБАЛ „Токуда Болница София” през юни 2015г. Преминала е следдипломна квалификация по: „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка” – МУ София; „Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството” – МУ София; „Диагностична лапароскопия в гинекологията” и „Диагностична и офис хистероскопия” – Телекомуникационен и ендоскопски център гр. Плевен. Член е на Български лекарски съюз (БЛС); Българско научно дружество по акушерство и гинекология (БНДАГ); Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ).
Д-р Сесил Кедикова, дм, детски гинеколог Д-р Кедикова завършва медицина в Медицински Университет - София през 2007 г. с отличие. През 2008 г. След спечелен конкурс е приета за редовен докторант в катедрата по Акушерство и Гинекология при Медицински Факултет на Медицински Университет - София, две години по-късно е зачислена на специализация в същата катедра с клинична база СБАЛАГ Майчин дом. През 2013 г. придобива образователна и научна степен “доктор” след успешно защитена дисертация в областта на детската гинекология на тема “Менструални нарушения при девойки с наднормено тегло в пубертетно-юношеска възраст” През 2016 г. продобива специалност по Акушерство и Гинекология. През 2017 г. печели конкурс за преподавател по Акушерство и Гинекология в катедра по АГ на Медицински Факултет към Медицински Университет - София, клинична база СБАЛАГ Майчин дом. Тук работи и се развива като преподавател с академична длъжност “Главен асистент” водейки множество лекции, семинари, практически занятия на студенти по медицина и дентална мемдицина, както и редица следдипломни курсове по Гинекологична ендокринология и Детска гинекология. Междувременно работи в клиника по оперативна гинекология, където придобива опит в ендоскопската и класическа гинекологична хирургия.
През 2019г. преминава обучение по минимално инвазивна хирургия към IRCAD-France, University of Strasbourg
Д-р Кедикова е преминала международен обменен стаж в Университетска болница Льовен, Белгия (20th European Meeting and Exchange Program of Trainees in Obstetrics and Gynecology, Leuven, Antwerp, Belgium, 2010). Участва с научни разработки в Световните конгреси по педиатрия и юношеска гинекология през 2010, 2013 и 2016 г. съответно в Монпелие, Франция, Хонг Конг и Флоренция, Италия, и в Европейските конгреси по педиатрия и юношеска гинекология в Лондон през 2014 г. и Пловдив през 2011 г., от които има две награди за публикация и най-добра презентация. Има придобити множество национални и международни сертификати, основно в областта на детската гинекология и гинекологична ендокринология, както и сертификат за минимално инвазивна хирургия към IRCAD-France, University of Strasbourg. Д-р Кедикова има над 15 научни публикации в български и чуждестранни научни списания - основно в областта на детско-юношеската гинекология. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология (БНДАГ), Европейската асоциация по детскo-юношеска гинекология (EURAPAG).
Д-р Ива Кирилова, акушер-гинеколог Д-р Кирилова е завършила медицина в МУ-София през 2011 г. Специализира в СБАЛАГ Майчин дом и придобива специалност Акушерство и гинекология през 2016 г.
От 2016 г. Работи в Клиника по Обща и онкологична гинекология на ВМА София, като в периода 2017-2021 г. е началник отделение.
От 2021 г. е част от екипа на Отделение по Обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Преминала е стажантска обменна програма в болница Allgemeines Krankenhaus AKH - Виена, Австрия.
Участвала е в обучителни курсове European Youth and Women’s Health в Анкара, Турция.
Притежава сертификати за завършени курсове по: Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане, Хистероскопия и лапароскопско приложение на лазер, Ултазвукова и доплерова диагностика, Основи на лапароскопската хирургия, Колпоскопия, Оперативна гинекология.

Владее немски и английски език.
Д-р Елена Томова, лекар-специализант по Акушерство и гинекология
Д-р Мария Такова, лекар-специализант по Акушерство и гинекология
Ст.ак. Радмила Пенкова Ст. ак. Радмила Пенкова е завършила MK към МУ-София през 2006 г. със специалност "Акушерка". Има допълнителна бакалавърска степен по Управление на здравните грижи и здравен мениджмънт от МУ-София (2011 г.). Работила е като реанимационна акушерка (2006-2011 г.), акушерка (2011-2013 г.) и старша акушерка (2013-2018 г.) в Родилно отделение на СБАЛАГ "Майчин дом". От 2018 г. е старша акушерка на отделение по Акушерство и гинекология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Отделението

Акушерство и високорисков…

COVID-19 и бременност

Обучение на бъдещи родите…

Женска консултация и ражд…

Детска гинекология

Фетална морфология

Кабинети

Какво Ви е необходимо при…

Фото галерия

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.