Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Доц. д-р Петър Марков, дм, началник отделение Завършва медицина в Медицински Университет - София през 2002 г., с отличен успех.

През 2003-2007 г. провежда специализация по Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ София - СБАЛАГ „Майчин дом”. През 2007 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология.
През 2009 г. печели конкурс за асистент към Катедрата по Акушерство и гинекология на МУ София. Обучава студенти по Медицина и Стоматология, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към МУ София. От същата година работи като АГ специалист в Първа Клиника по гинекологична, тазова и ендоскопска хирургия към СБАЛАГ “Майчин Дом”, София.
От 2012 г. е преподавател във Факултета по Обществено Здравеопазване към Медицински Университет, София. Обучава акушерки и специалисти по здравни грижи.
През 2015 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”, а през 2017 г. придобива академична длъжност “Доцент” по Научна специалност “Акушерство и гинекология” към Медицински Университет, София. Има над 180 научни труда, включително публикации и цитирания в реномирани чуждестранни списания с висок импакт-фактор в областта на Акушерството и гинекологията.
От 2018 г. е Началник отделение по Акушерство, обща и онкологична гинекология, тазова хирургия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.
В хода на професионалната си развитие, доц. д-р Марков е преминал квалификационни курсове по: гинекологична оперативна техника; ехографска и доплерова диагностика в Акушерството; гинекологична ендоскопия; колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка; триизмерна ехография в Акушерството и Гинекологията - в България, Унгария, Австрия, Сърбия и Черна Гора.
Доц. Марков е член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по Акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в Акушерството и гинекологията (БАУАГ); Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ).
Д-р Сузана Нашар, дм, акушер-гинеколог Завършва медицина с отличен успех през 1994 г.в Медицински Университет - София. През 1999 г. придобива специалност „Акушерство и Гинекология”, като клиничен ординатор в УАГБ „Майчин дом“. От 2000 г. е докторант към Родилна клиника на същата болница. 2006 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с тема на докторантурата „Прогноза на индукция на раждането“.
От 2007 г. е асистент в СБАЛАГ „Майчин дом”, а по-късно и главен асистент към катедра по Акушерство и гинекология на МУ- София. През 2014 г. завършва курс на обучение в магистърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факлутет по Обществено здраве при МУ-София. Преминала е квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, гинекологична оперативна техника. Има над 30 публикации в български и чуждестранни научни списания и участия в множество конгреси, конференции и симпозиуми с разнообразна медицинска тематика. Приоритет в професионалната й дейност е родилната помощ.
Д-р Данаил Илиев, акушер-гинеколог Завършил е медицина през 1998 г. в МУ - София. Веднага постъпва като клиничен ординатор в СБАЛАГ "Майчин дом", където придобива специалност "Акушеро-гинекология" през 2004 г. В периода 2005 - юни 2008 е част от екипа на Втора СБАЛАГ "Шейново". През 2008 г. се присъединява към АГ-отделението на Болница Токуда. Преминал е курсове по пренатална и перинатална медицина. Специализирал е в Маастрихт, Холандия и Хайделберг, Германия. Сферите на интерес на д-р Илиев са високорисковата бременност и инфертилитет /невъзможност за износване на бременността).
Д-р Анна Богданова, акушер-гинеколог Д-р Богданова завършва първи цикъл на медицинско образование във 2-ри факултет по медицина на Карлов университет, Прага, Чешка република през 2001 г. Завършва медицина в Медицински университет - София през 2005 г. Специализира Акушерство и гинекология в Първа САГБАЛ "Тина Киркова" (2008-2009) и Втора САГБАЛ "Шейново" (2009-2013 г.). Придобива специалност "Акушерство и гинекология" през 2013 г.
След завършването си от 2006 до 2008 г. работи като лекар в МБАЛ "Св. София". От 2010 до 2013 г. работи едновременно като лекар в Центъра за пренатална диагностика на МЦ "Св. Петка" и в Центъра за репродуктивна биология и медицина на МЦ "РепроБиоМед". В периода 2014 - 2016 г. е научен сътрудник и специализант по фетална медицина в Кралски колеж, Лондон, Fetal Medcine Foundation. От 2015 до 2016 г. отговаря за клиника за диагностика и проследяване на бременности с интраутеринна фетална ретардация. От 2016 г. е част от екипа на отделението по Акушерство и Гинекология на Болница Токуда.
Д-р Богданова е преминала редица курсове в областта на Акушерството и гинекологията: Практически курс по „Ултразвукова диагностика в Акушерството и Гинекологията" (2007 г.), Практически курс по „Доплер в Акушерството и Гинекологията (2009 г.), Практически курс „Теория и прктика на колпоскопията” (2009 г.), Курс "Фетална медицина за напреднали" (2013, 2014, 2015) - Лондон, Англия. Участва във всички Международни конгреси по Фетална медицина от 2011 г. насам и 7-ми Национален симпозиум по „Ултразвук в Репродуктивната медицина” (2009 г.).
Член на Българското дружество по акушерство и гинекология, Генерална медицинска комисия, (GMC), Англия и Интернационалната общност по ултразвук в Акушерство и Гинекология, ISUOG.
Д-р Мария Атанасова, дм, акушер-гинеколог Завършва медицина с награда за отличен успех “Златен Хипократ” през 2004 г. в МУ-София. През периода 2005 - 2009 г. специализира Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ Майчин дом. През 2009 г. придобива специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. През 2009 г. след конкурс започва докторантура към Катедрата по Акушерство и Гинекология на Медицински Университет - СБАЛАГ "Майчин Дом". През 2010 г. след спечелен конкурс е назначена като асистент към Катедра по Акушерство и гинекология на Медицински Университет, град София. Участва в обучението на студенти по Медицина и Дентална медицина, специализанти, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към Медицински Университет, София. През 2015 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”, с тема на дисертационния труд “Водене на раждане обезболено с епидурална аналгезия”. От 2005 - 2009 г. е лекар-ординатор, а от 2010 до 2018 г. е лекар-асистент в СБАЛАГ Майчин дом. От януари 2018 г. е лекар в Отделение по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Има следните завършени курсове: "Теоретично и практическо обучение в областта на Феталната морфология", "First international master course on communication with adolescents", 2017,Budapest, Hungary, "FIGO intrapartum fetal monitoring course", Stockholm (2017),"Office Hysteroscopy symposium with simulator hands-on training and live surgery hands-on training sessions on office hysteroscopy", "Оперативни гинекологични техники", МУ-София, "Хистероскопия", МУ-София, "Колпоскопия и деструктивно лечение на заболяванията на маточната шийка", МУ-София, "Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията 1-ва част, с практически занимания", МУ-София, "Детска гинекология с практически занимания", МУ-София,"Гинекологична ендокринология", МУ-София.
Д-р Атанасова е член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ). Има над 30 публикации в български и чуждестранни списания. Владее английски и руски език.
Д-р Гълъбица Велева, акушер-гинеколог Завършва медицина през 2002 г. в Медицински Университет гр. София. Започва специализация по Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ Майчин дом. През 2009 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология. От 2010 до 2017 г. работи в СБАЛАГ "Майчин Дом". През 2013 г. печели конкурс за асистент към Катедрата по Акушерство и Гинекология на Медицински Университет - СБАЛАГ "Майчин Дом", където работи като акушер-гинеколог и обучава български и чуждестранни студенти по медицина и стоматология, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация. Завършила е Специализиран курс по офис хистероскопскопия към ESGE, Порторож, Словения; Курс диагностична лапароскопия в гинекологията I-во ниво, Плевен; Курс по ендоскопска оперативна гинекология и придобиване на сертификат от: World Association of Laparoscopic Surgeons, Делхи, Индия; Специализиран курс обучение по ендоскопска гинекология - миомектомии, хистеректомии (MIC II), Kiel, Germany; Курс по колпоскопия EFCCP, Прага, Чехия; Курс по колпоскопия BSCCP, Лондон , Великобритания; Курс вакуум, форцепс и раменна дистокия, Стокхолм, Швеция; Курс лапароскопски техники и за лечение на тежка ендометриоза, Страсбург, Франция, 2018 г.; Интензивен курс за шиене в лапароскопията, Льовен, Белгия, 2018 г.
Член е на БЛС, Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), WALS (Световната Асоциация на Хирурзите по Лапароскопия) и на ESGE (Европейското Дружество по Гинекологична Ендоскопия).
Д-р Лъчезар Танчев, дм, акушер-гинеколог Д-р Танчев концентрира професионалните си интереси в областта на минимално инвазивната хирургия (роботизирана, лапароскопска и хистероскопска), онкогинекологията и урогинекологията. Защитава дисертация на тема лапароскопска и роботизирана анатомия на малък таз при онкогинекологични операции в Медицински университет – Плевен, където последователно е докторант, асистент, главен асистент и началник на Отделение по Онкогинекология. Д-р Танчев е член на екипа въвел роботизираната хирургия в България през 2008 г. в Медицински Университет - Плевен, където работи до 2017 г., когато става част от екипа на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, при старирането на роботизираната програма в болницата. Преминава сертификационни курсове по роботизирана хирургия в Страсбург, Франция и Истанбул, Турция, както за асистент до пациента, така и за конзолен хирург. Има квалификационни курсове по лапароскопия, хистероскопия, колпоскопия, ехографска диагностика, оперативна урогинекология (Дрезден и Aйхщет, Германия; Виена, Австрия). Участва многократно като лектор в курсове за следдипломна квалификация по лапароскопска хирургия, българоезично и англоезично обучение по акушерство и гинекология на студенти по медицина. Д-р Танчев има над 60 публикации в български и чуждестранни научни списания и над 70 доклада от конгреси и конференции (България, САЩ, Турция, Румъния, Гърция, Германия). Член е на национални и международни професионални дружества (БААГ, БАОГ, БАМИГХ, SERGS, SLS, SEERSS). Владее английски, немски и румънски и ползва испански, френски и руски език.
Д-р Росица Колева, акушер-гинеколог Завършила е медицина през 2000 г. в МУ-София. Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и придобива специалност „Акушерство и гинекология”. В момента е в процес на докторантура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След „Майчин дом” работи в МЦ „Фемина”. Има допълнителна специализация в Белгия по ендоскопска хирургия. Прави 4-измерна ехография в Клиниката по фетална медицина. В Болница Токуда е от нейното откриване през 2006 г. Основният й интерес като специалист е в пренаталната диагностика и високорисковата бременност.
Д-р Емилия Кирякова, акушер-гинеколог Завършила е МУ-София през 1994 г. Има специалност по „Акушерство и гинекология” от 2001 г. след специализация в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализираната АГ-болница работи в частен кабинет. В Болница Токуда е от януари 2007 г. Преминала е обучение по ултразвукова диагностика, колпоскопия и др. Интересът й като специалист е предимно в областта на родилната помощ.
Д-р Вероника Кръстанова, акушер-гинеколог Завършила медицина в МУ-София през 1999 г. Придобива специалност през 2006 г. в СБАЛАГ „Майчин дом". Работила в 26-то ДКЦ и по–късно към кабинета на Асоциацията по семейно планиране и репродуктивно здраве. В Болница Токуда е от средата на 2007 г.

Преминала е квалификационни курсове по ултразвукова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката. Преминала е и курс по лапароскопска диагностика и е член на ESGE – Европейското дружество по гинекологична ендоскопия.
Д-р Антония Герганова, акушер-гинеколог Завършила е медицина през 1993 г. МУ-София. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2000 г. след клинична ординатура в СБАЛАГ „Майчин дом”. След специализацията работи в частен кабинет и Медицински център „Св.Димитър”. В екипа на АГ-отделението на МБАЛ Болница Токуда е от самото начало. Специализирала е ехография, колпоскопия, преминала е курсове по оперативна гинекология, гинекологична ендокринология. Д-р Герганова е член на Българската асоциация по менопауза и андропауза.
Д-р Весела Маркова, акушер-гинеколог Д-р Весела Маркова завършва 9 ФЕГ в София. През 2008 г. се дипломира като лекар в МУ - София. През 2009 г. печели конкурс и започва обучение като първият специализант по акушерство и гинекология в Болница Токуда с научен ръководител д-р Илия Карагьозов.
През 2012 г. става лауреат на фондация "Теодора Захариева" с есе на тема "Защо си заслужава да остана да работя в България?" Наградена е лично от Омбудсмана на Република България.
Придобива специалност акушерство и гинекология 2012 г. През 2013 г. се присъединява към екипа на МБАЛ Токуда Болница София като пълноправен акушер-гинеколог. Преминала е курсове по Ултразвук в АГ, Колпоскопия, Лапароскопска хирургия в АГ в Телекомуникационен ендоскопски център гр. Плевен. Член е на БЛС, БАМИГХ, БДУАГ, клуб Млад Онколог.
Владее английски и френски език.
Д-р Петя Кючукова, акушер-гинеколог Завършва медицина през 1998 г. До 2001 г. работи като доброволен сътрудник към Клиника по Акушерство и Гинекология на УМБАЛ „Св.Анна” София. От 2002 г. до 2007 г. работи като акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. Ив. Рилски” гр. Дупница. Специализира в УМБАЛ „Св.Анна” София и I-ва СБАЛАГ „Св. София” и придобива специалност по Акушерство и Гинекология през 2009 г. През периода 2007-2014 г. работи в Клиника по Гинекология на V-МБАЛ София под ръководството на доц. Мария Попова. 2014-2015 г. работи в Клиника по Акушерство и Гинекология на УМБАЛ „Св.Анна” София. Към екипът на отделението по Акушерство и Гинекология на Болница Токода се присъединява през 2015 г. Преминала е следдипломна квалификация по: ”Оперативна гинекология”-МУ София; „Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията” – МУ София; „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка” – МУ София;”Гинекологична лапароскопия” - МУ София; „Диагностична лапароскопия в гинекологията” и „Диагностична и офис хистероскопия” – Телекомуникационен и ендоскопски център гр. Плевен. Член е на Български лекарски съюз (БЛС); Българско научно дружество по акушерство и гинекология (БНДАГ); Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ).
Д-р Мирослава Апостолова, акушер-гинеколог Завършила е медицина през 2002г. в МУ – София. Специализирала е в СБАЛАГ „Майчин дом” и придобива специалност по „Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” през 2009г. Работила е последователно в ДКЦ”Токуда”АД; медицински център „Евромедик Диагностикс” и Родилно отделение на УМБАЛ „Света Анна”. Присъединява се към екипа на МБАЛ „Токуда Болница София” през юни 2015г. Преминала е следдипломна квалификация по: „Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка” – МУ София; „Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството” – МУ София; „Диагностична лапароскопия в гинекологията” и „Диагностична и офис хистероскопия” – Телекомуникационен и ендоскопски център гр. Плевен. Член е на Български лекарски съюз (БЛС); Българско научно дружество по акушерство и гинекология (БНДАГ); Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ).
Д-р Елена Томова, лекар-специализант по Акушерство и гинекология
Д-р Мария Такова, лекар-специализант по Акушерство и гинекология
Ст.ак. Радмила Пенкова Ст. ак. Радмила Пенкова е завършила MK към МУ-София през 2006 г. със специалност "Акушерка". Има допълнителна бакалавърска степен по Управление на здравните грижи и здравен мениджмънт от МУ-София (2011 г.). Работила е като реанимационна акушерка (2006-2011 г.), акушерка (2011-2013 г.) и старша акушерка (2013-2018 г.) в Родилно отделение на СБАЛАГ "Майчин дом". От 2018 г. е старша акушерка на отделение по Акушерство и гинекология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Отделението

Акушерство и високорисков…

Обучение на бъдещи родите…

Женска консултация и ражд…

Фетална морфология

Кабинети

Какво Ви е необходимо при…

Фото галерия

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".