Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Отделението разполага с екип от високо квалифицирани лекари и медицински cестри, преминали през обучение и професионални квалификационни курсове в специализирани клиники в страната и чужбина, включително и с тясна ориентираност по подспециалности.

За да се свържете с отделението по Ортопедия, можете да ползвате следния електронен адрес: tokudaortopedia@gmail.com

Ortopedia Ekip Tokuda

Екипът от лекари и медицински сестри е с богат и продължителен опит в лечението и грижите за пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат. Професионализмът и етиката на екипа са от първостепенно значение и са гаранция за ефективността и високото ниво на медицинските дейности, извършвани в името и за доброто на пациента. При работата и лечението на пациентите стриктно се следват принципите на добрата медицинска практика.

Доц. д-р Васил Яблански, дм, началник на Клиника по Ортопедия и травматология Завършил е медицина през 1996 г. в медицинския факултет на Тракийския университет.
Получава специалност по „Ортопедия и травматология” през 2001 г. Има тясна специализация в областта на ендопротезирането.

Преминал е квалификационни курсове по първично и ревизионно ендопротезиране в Германия, Австрия, Япония, Франция, и Швеция, гръбначна хирургия в Испания, Турция, и Израел, както и много други специализирани курсове в различни световни водещи центрове.

Д-р Яблански е преминал допълнително обучение в сферата на костната и ставната хирургия в Залцбург, Австрия, както и в хирургичното отделение на университетската болница Duke в Северна Каролина, САЩ.

Притежава магистърска степен по „Обществено здраве” от Университета Hebrew в Йерусалим, Израел, както и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Работил е 8 години в отделението по „Ортопедия и травматология” на Университетската болница в Стара Загора, след това постъпва в УМБАЛ „Царица Йоанна”, София. При откриването на МБАЛ „Токуда Болница София”е поканен за началник на отделение по Ортопедия и травматология. През 2016 г. придобива академична длъжност доцент.

Членува в Българската ортопедична и травматологична асоциация, Европейското дружество за хирургия тазобедрена става и Американската асоциация на ортопедичните хирурзи.
Д-р Аделин Иванов, хирург ортопед-травматолог Завършил е медицина през 1989 г. в медицинския факултет на Тракийския университет. Има специалност „Ортопедия и травматология” от 1995 г. През 2005 г. получава магистърска степен по „Здравен мениджмънт”. 4 години до 1998 г. е специализирал в Монс, Белгия, в отделението по Ортопедия на Hôpital inter universitaire "A.Paré". Бил е на по-кратки специализации в Турция и Швейцария. От 1990 до 2006 г. е работил в Университетската болница на Стара Загора. В екипа на отделението по „Ортопедия и травматология” на МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало.
Д-р Евгени Влаев, хирург ортопед-травматолог Завършил е медицина през 1995 г. в Медицинския факултет на Тракийския университет, след което е работил там като асистент, старши и главен асистент. Има специалност по „Ортопедия и травматология” и по „Обща медицина”. Специализирал е неколкократно в Залцбург и Виена, Австрия и е преминал едногодишна специализация в Москва, Русия по пластично- възстановителна хирургия и хирургия горния крайник. Преминал е обучение и сертификационния курс за “Артроскопска ставна хирургия”.

Член е на Съюза на учените в България, MSF (Лекари без граница), MENSA, лекар на Българската Антарктическа експедиция 2010г. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на лечебното заведение.


Д-р Калин Димитров, хирург ортопед-травматолог Завършил е медицина в МУ-Варна през 1998 г. Има призната специалност по „Ортопедия и травматология” от 2007 г. Между 1999 и 2002 г. е работил в Бърза помощ – Шумен. От 2002 до 2007 г. работи в отделението по „Ортопедия и Травматология” в МБАЛСМ „Пирогов”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от средата на 2007 г. Преминал е сертифицираните европейски курсове по травматология, а също курс "Артроскопия на коленни и раменни стави". Преминал е и специализация в Европейския институт по Хирургия в Страсбург, Франция на тема "Артроскопия на раменни стави".
Д-р Сергей Стоянов, хирург ортопед-травматолог Завършил е висше медицинско образование през 1997 г. в МУ-гр. София. Веднага започва работа като хирург ортопед-травматолог в ІІІ РБ на гр. София. Продължава професионалния си път през 2001г. в елитна частна българо-американска софийска клиника, където завежда Звено за Неотложна и спешна медицинска помощ в продължение на 4 години. В периода 2002 - 2003 година развива индивидуална практика по обща медицина. Работил е като лекар-консултант към БАН в продължение на 3 години. От 2003 до 2008 г. работи и специализира в Държавна университетска ортопедична болница –„Б. Бойчев”– Горна баня, като през последните си 3 години там се занимава и работи по-задълбочено по проблемите на костната патология, онкоортропедията, реконструктивната хирургия, индивидуално ендопротезиране и туморните заболявания на опороно-двигателния апарат. Провел през 2009 г. курс-обучение за работа с апарат за диагностика на ходилни проблеми и плоскостъпие,курс колянно ендопротезиране. Към екипа на Токуда се присъединява през 2008 г.
Д-р Атанас Андреев, хирург ортопед-травматолог 1992-2018 Лекар хирург ортопед, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“
1990‐1992 Травматолог, Медицинска служба ЦСКА „Септ. знаме“
1981‐1990 Спортен инструктор ЦСКА „Септ. знаме“

Образование:
1990 г. Завършил Медицинска академия‐София „Магистър“
1996 г. Защитил специалност „Ортопедия и травматология“
2005 г. Завършил магистратура „ Здравен мениджмънт“
1998 г. Специализирал „ Артроскопска хирургия“ NORTHWEST WASHINGTON HOSPITAL, VANCOUVER, WA
2000 г. Специализирал „ Ендопротезиране колянна става“ PIEDMONT HOSPITAL, ATLANTA, GA
2017г. Защитил дисертация: „ Хирургична реконструкция на руптура на предна кръстна връзка с ВТВ алотрансплантат“
Този труд е първи в страната и източна Европа, засягащ проблема за лечение на колянна нестабилност с донорна тъкан и представ-лява единственото системно проучване на тази тема у нас.

Сертификати: „Артроскопия“ и „Ендопротезиране големи стави“
Член на медицинска комисия към UIPM/ Union International Pentathlon Modernе/ Monaco
Членува: ААОS/American Academy of Orthopaedic Surgeons/

Професионални интереси:
- Минимално инвазивно /Артроскопско лечение/ на колянна , раменна , глезенна и тазобедрена стави. Нашият екип е с най-голям опит в страната при възстановяване ставна нетабилност чрез донорна тъкан
- Спортна травматология
- Травматология /инвазивно и неинвазивни лечение на счупвания/
- Ендопротезиране големи стави


Д-р Илия Колев, хирург ортопед-травматолог Образование:
Завършва Медицински университет Пловдив през 2011 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2017 г. Д-р Колев е Докторант към Клиника по ортопедия и травматология в Медицински институт на МВР. Има Клинична специализация в клиника "Rebound" Ванкувър, щата Вашингтон.

Допълнителни квалификации:
- Курсове по артроскопия и колянно ендопротезиране;
- Завършен курс в АО – Basic (2015 г. България), АО – Advanced (2016 г. България);
- Участие в курсове и конференции по специалността в страната и чужбина;
- Член на Българска ортопедична и травматологична асоциация, Български лекарски съюз, American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) и Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO).

След своето дипломиране д-р Колев работи в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" Кърджали. През 2012 г. започва работа като специализант по ортопедия и травматология в Първа травматологична клиника на УМБАЛСМ “ Н. И. Пирогов“, където работи до 2018 г. От 2018г. до 2020г. д-р Илия Колев е част от екипа специалисти на УМБАЛ "Света Анна” София. От 2020г Д-р Илия Колев е част от екипа специалисти на МБАЛ Acibadem City Clinic Tokuda.
Д-р Владимир Велков, хирург ортопед-травматолог Роден на 18. 02.1969 г. в гр. Видин.
През 1987 г. завършва ЕСПУ „Кирил и Методий“- гр. Видин със златен медал.
През 1996 г. завършва медицина в МУ- Плевен.
През 1997г. започва работа в ОРБ “Св. Петка” – гр. Видин в отделение по „Ортопедия и травматология“.
През 1999 г. започва клинична ординатура по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, където работи и понастоящем.
През 2004 г. придобива специалност по „Ортопедия и травматология“.

Специалист в областта на:
спешната травматология;
лечение на политравмени пациенти;
фрактури на горните и долните крайници,;
първично ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави;
артроскопска хирургия на ставите.

Специализирани курсове по:
Артроскопия на раменна и колянна става в Словения – IX International course on Arthroscopic techniques –Ljubljana – Slovenia през 2012 г.
Артроскопия на раменна става в Хърватия -Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology- Prof Nikola Čičak – през 2013 г. и 2014 г.
Членство в научни и съсловни организации:
Български лекарски съюз от 1997 г.
Българска Ортопедично-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2002 г.
AO Foundation Europe
Взима редица участия в национални и международни симпозиуми, конгреси, семинари и обучения.
Владее руски, сърбо-хърватски и английски език.
Ст.м.с. Светла Попова Завършила е МК „Йорданка Филаретова” към МУ през 1981 г. Веднага след завършването си започва работа в МБАЛСМ „Пирогов”. Там има 25 годишен трудов опит, 15 години от които като старша медицинска сестра на отделението по „Ортопедия и травматология”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало. Завършила е програма за повишаване на квалификацията "Бакалавър по здравни грижи" във Факултета по обществено здраве на МУ - София.
Д-р Красимир Манолов, ортопед-травматолог, ортопедичен кабинет ДКЦ Завършил е медицина в Медицински академия - София. През 1987 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология". Има 12-годишен опит в Клиниката по Детска травматология в УМБАЛСМ "Пирогов", след което в няколко болници в чужбина.

Преминал е обучение по ендопротезиране в Барселона, Испания. Участвал е в Международни конгреси по спортна медицина и колянна хирургия.

Д-р Манолов преглежда пациенти в ДКЦ "Токуда" по линия на НЗОК, частни здравноосигурителни фондове и на свободен прием.
Д-р Станислав Пашов, хирург ортопед-травматолог Завършил e медицина в МУ-София през 2000 г.Придобил e специалност "Ортопедия и травматология" през 2008 г.. От 2001 г. започва работа в ЦСМП-София. Специализация в Клиниката по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ " от 2003 г. Член на БОТА. Преминал курс по нови артроскопски техники в Медицинския факултет в Любляна и специализация по раменна хирургия в Болница „Акромион“ в Загреб.

Включва се в екипа на Отделение по Ортопедия и травматология на "Токуда Болница София" от края на 2008 г.

Отделението

Ортопедия и травматология

Преглед при ортопед

Прием в болница

Видео | Отговори на пацие…

Смяна на колянна става

Смяна на тазобедрена став…

Сколиоза

Реконструктивна ортопедия

Плазмотерапия PRP

Информация за пациента

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.