Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Партньорство с Българската асоциация за закрила на пациента

  

Българска Асоциация за Закрила на Пациентите 
София, 1000, бул."Патриарх Евтимий" №18, ет.4 ап.8,тел.(02) 981 6669,www.patient.bg 


Основната дейност на Българската Асоциация за Закрила на Пациентите (БАЗП) е да активизира участието на членове, граждани и пациенти в реформата на българската система на здравеопазване. Нашата цел е да популяризираме правата на пациентите и да се елиминират (доколкото е възможно) медицински злоупотреби при извършване на медицински услуги и лечение. Подготовката и разпространението на релевантна информация, която пациентите трябва да знаят, е също част от дейността на Българската Асоциация за Закрила на Пациентите. Организираме много инициативи, свързани с профилактика и безопасност на пациентите. 
Българска Асоциация за Закрила на Пациентите (БАЗП) постига целите си чрез:
• Работа със специализираните отдели на българската система на здравеопазване,
• Анализ на действащото законодателство и действащата нормативна база за работа по отношение на здравното осигуряване;
• Търсене на съответствие между европейските и най-добрите световни практики и българското законодателство;
• Обмен на информация с други правителствени и неправителствени организации;
• Закрила на пациентите от медицински инциденти и грешки, обезщетения и правна защита;
• Организиране на информационни кампании по превенция на заболявания и правата на пациентите.
• Участие във вземането на решения на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса по отношение на правата на пациентите и търсене на решения на техните проблеми.
Българска Асоциация за Закрила на Пациентите (БАЗП) е член на европейските и международните организации на пациентите:
• Международен алианс на организациите на пациентите (IAPO)
• PIF
• Европейски алианс за обществено здраве (EPHA)
• Мрежа за Активно Гражданство (ACN)
• Здраве за Европа (HFE)
• Европейските Пациентски Форум (EPF)

И много други организации на международно, национално и регионално ниво.
Българска Асоциация за Закрила на Пациентите (БАЗП) работи съвместно с Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда по пилотния за България проект за външен граждански одит на лечебните заведения и оценка на удовлетвореността на пациентите. При всякакви въпроси, жалби, мнения и др. можете да ни намерите в нашия офис в Болница Токуда и ДКЦ Токуда, етаж 3 или на нашия уеб адрес – www.patient.bg.

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".