Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Д-р Калин Лисички, началник на Клиника по Педиатрия Завършил е медицина в МУ-София през 1984 г. Има специалности по "Педиатрия" и "Ревматология". Специализирал е "Детски болести" във Франция през 1987 г. Работил е 20 години в Института по педиатрия като детски ревматолог. Автор и съавтор на множество научни статии и монографии на тема „Ревматоидният артрит в детска възраст и системни заболявания на съединителната тъкан”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от средата на 2007 г.
Д-р Елена Лазарова, педиатър, детски гастроентеролог Завършва медицина в МУ-София през 1984 година. Има 2 специалности - "Педиатрия" и "Детска гастроентерология". Работила е дълги години като главен асистент в Клиниката по детска гастроентерология към Университетската детска болница. Има множество научни статии и участия в Национални и международни конгреси по педиатрия и гастроентерология. Специализирала е гастроентерология в Холандия през 1995г. Владее ендоскопските методи за диагностика на заболявания на храносмилателния тракт /горна и долна ендоскопия/, както и чернодробна биопсия, тънкочревна биопсия. За диагностиката на ГЕРБ прилага единственият в България метод - 24ч. рН-МІІ /импеданс/ метрия. Осъществява имунологична диагностика на глутенова енторопатия с бързи тестове, чувствителни и при пациенти с ИгА-дефицит. В МБАЛ „Токуда Болница София” работи от самото начало. Преминала е специализация в болниците на „Токушукай” в Япония.
Д-р Кремена Гроздева, педиатър, детски гастроентеролог Завършила е през 1996 г. в МУ-София. Специалност „Педиатрия” има от 2004 г. След завършването си работи в ІІІ-ти ДКЦ в София. След това постъпва в Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. През 2012 година придобива втората си специалност "Детска гастроентерология". Част от екипа на педиатричната клиника на МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на болницата. Участвала е в програмата на обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония.
Д-р Веселина Кендерова, дм, педиатър, детски пулмолог Завършила е МУ-София през 1997 година. От 2001 г. е редовен докторант, а след това работи като лекар – ординатор в Детска клиника, УМБАЛ "Александровска“. През 2005 г. защитава докторантура на тема: „Клинико-имунологични особености на имунната тромбоцитопения в детска възраст“. През същата година придобива специалност "Педиатрия". От септември 2006 г. е част от екипа на Клиника по педиатрия в МБАЛ "Токуда Болница София”. През 2014 година придобива втора специалност "Детска пневмология и фтизиатрия". Има множество публикации, участия в специализирани форуми у нас и в чужбина. Има опит в лечението на деца с хеморагични диатезии. Д-р Кендерова е член на Intercontinental Childhood ITP Study Group и Българска педиатрична асоциация. Научните й интереси са в областта на детската пулмология и хематологията.
Д-р Кристина Петрова, педиатър, детски пулмолог Завършила е медицина през 1996 г. в МУ-София. Придобива специалност по "Детски болести" през 2006 г. Има 10-годишен опит като специалист в Клиниката по „Детски болести” на УМБАЛ „Александровска”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването й. През 2014 година придобива втора специалност "Детска пневмология и фтизиатрия".
Д-р Галина Попова, педиатър, детски ендокринолог Завършила е медицина през 1983 г. в МУ-София. Придобила е специалности по "Педиатрия" в Университетска детска болница от 1991 г. и "Детска ендокринология" от 2001 г. От 1992 до 2007 г. е работила в Университетската детска болница в Клиниката по Ендокринология и диабет. Специализизирала е "Детска ендокринология и диабет" във Великобритания през 2002 г. Има участие в национални и международни проекти в областта на захарен диабет тип 1, заболявания на щитовидна жлеза, работи по програма за лечение на затлъстяването в детска възраст. Автор е на много публикации в български и чужди специализирани издания, редовен участник в международни конференции по ендокринология.
Д-р Ваня Деспотова, педиатър, детски ендокринолог През 1983 г. е завършила медицина в МУ-Пловдив. От 1989 г. получава специалност по "Детски болести" в МУ-София. Втората й специалност по "Детска ендокринология" е от 2003 г. До постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е работила в МБАЛ Пловдив и в детската клиника на УМБАЛ „Александровска”. Член е на Европейската академия по педиатрия.
Д-р Златко Димитров, педиатър, алерголог, детски алерголог Завършил е Медицина в Медицински факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора през 2003 г. Започва работа като педиатър в Детско отделение на МБАЛ гр. Гълъбово през 2003 г. От 2005 г. е специализант и по-късно асистент в Клиниката по Детски болести на Университетска болница гр. Стара Загора. През 2010 г. придобива специалност по детски болести. От 2010 г. до септември 2013 г. специализира в Клиниката по Алергология и Астма на Александровска болница, където придобива специалност по Клинична алергология. В настоящия момент е част от екипа на Клиниката по детски болести на Токуда болница София.
Професионалните интереси на д-р Димитров са в областта на респираторната алергия – алергичен ринит, бронхиална астма, функционално изследване на дишането, бронхо-провокационни проби, кожно-алергично тестуване, съвременна диагностика на хранителна алергия.
Д-р Димитров е член на Българския лекарски съюз, Българското дружество по Алергология, Европейската академия по Алергология и Клинична имунология, Европеското респираторно дружество. Автор и съавтор на редица публикации в национални и европейски научни издания.
Д-р Петрана Петрова-Маринова, педиатър, детски невролог Завършила е медицина в Тракийския университет в Стара Загора през 2000 г. През 2006 година получава специалност „Педиатрия”. Работила е в Клиниката по Пулмология с интензивен сектор в Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. От самото начало е част от екипа на педиатричната клиника на МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването й. Втора специалност "Детска неврология" придобива през май 2011 година.
Д-р Кремена Димитрова, педиатър, детски нефролог Завършила е МУ-София през 1998 година. Придобива специалност "Детски болести" през 2006 година и втора специалност "Детска нефрология" през 2012 г. От завършването си до 2006 година работи в Специализираната болница за активно лечение на детски болести. От 2009 година е част от екипа на Клиниката по Педиатрия на Токуда Болница София. Професионалният ѝ интерес е в областта на детската нефрология и хемодиализа. Завършила е два курса в Залцбург, Австрия - "Обща педиатрия" през 2006 г. и "Спешни състояния в педиатрията" - 2007 г. Провежда ехография на коремни органи.
Д-р Стефанка Бранкова, педиатър
Д-р Ралица Бабаколова, педиатър Д-р Ралица Бабаколова завършва медицина през 2011 г. с отличие "Златен Хипократ". Работи в Токуда от 2013 г. Има 2 години трудов стаж в неотложно звено. Със специалност детска гастроентерология от 2018 г.

Ст.м.с. Лидия Маринкова Завършила е през 1979 година в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова” към МУ. Работила е дълги години в детското отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна” в сектора по нефрология. Опит като старша сестра в „Педиатрия” трупа от 1985 година. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от първия ден.
Д-р Димитрина Христова-Найденова, педиатър, детски невролог, педиатричен кабинет ДКЦ Завършила е през 1980 г. в МУ-София. Има две специалности - "Педиатрия" и "Неврология". Специализирала е "Детска епилептология" в Инсбрук, Австрия. Работила е 3 години в Кюстендил и 3 години във Втора МБАЛ - София. От 1987 до 2004 г. е главен асистент в Универстетската детска болница. Има 64 участия в научни форуми у нас и в чужбина, както и 30 научни статии и публикации в специализирани издания. Методиките на изследване, които използва са: трансфонтанелна ехография (ехография на мозъка в кърмаческа възраст), ЕЕГ. В лечението на епилепсия прилага всички съвременни методи и медикаменти.
Д-р Галина Стойчева, педиатър, детски пулмолог, педиатричен кабинет ДКЦ Д-р Стойчева завършва Медицина през 1994г. в Медицински Факултет на Тракийски Университет – Стара Загора. Има специалност Детски болести от 2002 г. и Детска пневмология и фтизиатрия от 2005 г.
Професионалният й път започва като педиатър в Ямбол и преминава през Бърза помощ, Детско отделение на ОРБ, Поликлиничен педиатричен участък и Центъра за спешна медицинска помощ. След придобиване на цитираните по-горе специалности работи в МЦ Св. Пантелеймон – София и в Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания – София област. От 2009 г. е част от екипа на ДКЦ Токуда.
Д-р Стойчева е преминала допълнителни квалификационни курсове - спешни състояния в педиатрията, спешна медицина, правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения ниво 3, извършване и интерпретация на функционална белодробна диагностика.
Клиничните й интереси са в областта на функционалната белодробна диагностика и заболяванията Бронхиална астма и Туберкулоза. Има клиничен опит като Главен изследовател в клинично проучване при деца с Бронхиална астма и като съизследовател за функционални белодробни тестове в други проучвания при деца.
Член на Българското дружество по Белодробни болести и на Българска Асоциация Детски пневмолог.
Владее руски и англиийски език.

Отделението

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".