Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Бъдете отговорни към своето здраве!

Пакети за специфична профилактика

 

Превантивна медицина

Профилактиката е ключът към запазване на здравето.

Секторът по Превантивна медицина в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда възприема и прилага философия, според която с превенция се постига ранно откриване на болестите и по-ефективна борба със социалнозначимите заболявания.

Екипът на Превантивна медицина се опитва да промени разбирането на голяма част от хората да посещават лекаря след като се почувстват зле. По този начин икономическата тежест както за пациента, така и за обществото като цяло, е несравнимо по-малка.

Секторът по Превантивна медицина има основна цел да осигури достъп до превенция на основните социалнозначими заболявания като предлага услуги както за индивидуални здрави хора, така и за организирани групи.

Осигурена е висококвалифицирана специалицирана лекарска помощ, която предоставя реалистична оценка за здравните рискове при обслужваните пациенти.

Обемът на медицинските услуги обхваща годишни медицински прегледи, профилактика по желание индивидуално или с организирани групи, различни по обем пакети услуги, свързани с възрастта и пола.

Съществен приоритет на сектора по Превантивна медицина е профилактиката на социалнозначимите болести в България (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, белодробни болести, венозна недостатъчност, менопауза, урологична онкология, диабет, болести предавани по полов път, гинекологична онкология, дерматологична онкология, рак на гърдата, гастроентерологична онкология и др). Осъществява се и профилактика на тютюнопушачи и диетологична профилактика.

Извършват се и насочени профилактични медицински прегледи по пакетни услуги, съобразени с работата на специализирани групи работещи, като: работещи в офиси и IT  специалисти, шофьори на камиони, фризьори, механици, учители, миньори, строители и др. Прегледите, включени в пакетите от услуги, са съобразени с изискванията на Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

Кабинетите на Превантивна медицина (по вътрешни болести, неврология, урология, акушерогинекология, офталмология и др.) са базирани на обща територия югозападното крило на ІІІ етаж в Болница Токуда. Осигурено е удобство за пациентите в модерна обстановка.

В сектор по Превантивна медицина можете да получите консултация за персонално необходимите за вас изследвания и специализирани прегледи, съобразени с пол, възраст, професия и др. Изградена е организация и има апаратура за ранно откриване на заболяванията и дори на склонност към определени болести.

За повече информация се обадете на тел: 02/403 4000 или директно на 02/403 4358.

Проф. д-р Елисавета Петрова, дмн, началник сектор Превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда

Квалификация
Проф. Елисавета Петрова завършва медицина в Медицинска академия, София през 1973 г. През 1979 г. завършва клинична ординатура с придобиване на първа специалност “пневмология и фтизиатрия”, а през1988 г. придобива втора специалност „професионални заболявания“. През 1988 г. защитава дисертация за “доктор по медицина”с теза: „Късни форми на силикоза и силикотуберкулоза“, а през 2005 г. получава научна степен “доктор на медицинските науки” след защита на дисертация “Праховите професионални белодробни болести от неорганични прахове”. През ноември 1987 г. участва в международен семинар по линия на СЗО на тема “Early Detection and Prevention of Health Impairment Related to Work”, проведен в Lodz, Полша. През 1995 г. завършва курс по клинична епидемиология и биостатистика с преподаватели от Erasmus University, Department of Epidemiology and Biostatistics, на базата на Department of Social Medicine and Public Health, Medical University; през 2001г. завършва курс по здравен мениджмънт (200 ч.), а до 2005 г. участва в ежеседмични симпозиуми на БАМ.Професионална кариера
От 1974 г. работи последователно като лекар-ординатор в Ревмокардиологично отделение при Първостепенна окръжна болница, Благоевград. В периода 1975–1979г. е клиничен ординатор в Институт по белодробни болести и във вътрешните клиники на Медицинска академия, София. През 1979г. е лекар ординатор (2м.) в Торакална клиника на Националния институт по онкология, София. От 1979 г. е последователно лекар ординатор в кабинет по функционално изследване на дишането, Специализирана ТЕЛК по професионални болести; научен сътрудник ІІ ст. в белодробно отделение, главен асистент (завеждащ сектор и завеждащ отделение по пневмокониози), ст. н. с. ІІ ст. в белодробно отделение при Клиника по професионални заболявания, член и председател на Диагностично – експертната комисия по професиоанлани болести. От 2002 г. до 2010 г. Е ст. н. с. ІІ ст. и професор - началник Клиника по професионални заболявания, Университетска МБАЛ “Свети Иван Рилски”, София. От 01.12.20010г. е ръководител на сектор „Превантивна медицина” при ДКЦ „Токуда”, София.

Научна кариера
Автор е на над 250 научни труда (статии, самостоятелни монографии и участия в монографии, участия в ръководства и учебници, участия в множество конгреси и конференции у нас и чужбина (Полша, Гърция, Турция, Югославия, Франция, Германия, Италия, Чехословакия, Румъния, Испания и др.). След 1995 г. e ръководител и участник в два грантови проекта по линия на МОН и МФ, София. През 1997г. участва в съвместен Американо-български проект: “Advanced Trаining Workshop in Environmental and Occupational Health for Senior Bulgarian Environmental Scientists”,финансиран от “Fogarty International Center Program on Environmental Health”, Michigan State University, USA. През 2003 г. е ръководител на научно-практически проект на тема: “Програма за профилактика, диагностика, ранна диагноза, регистриране и система на обслужване на праховите белодробни заболявания в минно-добивната промишленост и при азбест експонирани работници”, финансиран от ФУТ, МТСП. През 2004 г. ръководи научно-практически проект на тема: “Проект за усъвършенстване на националната практика по сигнализиране, проучване, потвърждаване и регистриране на професионалните болести и адаптирането и към европейските насоки за развитие в тази област”, финансиран от ФУТ, МТСП. През 2008 г. ръководи научно-практически проект „Програма за профилактика и ранна диагностика на професионалните болести в чугонолеенето у нас”, а през 2009г. ръководи научно-практически проект „Програма за профилактика и ранна диагностика на професионалните болести в минната индустрия у нас”. Проф. Петрова е дългогодишен член на “Българското научно дружество по белодробни болести”, а от 2008 г. е председател на новосформираното Българско научно дружество по професионалбни болести. Член е на European Respiratory Society (ERS).

Преподавателска дейност
В продължение на 31 години преподава "Професионални болести" като асистент, доцент и професор в Катедрата по професионални болести в Медицински университет-София и 9 години - англоезично обучение на чуждестранни студенти в МУ-Плевен и МУ-София. От 2016 г. е преподавател в Медицински факултет на СУ "Климент Охридски".

Отделението

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".