Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Какво е HPV?

HPV или Човешки папиломни вируси, са необвити, двойно- верижни ДНК вируси от семейството Papillomaviridae. Отделните HPV са класифицирани по типове с номера според реда на откриването им. Типовете се определят на базата на нуклеотидна последователност от специфични региони на генома. Всички HPV имат кръгова ДНК заградена от обвивка, съставена от белтъци.

Папиломните вируси предизвикват инфекция във вътрешните (базални) слоеве на епитела (покривната тъкан). След инфекция епителните клетки, които нормално не се делят, остават активни. Това може да доведе до нарушение на епителната тъкан (лезия).

Установени са около 100 типа HPV, над 40 от които инфектират гениталната област. Гениталните HPV типове се разделят според епидемиологичната им връзка с рака на маточната шийка. Инфекции с нискорискови типове могат да причинят доброкачествени или ниско-степенни цервикални клетъчни промени, генитални кондиломи и рецидивираща респираторна папиломатоза. Високорисковите типове HPV действат като канцерогени в развитието на цервикалния и други видове рак. Високорисковите типове HPV могат да предизвикат нискостепенни и високостепенни цервикални клетъчни промени.


HPV инфекциите са силно защитени от имунния отговор на гостоприемника им, тъй като са ограничени в епитела.

HPV или Човешки папиломни вируси, са необвити, двойно- верижни ДНК вируси от семейството Papillomaviridae. Отделните HPV са класифицирани по типове с номера според реда на откриването им. Типовете се определят на базата на нуклеотидна последователност от специфични региони на генома. Всички HPV имат кръгова ДНК заградена от обвивка, съставена от белтъци.

Папиломните вируси предизвикват инфекция във вътрешните (базални) слоеве на епитела (покривната тъкан). След инфекция епителните клетки, които нормално не се делят, остават активни. Това може да доведе до нарушение на епителната тъкан (лезия).

Установени са около 100 типа HPV, над 40 от които инфектират гениталната област. Гениталните HPV типове се разделят според епидемиологичната им връзка с рака на маточната шийка. Инфекции с нискорискови типове могат да причинят доброкачествени или ниско-степенни цервикални клетъчни промени, генитални кондиломи и рецидивираща респираторна папиломатоза. Високорисковите типове HPV действат като канцерогени в развитието на цервикалния и други видове рак. Високорисковите типове HPV могат да предизвикат нискостепенни и високостепенни цервикални клетъчни промени.


HPV инфекциите са силно защитени от имунния отговор на гостоприемника им, тъй като са ограничени в епитела.

Информацията е на www.hpv-bg.com

Отделението

Новини

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".