Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Главни изследователи

Проф. д-р Иван Стайков, дм, началник на Клиника по Неврология и Медицина на съня

(http://www.tokudabolnica.bg/bg/neurology/team-neurology)

Международно известен и признат главен изследовател в областта на неврологията. Зaнимава се с проучвания от около 20 години, като има около 20 проучвания като подизследовател и над 60 проучвания като главен изследовател.

Опит с индикации:

 • Множествена склероза
 • Епилепсия
 • Алцхаймер
 • Остър исхемичен инсулт
 • Паркинсон
 • Безсъние
 • Диабетна полиневропатия
 • Постхерпетична невралгия
 • Периферна невропатична болка
 • Мигрена 

Номер 1 в света по набиране на пациенти по проучване с Остър исхемичен инсулт.

Два пъти номер 1 в Европа.

Неколкократно център номер 1 за България.

През последните години Клиниката по Неврология е лидер по брой проведени клинични проучвания и надхвърляне на планувания брой рандомизирани пациенти.

178% успеваемост при набирането на пациенти.

Много одити без забележки или с малки, незначителни забележки.

Проф. Стайков няколко години печели номинацията „изследовател на годината“ на „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“ ЕАД 


Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн, началник Клиника по Гастроентерология

Опит с индикации:

 • Язвен колит
 • Болест на Крон
 • Гастроезофагеален рефлукс 

Участие в много проучвания като Главен изследовател.
Успешно преминал FDA одит.


Д-р Розалина Балабанска, гастроентеролог, интернист

(http://www.tokudabolnica.bg/bg/gastroenterology-and-pulmonology-clinic/gastroenterology-team)

Д-р Балабанска се занимава с клинични проучвания над 20 години и има опит с над 30 изпитвания, като повечето от тях като главен изследовател.

Опит с индикации:

 • Хепатит C
 • Хепатит B
 • Цирози
 • Неалкохолен стеатохепатит

Д-р Балабанска е един от водещите Главни изследователи в „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“ ЕАД. Винаги набира първоначално планувания брой пациенти и е водещ главен изследовател по показател бързина на набиране на пациенти.

Д-р Балабанска има опит с проучвания фаза I и обикновено при одит от спонсор има минимални или няма никакви забележки. Д-р Балабанска има 2 награди за Изследовател на Годината на „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“ ЕАД.


Д-р Валери Гелев, началник клиника по Кардиология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/cardiology/team-cardiology

През последните 15 години д-р Гелев е участвал като под-изследовател и като главен изследовател в голям брой клинични проучвания Фаза II, III, IV.

Опит с индикации: 

 • Остър коронарен синдром
 • Хронична коронарна оклузия
 • Миокарден инфаркт
 • Сърдечна недостатъчност
 • Предсърдно мъждене
 • Заболяване на коронарната артерия

Най-голямото преимущество на д-р Гелев е, че винаги дава реалистичен брой пациенти и винаги успява да набере обещаната бройка. Д-р Гелев има голям интерес към клиничните проучвания с устройства.  


Д-р Васил Трайков, началник отделение по Инвазивна електрофизиология и кардиостимулация

(http://www.tokudabolnica.bg/bg/cardiology/team-cardiology)

Д-р Трайков е специалист по инвазивни сърдечни електрофизиологични процедури за лечение на сърдечния ритъм и нарушения на сърдечната проводимост.

Опит с индикации:

 • Електрофизиологични проучвания
 • Катетърна аблация при лечение на аритмии
 • Терапии с имплантируеми електронни устройства
 • Пейсмейкъри
 • Кардиовертер-дефибрилатори
 • Сърдечна ресинхронизационна терапия 

85% успех в набирането на планувания брой пациенти

Член на Комитета за научни документи към Европейската Асоциация по Сърдечен Ритъм

Интереси в следните области:

 • Артериална предсърдна фибрилация
 • Катетерна аблация на камерни тахиаритмии
 • Сърдечна ресинхронизационна терапия 

Д-р Желязко Арабаджиев, началник отделение по Медицинска онкология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/medical-oncology/team-oncology

Д-р Арабаджиев има голям интерес към клиничните проучвания. Той е бил под-изследовател повече от 15 години, а сега вече е и Главен Изследовател.  

Терепевтични области:

 • Рак на гърдата (ранен BC, ABC, тумор-инфилтриращи лимфоцити като прогнозен фактор за тройно негативен рак на гърдата)
 • Недребноклетъчен рак на белия дроб
 • Колоректален карцином
 • Глиобластом
 • Рак на яйчниците
 • Рак на главата и шията
 • Урогенитални ракови заболявания (на простатата, тестисите, бъбреците)
 • Имуно-онкология

Д-р Арабаджиев е член на:

 • Американската Асоциация за Клинични Проучвания (AACR)
 • Член на Българското онкологично научно дружество (БОНД)
 • Член на Европейското общество по медицинска онкология (ESMO)
 • Член на Американското дружество по клинична онкология 

Д-р Красимир Орешков, онколог, интернист

http://www.tokudabolnica.bg/bg/medical-oncology/team-oncology

Д-р Орешков е опитен главен изследовател

Опит с индикации:

 • Недребноклетъчен рак на белия дроб
 • Дребноклетъчен рак на белите дробове
 • Рак на яйчниците
 • Хепатоцелуларен карцином
 • Рак на гърдата
 • Рак на панкреаса

Много прецизен главен изследовател с изключително отношение към пациентите. Отличен в рандомизирането на планувания брой пациенти. Одитите минават с положителни резултати и без забележки.


Доц. д-р Наталия Стоева, дм, началник на Клиника по Пневмология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/pulmomology-clinic/pulmonology-team

Доц. Стоева има изключителен опит с клиничните проучвания. Първоначално е била под-зследовател от 2001 г., а от 2007 вече е главен изследовател. Тя се е доказала като перфектен изследовател с отлично отношение към пациентите и голямо внимание към детайлите.

Опит с индикации:

 • Хронично обструктивно белодробно заболяване
 • Астма
 • Пневмония
 • Белодробна тромбоемболия
 • Бронхоалвеоларен карцином
 • Идиопатична белодробна фиброза
 • Други интерстициални заболявания
 • Грип 

Центърът набира бързо пациенти и много често е No. 1 в света. 185% рандомизирани пациента на базата на плануваните. Центърът е одитиран много пъти и винаги с положителни резултати.

Отделението се избира много често за външни услуги:

 • Дифузионен капацитет на белите дробове за въглероден сиоксид
 • Спирометрия 

Д-р Радка Масларска, началник на Отделение по Неонатология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/neonatology/team-neonatology

Д-р Масларска е главен изследовател от 2004.

Опит:

 • Инфекция на респираторния синцитиален вирус
 • Грип
 • Венозен тромбоемболизъм
 • Нова формула за бебета
 • Бактериална пневмония
 • Ваксина против грип

Отлична в рандомизирането на пациенти. Интересите на д-р Масларска са фокусирани върху интензивните терапии, кардио-белодробната адаптация и непрекъснатото наблюдение на рискови новородени. Има многобройни научни публикации в национални и международни медицински списания и редовно участва във форумите. 


Доц. д-р Калоян Давидов, дм, началник отделение по Урология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/urology/team-urology

Доц. Давидов има опит с клинични проучвания от около 10 години и е участвал в около 10 клинични проучвания като главен изследовател.

Клиниката по онкология има най-мотивираният екип от млади лекари, които са високо специализирани в онкологията, конвенционалната, ендоскопската, реконструктивна и педиатрична онкология.

Опит с индикации:

 • Цистит
 • Инфекция на уринарния тракт
 • Рак на пикочния мехур
 • Рак на бъбреците
 • Рак на простатата

През последните години доц. Давидов е с отлични резултати в сферата на клиничните изпитвания. Сайтът е одитиран няколко пъти и резултатите са положителни.

Д-р Давидов и екъпът му предлагат:

 • Съвременно лечение на урологичните заболявания
 • Ендоскоски методи за лечение, онкология, педиатрична и реконструктивна урология
 • Ултразвукова литотрипсия
 • Лазерно лечение на аденом на простатата
 • Диагностика и лечение на стерилност и еректилни дисфункции
 • Репродуктивна медицина
 • Хирургия с Da Vinci

Проф. д-р Васил Червенков, дм, началник клиника по Съдова хирургия

http://www.tokudabolnica.bg/bg/vascular-surgery/team-vascular-surgery

Проф. Червенков е главен изследовател от 2010г.  

Опит:

 • Диабетна язва на стъпалото
 • Периферна артериална болест
 • Исхемия на крайниците 

Проф. Червенков е по едно от проучванията е Национален главен изследовател и национален консултант, който действа като член на Международния ръководен комитет на клиничното проучване.

Проф. Червенков е председател на Българското национално дружество по ендоваскуларна терапия.


Проф. д-р Милена Станева, дм, началник клиника по Ангиология, национален консултант по Ангиология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/angiology-clinic/team-angiology-clinic

Опит с индикации: 

 • Венозен трембоемболизъм 

Доц. д-р Лъчезар Лозанов, дм, началник отделение по Ендокринология и болести на обмяната 

http://www.tokudabolnica.bg/bg/endocrinology-and-nephrology-clinic/team-endocrinology

Доц. Лозанов е главен изследовател от 2012 г.  

Опит:

 • Диабет тип 2 

Доц. д-р Васил Яблански, дм, началник на Клиника по Ортопедия и травматология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/orthopedics-and-traumatology/team-orthopedics

Доц. Яблански е главен изследовател от 2013г.

Опит с индикации:

 • Облекчаване на болката   
 • Инхибитор на фактор Xia

Добри резултати при набирането на пациенти.

Доц. Яблански е преминал е квалификационни курсове по първично и ревизионно ендопротезиране в Германия, Австрия, Япония, Франция, и Швеция, гръбначна хирургия в Испания, Турция, и Израел, както и много други специализирани курсове в различни световни водещи центрове.

Д-р Яблански е преминал допълнително обучение в сферата на костната и ставната хирургия в Залцбург, Австрия, както и в хирургичното отделение на университетската болница Duke в Северна Каролина, САЩ.


Проф. д-р Кирил Драганов, дмн, началник на Клиника по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия

http://www.tokudabolnica.bg/bg/first-surgery/team-first-surgery

Проф. Драганов е главен изследовател от 2008.

Опит:

Отворени и мини-инвазивни(лапароскопски и с помощта на роботи) хирургично лечение на:

 • Доброкачесвени и злокачествени заболявания на стомаха и чревния тракт (главно стомашен и колоректален рак)
 • Панкреас (хроничен панкреатит, рак на панкреаса, панкреатични невроендокринни тумори, кистозни неоплазми на панкреаса)
 • Черен дроб (първични и метастатични тумори, хидатидни чернодробни заболявания, абсцеси).
 • Жлъчен мехур и жлъчни пътища (холецистит, тумори на Клатскин, възстановителна операция след лезии на жлъчните пътища, причинени от лапароскопска холецистектомия)
 • Проктология (хемороиди, фистули)
 • Възстановяване на хернии (хиатална херния, пъпна херния, следоперативни вентрални хернии)
 • Операция на гърдите (доброкачествени и злокачествени заболявания, пластична реконструкция)
 • Операция на щитовидната жлеза

Опит в клиничните проучвания:

 • Превенция на венозния тромбоемболизъм при пациенти претърпели голяма коремна операция
 • Автоматичен Шунт за Течности при пациенти с асцит и диуретична резистентност
 • Възстановяването на гастроинтестиналната подвижност при пациенти, които са претърпели частична коремна резекция
 • Усложнени интраабдоминални инфекции
 • Приемане на лекарства следоперативно при пациенти, които са претърпяли частична чревна резекция 

Д-р Калин Лисички, началник на Клиника по Педиатрия

http://www.tokudabolnica.bg/bg/pediatric-clinic/team-pediatry

Опит с индикации:

 • Остра инфекция на дихателните пътища 

 

Д-р Галина Попова, педиатър, детски ендокринолог

http://www.tokudabolnica.bg/bg/pediatric-clinic/team-pediatry

Опит с индикации: 

 • Диабет Тип 1 

Д-р Златко Димитров, педиатър, алерголог, детски алерголог

http://www.tokudabolnica.bg/bg/pediatric-clinic/team-pediatry

Опит с индикации:

 • Алергична астма, причинена от микрокърлежи в домашeн прах 

Д-р Галина Стойчева, педиатър, детски пулмолог, педиатричен кабинет ДКЦ

http://www.tokudabolnica.bg/bg/pediatric-clinic/team-pediatry

Опит с индикации:

 • Грип
 • Астма

Проф. д-р Георги Христов, дм, алерголог, кабинет по Алергология

https://www.tokudabolnica.bg/bg/endocrinology-and-nephrology-clinic/allergology

Опит с индикации:

 • Алергичен ринит, свързан с алергенни екстракти от домашен акар 

Чл.-кор. проф. д-р Николай Цанков, дмн, консултант на клиника по Дерматология и венерология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/dermatology-and-venereology/team-dermatology

Опит с индикации:

 • Плакатен псориазис 

Доц. д-р Здравка Демерджиева, дм, началник клиника по Дерматология и венерология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/dermatology-and-venereology/team-dermatology

Опит с индикации:

 • Плакатен псориазис
 • Лупус Еритематозус
 • Атопичен дерматит

Д-р Алек Топов, началник на Отделение по Офталмология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/ophthalmology/team-ophthalmology

Д-р Топов е главен изследовател от 2013г.

Опит с индикации: 

 • Диабетна макулна едема
 • Възрастова макулна дегенерация

Д-р Исмаил Амин, началник на Отделение по Хематология

http://www.tokudabolnica.bg/bg/hematology/team-hematology

Д-р Амин е опитен главен изследовател. Той участва в над 10 клинични проучвания. 

Опит в следните терапевтични области:

Хематологични злокачествени заболявания:

 • Ходжкинов лимфом
 • Неходжкинов лимфом (Т-клетки и B-клетки)
 • Множествен миелом, амилоидоза и тежки и леки верижни отлагания
 • Хронични миелопролиферативни заболявания (CML, PV, AV, ET, MF)
 • Остра левкимия (всички видове)
 • Хематологична бенигна
 • Всички видове анемия
 • Пароксизмална нощна нощна хемоглобинурия
 • Автоимунни хемолитични анемии
 • Тромбоцитни нарушения (тромбоцитопении, всички видове)

Одити с положителни резултати.

Изследователски екип с опит и прецизност. 


Д-р Ирена Гълъбова, лекар хематолог, интернист

http://www.tokudabolnica.bg/bg/hematology/team-hematology

Опит с индикации: 

 • Фоликулярен лимфон с ниска степен на тумор 

Доц. д-р Александър Осиченко, дм, началник на Отделение по Хемодиализа

http://www.tokudabolnica.bg/bg/hemodialysis/Hemodialysis-team

Д-р Осиченко е опитен главен изследовател в областта на нефрологията и диализата.

9 успешно проведени клинични проучвания с 92% рандомизирани пациента на базата на плануваните пациенти

Опит с индикации: 

 • Хемодиализа с хиперфосфатемия
 • Хронична бъбречна недостатъчност
 • Анемия с хронична бъбречна болест
 • Анемия при пациенти с инцидентна диализа

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.