Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Нормативни документи

1. Решения на Академичния съвет на НАОА по проведени процедури за програмна акредитация на ОНС „доктор” по докторски програми:

2. Правилник за организацията и провеждането на обучението по ОНС „доктор” и придобиване на научната степен „доктор на науките” в „МБАЛ Токуда Болница София„ АД

3. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в „МБАЛ Токуда Болница София„ АД

4. Други вътрешнонормативни документи  по процедурите за  придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

5. Програма за управление на качеството на докторантурата в „МБАЛ Токуда Болница София” АД

6. Система за осигуряване, оценяване и поддържане на качеството на обучението на докторанти и научните изследвания в „МБАЛ Токуда Болница София” АД

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".