Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Нормативни документи

1. Решения на Академичния съвет на НАОА по проведени процедури за програмна акредитация на ОНС „доктор” по докторски програми:

2. Правилник за организацията и провеждането на обучението по ОНС „доктор” и придобиване на научната степен „доктор на науките” в „МБАЛ Токуда Болница София„ АД

3. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в „МБАЛ Токуда Болница София„ АД

4. Други вътрешнонормативни документи  по процедурите за  придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

5. Програма за управление на качеството на докторантурата в „МБАЛ Токуда Болница София” АД

6. Система за осигуряване, оценяване и поддържане на качеството на обучението на докторанти и научните изследвания в „МБАЛ Токуда Болница София” АД

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, първият час след тях е с цена 3 лв., а всеки следващ час се заплаща по 2 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.