Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Процедури за научни степени и заемане на академични длъжности

ОНС “Доктор”

02.03.2020 г.

Д-р Мария Касини

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд: „ДЕРМАТОСКОПИЯТА КАТО ПРЕДОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА КОЖНИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПИГМЕНТНИ ЛЕЗИИ“

Научен ръководител: Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

1. Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.
2. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

3. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н. 4. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м. 5. Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова - Янкова, д.м.

Официални рецензенти:

1. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
2. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.

Прикачени файлове:

Дата и място на публичната защита: 02.04.2020г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

Академична длъжност „Главен асистент"

28.02.2020 г.

Процедурa за заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Вътрешни болести”.

Кандидат: д-р Радин Цонев Цонев, д.м.

Научно жури, определено със заповед № 115/27.02.2020 г.:

Вътрешни членове за „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

1. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.
2. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
3. Доц. д-р Александър Иванов Осиченко, д.м.

Резервен вътрешен член:
Доц. д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Външни членове „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

4. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.
5. Проф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н.

Резервен външен член:
Доц. д-р Диана Иванова Николовска, д.м.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.03.2020 г. от 13 часа в зала 417 на Болница Токуда.


НС “Доктор на науките”

18.02.2020 г.

Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд:„ОЧНИ ПРОМЕНИ И ВАЗОГРАФИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСОРИАЗИС “

Научно жури:  

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

1. Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
2. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.   

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

3. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
4.  Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
5. Проф. д-р Соня Стоянова Марина - Кирова, д.м.
6. Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.
7. Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.

Официални рецензенти:

1. Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.
2. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
3. Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.

Прикачени файлове:

Публичната защита ще се състои на 20.03.2020г. от 14,00 часа в Аулата на МБАЛ Токуда, 9 етаж


 

ОНС “Доктор”

24.01.2020 г.

Д-р Петко Иванов Карагьозов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести

Тема на дисертационния труд:„МЯСТО НА ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОСКОПИЯТА В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАНКРЕАТО-БИЛИАРНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.                                   

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
2. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.   

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД: 

3. Проф. д-р Крум Сотиров  Кацаров, д.м.н.
4.  Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.
5. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.

Официални рецензенти:

1. Проф. д-р Крум Сотиров  Кацаров, д.м.н.
2. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м.

Прикачени файлове:

Дата и място на публичната защита: 25.02.2020г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.


ОНС “Доктор”

24.01.2020 г.

Д-р Александър Тихомиров Даскалов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия

Тема на дисертационния труд: „Приложение на метода закрита ендартеректомия с дистална фиксация на интимата при тромбоза на феморалната артерия“

Научен ръководител: Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.                           

Научно жури:

Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 1. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.
 2. Доц. д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД:

 1.  Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.
 2.  Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м.
 3.  Проф. д-р Илия Петров Лозев, д.м.н.

Официални рецензенти:

1. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.
2. Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м.

Прикачени файлове:

Дата и място на публичната защита:28.02.2020г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.


ОНС “Доктор”

30.12.2019 г.

Д-р Димитър Делчев Русенов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия

Тема на дисертационния труд: Анатомични и атипични чернодробни резекции -  резултати и сравнителен анализ

Научен ръководител: Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.                                       

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
2. Проф. д-р  Огнян Георгиев Бранков, д.м.н.

Външни членове:

3. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н.
4. Проф д-р Владимир Николов Тасев, д.м.н.
5. Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, д.м.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.
2. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 31.01.2020г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж.

Прикачени файлове:


 
Академична длъжност „Главен асистент"

05.11.2019 г.

Процедурa за заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност „Дерматология и венерология”

Кандидат: д-р Иван Асенов Богданов, д.м.

Научно жури, определено със заповед № 397/23.10.2019 г.:

Вътрешни членове за „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

 1. Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.
 2. Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов  Цанков, д.м.н.
 3. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Резервен вътрешен член:

Доц. д-р Александър Иванов Осиченко, д.м.

Външни членове „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

 1. Доц. д-р Кирил Димов Праматаров, д.м.
 2. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.   

Резервен външен член:

Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.н.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.11.2019 г. от 11 часа в зала 417 на Болница Токуда.

 


ОНС “Доктор”

24.09.2019 г.

Д-р Радин Цонев Цонев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Вътрешни болести

Тема на дисертационния труд: Оценка на чернодробната фиброза и на качеството на живот на пациенти с хроничен вирусен с - хепатит и цироза

Научен ръководител: Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н.                                       

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м.
2. Доц. Наталия Йорданова Стоева, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.
5. Доц. д-р Красимир Антонов Антонов, д.м.н.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, д.м.н.
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 25.10.2019г., 13.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


 

Академична длъжност „Главен асистент“

16.09.2019г.

Процедури за заемане на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност  „Неврохирургия” за нуждите на клиника по „Неврохирургия“( 2 бр.).

Кандидати:   1.  Д-р Тома Юриев Спириев, д.м.

                     2.  Д-р Асен Христов Цеков, д.м.

Научно жури, назначено със заповед №331 от 30.08.2019 г.:

Вътрешни членове за „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.
 3. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Резервен вътрешен член:

Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Външни членове „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД:
 1. Проф. д-р Борислав  Димитров Китов, д.м.
 2. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, д.м.       

Резервен външен член:

Доц.  д-р Николай Валентинов Велинов, д.м.

Заседание на Научното жури: 02.10.2019 г. от 11.00ч. в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.


Академична длъжност „доцент

09.09.2019 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Вътрешни болести” за нуждите на отделение по „Ендокринология и болести на обмяната“.

Кандидат: д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 08.10.2019 г. от 12.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Лъчезар Боянов Лозанов, д.м.

Рецензии (Reviews):

Становища (Positions):


 

ОНС “Доктор”

11.05.2019 г.

Д-р Асен Христов Цеков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия

Тема на дисертационния труд: „Съвременни тенденции и възможности при диагностиката и лечението на Тетерд Корд Синдром“

Научен ръководител : Доц. д-р Неделчо Гергелчев, д.м.                                          

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Доц.  д-р  Владимир Стефанов Наков, д.м.
2. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
4. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.

5. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Борсилав Димитров Китов, д.м.н.
2. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 10.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


ОНС “Доктор”

11.05.2019 г.

Д-р Тома Юриев Спириев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия

Тема на дисертационния труд: „Предоперативно 3D планиране и 3D симулация на неврохирургични достъпи при краниални хирургични интервенции“

Научен ръководител : Проф. д-р Христо Цеков Цеков, д.м.                                          

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф.  д-р Иван Николаев Стайков, д.м.
2. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.
4. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.

5. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н.
2. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, д.м.н.

Дата и място на публичната защита: 12.06.2019г., 12.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


ОНС “Доктор”

12.03.2019 г.

Д-р Мария Вескова Чолакова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология

Тема на дисертационния труд: РИСКОВ ПРОФИЛ И ОСОБЕНОСТИ В ЕТИОЛОГИЯТА, ПАТОГЕНЕЗАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Научен ръководител : Проф. д-р Иван Николаев Стайков, д.м.                                         

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.
2. Проф. Христо Цеков Цеков, д.м.

Външни членове:

3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
4. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, д.м.н.
5. Доц. д-р Милена Младенова Младенова, д.м.

Рецензенти:

1. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, д.м.н.
2. Доц. д-р Мария Апостолова Рашева, д.м.

Дата и място на публичната защита: 17.04.2019г., 14.00 часа, Аулата на “Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА”, 9-ти етаж

Прикачени файлове:


Академична длъжност „професор

14.02.2019 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Хирургическа стоматология, орална и лицево - челюстна хирургияˮ

Кандидат: Доц.  д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н

Заключително заседание на Научното жури: 07.03.2019 г. от 15.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.н.

Рецензии:

 1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н.
 2. Проф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н.
 3. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.

Становища:

 1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева, д.м.н.
 2. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.
 3. Проф. д-р Венцислав Тодоров Цветков, д.м.
 4. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м.

ОНС ‘‘Доктор“

10.11.2018 г.

Д-р Бисера Котевска Трифунова

Област на више образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология

Тема на дисертационния труд: АЛЕРГИЧЕН КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ- ОСОБЕНОСТИ  В ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА, КЛИНИЧНАТА КАРТИНА,  ДИАГНОСТИКАТА  И ПРОФИЛАКТИКAТА

Научни ръководители : Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.

                                           Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.

Научно жури:

Председател:

Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дм - вътрешен член

Членове:

1. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. - вътрешен член
2. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н. – външен член
3. Проф. д-р Соня Стоянова Марина- Кирова, д.м.н.- външен член
4. Доц. д-р Кирил Димитров Праматаров, д.м.- външен член

Резервни членове:

1. Проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н.- вътрешен член
2. Доц. д-р Румяна Калоферова Трифонова- Янкова, д.м.- външен член

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Невена Владимирова Берова, д.м.н.
 2. Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Дата и място на публичната защита: 11.12.2018г., 13.00 часа, Аулата на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА, 9-ти етаж


Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Урология”.
Кандидат: д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 17.10.2018 г. от 15.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 418.

Резюмета на научните трудове на д-р Калоян Михайлов Давидов, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Гръдна хирургия”.

Кандидат: д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Цветан Раднев Минчев, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „доцент

28.09.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Акушерство и гинекология”.

Кандидат: д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 22.10.2018 г. от 14.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Петър Цанков Марков, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „доцент

20.04.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност  „Дерматология и венерология”.

Кандидат: д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.05.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, зала 417.

Резюмета на научните трудове на д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Професор

05.02.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Професор” по научната специалност  „Анестезиология и реаниматология”.

Кандидат: доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Заключително заседание на Научното жури: 19.02.2018 г. от 13.00 часа в МБАЛ Токуда, ІХ-ти етаж, Рапортна  зала.

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Николай Драганов Младенов, д.м.н.

Рецензии:

Становища:


Академична длъжност „Доцент”

02.02.2018 г.

Процедура по заемане на академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия”.

Кандидати:

 1. Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
 2. Д-р Добромир Йорданов Сотиров, д.м.

Заключително заседание на Научното жури: 21.02.2018 г. от 13.00 часа в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ІV-ти етаж, 417 учебна зала.

Рецензии:

Становища:


 

Приключили процедури 

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, първият час след тях е с цена 3 лв., а всеки следващ час се заплаща по 2 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.