Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Профил на купувача

Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доста… 25 февруари 2015 Решение Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Достав… 18 февруари 2015 Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление Становище от АОП за осъществен предварителен контрол, относно ОП договаряне без обявление … 12 януари 2015 Становище от АОП за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал. 2, т.24 от ЗОП, относно обществена поръчка договаряне без обявление, с предмет "Приготвяне и разливане на храна по определени диети на пациентите и предоставяне на храна и н… Правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки открити след 01.10.2014… 05 януари 2015 Правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки открити след 01.10.2014г. Приготвяне и разливане на храна по определени диети на пациентите и предоставяне на храна … 13 декември 2014 Решение за откриване на договаряне без обявление Протокол на комисия за провеждане на договаряне на определяне на условията по договора с поканения участник, съгласко изискванията на възложителя Приложение към протокол Доклад от комисия … Доставка на работно облекло за персонала на МБАЛ „Токуда Болница София“ АД” 30 октомври 2014 Документация Решение Обявление Образци на документи Отговор изх.№ 1084 от 10.11.2014 г. Отговор Изх.№ 1124 от 17.11.2014г. Протокол № 02 от 08.12.2014г. ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В МБАЛ "ТОКУДА БОЛНИЦ… 01 октомври 2014 Правилата за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в МБАЛ "Токуда Болница София" Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на лекарства за … 30 септември 2014 Документация Образци на документи Таблици на техническо и ценово предложение Решение за промяна № 306 от 14.10.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на лекарствени п… 30 септември 2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа" Документация Образци на документи Решение за промяна № 309 от 14.10.2014 г. Публична покана за изпълнение на обществена поръчка, с предмет "Доставка на постелъчен инв… 17 септември 2014 Публична покана с ID 9033743 от 17.09.2014г. за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на постелъчен инвентар". Документи: Публична покана Приложение Образци…

Вижте още

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.