Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Профил на купувача

Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доста… 25 февруари 2015 Решение Процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Достав… 18 февруари 2015 Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление Становище от АОП за осъществен предварителен контрол, относно ОП договаряне без обявление … 12 януари 2015 Становище от АОП за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал. 2, т.24 от ЗОП, относно обществена поръчка договаряне без обявление, с предмет "Приготвяне и разливане на храна по определени диети на пациентите и предоставяне на храна и н… Правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки открити след 01.10.2014… 05 януари 2015 Правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки открити след 01.10.2014г. Приготвяне и разливане на храна по определени диети на пациентите и предоставяне на храна … 13 декември 2014 Решение за откриване на договаряне без обявление Протокол на комисия за провеждане на договаряне на определяне на условията по договора с поканения участник, съгласко изискванията на възложителя Приложение към протокол Доклад от комисия … Доставка на работно облекло за персонала на МБАЛ „Токуда Болница София“ АД” 30 октомври 2014 Документация Решение Обявление Образци на документи Отговор изх.№ 1084 от 10.11.2014 г. Отговор Изх.№ 1124 от 17.11.2014г. Протокол № 02 от 08.12.2014г. ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В МБАЛ "ТОКУДА БОЛНИЦ… 01 октомври 2014 Правилата за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в МБАЛ "Токуда Болница София" Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на лекарства за … 30 септември 2014 Документация Образци на документи Таблици на техническо и ценово предложение Решение за промяна № 306 от 14.10.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на лекарствени п… 30 септември 2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа" Документация Образци на документи Решение за промяна № 309 от 14.10.2014 г. Публична покана за изпълнение на обществена поръчка, с предмет "Доставка на постелъчен инв… 17 септември 2014 Публична покана с ID 9033743 от 17.09.2014г. за извършване на избор по реда на глава 8а от ЗОП на доставчик за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на постелъчен инвентар". Документи: Публична покана Приложение Образци…

Вижте още

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".