Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Пневмология

Прием на болни

  • Приемът се осъществява след консултация с лекар от Клиниката по Пулмология, а в събота и Неделя и през  нощта-  от дежурен интернист.
  • Клиниката по Пневмология разполага с 20 легла в стаи с едно и четири легла. Всички стаи са климатизирани, предлагат безплатен интернет,  оборудвани са с телевизор, гардероб,  модерен санитарен възел.

Апаратура

Клиниката по Пневмология разполага с:

  • Модерен ендоскопски сектор, оборудван със съвременни бронхоскопи и възможност за видеонаблюдение и запис на бронхоскопската манипулация. Това дава възможност за преразглеждане и трансмисия на изследванията. Бронхоскопският сектор осъществава инвазивна диагностика на неопластични, интестициални и други белодробни заболявания
  • Функционална лаборатория, обзаведена със съвременна апаратура от най-висок клас на компанията Care fusion (Функционална лаборатория)

Мултидисциплинарен подход

Клиниката по Пневмология работи в тясна колаборация с останалите Клиники, отделения и кабинети в областта на Вътрешните болести - Гастроентерология, Ендокринология, Нефрология, Ревматология и Алергология и е в пряка колаборация с Клиниките по: Образна диагностика, Гръдна хирургияКардиологияКардиохирургияСъдова хирургия, АнгиологияСпешно отделение. Тази функционална гъвкавост улеснява комплексната екипна оценка на пациента в кратки срокове.

В Клиниката по Пневмология се диагностицират и лекуват следните заболявания:

1. Пневмония и други възпалителни заболявания на белите дробове

Ефективността на това лечение е гарантирано от модерна Клинична и  Микробиологична  лаборатория, които осигуряват  най- съвременни   лабораторни тестове  за диагностика на  възпалителните заболявания(CRP, procalcitontin,  IL- 6, АДА)   и микробиологични, серологични и PCR- тестове за типични, атипични и вирусни инфекции. При критични инфекции, налагаща реанимационни грижи, пациентите се лекуват в Интензивно отделение, оборудвано с модерна апаратура.

 2. ХОББ и бронхиална астма

Извършва се пълен обем диагностика и лечение на всички обстуктивни заболявания според последните Световни  ръководства. Извършват се функционални изследвания на дишането, включващи спирометрия, бронходилататорен тест, дифузионен капацитет, кардиопулмонарен стрес- тест. При показания, пациентите се консултират и тестуват от Алерголог. Могат да бъдат извършени пълен набор биохимични и имунологични изследвания  за диагностика на алергията. При показания се назначава десенсибилизараща терапия.

3. Първичен и метастатичен белодробен карцином

В Болницата може да се извърши пълен цикъл диагностика на онкологично болния. Бронхоскопската и функционална оценка се извършват в клиниката по Пневмология. В болницата функционира модерно отделение по Гръдна хирургия, Онкология и Лъчетерапия. Решенията за лечението на Онкологично болните се вземат на заседание на Интердисциплинарна комисия, състояща се от водещи специалисти във всички онкологични направления.

4. Белодробна емболия и Белодробна артериална хипертония:  В Болницата съществува алгоритъм за диагностика и поведение при белодробна емболия, който е изработен в съответствие с межународните стандарти и съвременни ръководства. В Диагнозата участват лекари от различни специалности:Спешна медицина, Пулмология, Кардиология, кардиохирургия и образна диагностика.  Подходящото лечение се избира след осъществяване на Компютърна пулмоангиография и обсъждане от мултидисциплинарен тим от горните специалисти. Всички пациенти с белодробна емболия се изследват и консултират от ангиолог. При показания могат да бъдат изследвани причините за емболията- т. нар. Вродени или придобиит тромбофилии. Пациентите с Белодробна артериална хипертония се изследват съвместно от пулмолог, кардиолог и специалист по образна диагностика.

5. Интерстициални белодробни заболявания (Идиопатична белодробна фиброза, неспецифична интерстициална пневмония, хипесензитивни пневмонити, саркоидоза и други интерстициални белодробни болести)
В болницата функционира т.нар. Мултидисциплинарен екип за диагностика на интерстициалните белодробни болести, съставен от водещи специалисти по пулмология, образна диагностика и патология.  Заболяванията се диагностицират  след осъществяване на високоразграничителна компютърна томография, функционална оценка на белия дроб, бронхоскопия и при показания- белодробна, кожна, бъбречна и друга органна биопсия от специалист. Могат да бъдат направени разширени имунологични изследвания и консултации. При необходимост, пациентите могат да бъдат консултирани от Европейски експерти по интестициални белодробни заболявания. Клиниката е в включена в междунатроден регистър за Идиопатична белодробна фиброза- EMPIRE Registry.

6. Неинвазивна вентилация при пациенти с дихателна недостатъчност и/или дихателни нарушения по време на сън: Екипът на клиниката диагностицира причините за дихателна недостатъчност и провежда неинвазивна вентилация при пациенти с остра декомпенсация на дихателните проблеми.  Също така провежда титриране на подходящи режими за домашна неинвазивна вентилация  при пациенти със сънна апнея и/или комбинирани дихателни нарушения по време на сън.

7. Редки белодробни заболявания- Клиниката има опит и диагностицира успешно редки белодробни заболявания като Белодробна хистиоцитоза, Лимфангиолейомиоматоза и други.

8. Белодробна трансплантация: Първият български пациент с успешна белодробна трансплантация е пациент на Клиниката по Пневмология в Токуда болница. Белодробните трансплантации се извържват в чужбина, но клиниката се утвърди като център за селекция и подготовна  на пациентите за белодробна трансплантация, благодарение на изграденото сътрудничество с АКН-Университетска болница, Виена.

Отделението

Пневмология

Център за белодробни фибр…

Функционална лаборатория

Ендоскопски сектор

Виртуално астма училище

Алергология

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".