Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Център за белодробни фибрози

Какво представлява белодробната фиброза

Белодробните фибрози са голяма група от заболявания на белия дроб,  обединени по това, че увреждат най-фините структури на белия дроб - алвеолите и преградните стени между тях (интерстициума). Ето защо, тези болести се наричат още  интерстициални белодробни болести. Причините за възникването им са твърде различни: токсично или алергично увреждане на белия дроб от химикали, медикаменти, алергени или автоимунни заболявания. Понякога заболяванията имат генетична предразположеност, а при немалка част от тях, причината за възникването им  не може да се определи. Това са т.н. идиопатични интерстициални болести. Въпреки някои общи черти, тези болести имат различно протичане, лечение и прогноза. Някои са напълно лечими при правилна диагноза и лечение, а други имат хроничен и прогресиращ ход и понякога фатално протичане.

Кои заболявания са включени в групата на белодробните фибрози?

Групата на интерстициалните болести включва над 200 нозологични единици. Най-честите от тях са:

 • Идиопатична белодробна фиброза

 • Хиперсензитивен пулмонит

 • Белодробно засягане при различни колагенно-съдови заболявания (лупус, склеродермия, дермато- и полимиозит, ревматоиден артрит и други)

 • Професионални болести като силикоза, берилизоза, пневмокониози и др.

 • Саркоидоза

 • Увреждане на белия дроб от лекарства

 • Редки болести като Лимфангиолейомиоматоза, хистиоцитоза и мн.др

Идиопатична белодробна фиброза

Идиопатичната белодробна е от групата на т.н. идиопатични интерстициални болести - т.е  болест с неизвестен причинител. Пациентите са най-често мъже на възраст над 40 години. По- често (но не винаги) са настоящи или бивши пушачи.  Характеризира се с бързо натрупване на фиброзна тъкан в интерстициума на белия дроб, което води до симптоми на постепенно нарастваща умора и суха кашлица. Естественият ход на заболяването е прогресиращ  с развитие на дихателна недостатъчност и летален изход в рамките на 3-5 години. 

Само до преди 7-8 години това заболяване се считаше за фатално и нямаше успешно лечение. От 2011 г. до момента са открити 2 медикамента, за които е доказано, че могат да забавят прогресията на заболяването и да удължат живота на пациентите. Тези два медикамента са: Pirfenidone (Esbriet) и Ninetanib (Ofev). От 2018 г. и двата медикамента са достъпни за  българските пациенти чрез реимбурсация от НЗОК. Медикаментите се изписват на пациенти с Идиопатична белодробна фиброза, които отговарят на определени критерии, дефинирани от НЗОК. Изписването става по определен ред от експертни комисии (за България - 7 на брой), определени със заповед на Управителя на НЗОК. Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда също  е определена като център за предписване на тези медикаменти. Пациентите, кандидати за антифибротична терапия преминават на обсъждане от МДТ.

Диагнозата

Прецизната диагностика на белодробните фибрози е сложна и е резултат на комплексна преценка, която включва следните елементи:

 • Подробна анамнеза по специални въпросници, оценяващи социалната и професионалната среда, придружаващите  заболявания и приеманите медикаменти

 • Клиничен преглед

 • Рентгенови изследвания - рентгенография на бял дроб и високоразделителна компютърна томография; софтуерни продукти за оценка на емфизем и обем на малки огнища в белодробния паренхим

 • Изследвания, насочени към оценка на функцията на белия дроб - спирометрия, дифузия, тестове с физическо натоварване и др.

 • Оценка  на сърдечно-съдовата система

 • Лабораторни изследвания, включващи специализирани имунологични изследвания

 • Бронхоскопия с клетъчен и химичен анализ на бронхоалвеоларния лаваж и белодробна биопсия

 • Понякога хирургична биопсия на белия дроб и анализ на тъканта от патологоанатом

Център за белодробни фибрози 

Центърът за белодробни фибрози в болница Токуда разполага с пълния комплекс от апаратура и специалисти за извършване на пълна диагностика на белодробните фибрози и назначаване на лечение. 

Мултидисциплинарен екип

Поради сложността на  поставяне на точна диагноза, изискваща експертна оценка от различни специалисти (пулмолог, рентгенолог, патологоанатом, гръден хирург, ревматолог) в света е прието  финалната диагноза да се поставя при съвместно обсъждане от горепосочените специалисти. Този интердисциплинарен консилиум се нарича Мултидисциплинарен тим (МДТ).

В Токуда болница е  създаден и заседава такъв МДТ от експерти в отделните области. Съставът на мултидисциплинарния тим за интерстициални болести на белия дроб е както следва:

Специалистите, участващи в Мултидисциплинарния екип по фибрози са утвърдени имена в своята област: 

 • Пулмолози

 • Рентгенолози

 • Гръдни хирурзи

 • Патология

  • д-р Йордан Кючуков, лекар, специализиран в белодробна патология, Отделение по Клинична Патология

 • При нужда, болницата разполага със специалисти от всички свързани с белодробната и съдова патология области, които участват в дискусиите при всеки конкретен пациент

Научете повече по темата от публикациите:

 • Интерпретация на образите при дифузни паренхимни белодробни болести или защо само образите не стигат? | сп. In Spiro/ автор проф. Галина Кирова | прочетете тук >

 • Новото в разбирането на интерстициалните болести на белия дроб – погледът на рентгенолога | сп. In Spiro/ автор проф. Галина Кирова | прочетете тук> 

 • Какви са симптомите на Идиопатична Белодробна фиброза | IPF Association Bulgaria
  / доц. д-р Наталия Стоева| гледайте тук>

 

Отделението

Пневмология

Център за белодробни фибр…

Функционална лаборатория

Ендоскопски сектор

Виртуално астма училище

Алергология

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".