Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Проследяване на болния

Проследяване на болния и корекция на лечебната тактика в зависимост от получените резултати

  • Ефекта от лъчелечението обикновено се изявява към края на курса на лечение и продължава от няколко месеца до десетки години.
  • Ефекта от лъчелечението върху здравите тъкани се изявява през време на курса на лечение, но понякога може да се изяви след няколко месеца дори след десетки години.
  • В желанието да се постигне ефективност върху тумора и по-малко усложнения на околните здрави тъкани, се търсят все по-нови схеми за облъчване и комбинация от облъчване и лекарства. 
  • Проследяват се резултатите при лечението на различните стадии на заболяването и различните схеми на лечение.
  • По данни от литературата и от собствени проучвания се прилагат стандартни схеми за лечение.

Контрол на лъчелечебния план в хода на изпълнение на облъчването

Периодично се контролира точността на маркировката и прецизността на изпълнението на анатомотопографските и дозиметрични планове.

  • При значителна промяна в обема на тумора и/или контура на пациента, се изготвя корекция (или нов план) според променените (нови) данни на пациента.

Отделението

Лъчетерапия и радиохирург…

Радиохирургия и IMRT-лъче…

Планиране на лъчелечение

Линейни ускорители

Консултации

Лечебна дейност

Проследяване на болния

Информация за пациента

Практически курсове

Научна и консултативна де…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.