Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Проследяване на болния

Проследяване на болния и корекция на лечебната тактика в зависимост от получените резултати

  • Ефекта от лъчелечението обикновено се изявява към края на курса на лечение и продължава от няколко месеца до десетки години.
  • Ефекта от лъчелечението върху здравите тъкани се изявява през време на курса на лечение, но понякога може да се изяви след няколко месеца дори след десетки години.
  • В желанието да се постигне ефективност върху тумора и по-малко усложнения на околните здрави тъкани, се търсят все по-нови схеми за облъчване и комбинация от облъчване и лекарства. 
  • Проследяват се резултатите при лечението на различните стадии на заболяването и различните схеми на лечение.
  • По данни от литературата и от собствени проучвания се прилагат стандартни схеми за лечение.

Контрол на лъчелечебния план в хода на изпълнение на облъчването

Периодично се контролира точността на маркировката и прецизността на изпълнението на анатомотопографските и дозиметрични планове.

  • При значителна промяна в обема на тумора и/или контура на пациента, се изготвя корекция (или нов план) според променените (нови) данни на пациента.

Отделението

Лъчетерапия и радиохирург…

Радиохирургия и IMRT-лъче…

Планиране на лъчелечение

Линейни ускорители

Консултации

Лечебна дейност

Проследяване на болния

Информация за пациента

Практически курсове

Научна и консултативна де…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".