Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Практически курсове

Трети регионален конгрес на Националните дружества на лъчетерапевтичните лаборанти на страните от Югоизточна Европа

Третият регионален конгрес на SEETRO (South-East Europe Technology in Radiation Oncology) - сдружение на дружествата на лъчетерапевтичните лаборанти от Югоизточна Европа, ще се проведе в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда между 22 и 24 септември 2017 г. Директор на научната среща е Ивет Паянова, старши лъчетерапевтичен лаборант в отделението по Лъчелечение и радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Симпозиумът ще предложи богата програма от презентации и уъркшопове, които ще засегнат темите за работата на лъчетерапевтичните лаборанти и иновациите в лъчелечението и радиохирургията: образни методи и протоколи в лъчелечението, имобилизация, верификация на лъчелчението, контуриране на органите в риск, радиохирургия, лечение с кибер и гама нож, брахитерапия, нови методики като IMRT, IGRT, RapidArc и др., както и отговорности и задължения на лъчетерапевтичните лаборанти, дозиметрия и лъчезащита, комуникация с пациентите, сестринство. Лектори ще бъдат специалисти от множество европейски страни, включително председателя на Комитета на лъчетерапевтичните лаборанти към Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO RTT Committee) Мишел Лийч, която е почетен гост на конгреса.

Ще бъдат представени и презентации на водещите компании - производители на лъчетерапевтична апаратура Vaian и Elekta, и на компаниите за имобилизационни приспособления Orfit и Qfix.

Инициативата за създаването на SEETRO възниква като резултат от програмата на ESTRO и IAEA „The Best Practice in Radiation Oncology – Train the RTT Trainers“. Държавите от Югоизточна Европа, взели участие в тази програма, се ангажират да проведат серия от обучителни курсове за лъчетерапевтични лаборанти в собствените си държави. В резултат на колаборацията между представителите на отделните държави се създава сдружение на Лъчетерапевтичните лаборанти от Югоизточна Европа. Основна цел на SEETRO е да подобри сътрудничеството между колегите от източноевропейските държави, да спомогне за обмяната на опит и споделяне знания и умения за прилагане на новите методи на Лъчелечение. Първите два конгреса бяха организирани в Белград (2013) и Загреб (2015).

ПРОРГРАМА НА СЪБИТИЕТО


 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ

НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ЛАБОРАНТИ

 ИМОБИЛИЗАЦИЯ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

20 - 21 МАРТ, 2015 г.

ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ

Желаещите да участват в симпозиуима, могат да заявят своето участие до 07.03.2015 г. чрез изпращане на попълнена Регистрационна бланка на имейл адреса на асоциацията bsrtt@mail.bg, и превеждане на регистрационна такса по сметката на Асоциацията. Информация за таксата и начин на плащане можете да разгледате тук.

Допълнителна информация може да получите, като изпратите имейл на официалния адрес на Асоциацията - bsrtt@mail.bg

Курсът ще бъде акредитиран от БАПЗГ. Официални езици са български и английски. Ще бъде осигурен превод на български език.

 ПРОГРАМА

Петък  20.03.2015 г.

9.00 - 10.00     Регистрация

Регистрацията на участниците се извършва в Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница. Теоретичните презентации се провеждат в Конферентната Зала на 9-ти етаж на Токуда Болница. Практическата част  ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на Токуда Болница на етаж В1.

Кафе-паузите се проведат във фоайето на Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница. Обядите ще се проведат в Ресторанта на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Официалната вечеря ще се състои в Ресторанта на хотел Форум, на бул. Цар Борис ІІІ № 41 от 19,30 ч.

 

10.00 - 10.20  Откриване  на  Симпозиума
Ивет Паянова, Д-р Румен Лазаров, Проф. Татяна Хаджиева

10.20 -15.00
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ I

Модератори: Д-р Камен Недев, Д-р Деница Авгеринова

10.20–10.40  Позициониране на пациентите: Основни положения, общи принципи и възможни проблеми
Ги Вандевелд ESTRO                                                                                                                                    

10.40–11.00   Грешки при позиционирането  
Д-р Иглика Михайлова, Добромира Дечкова, ЛТЛ, СБАЛО София

11.00–11.20  Грешки и статистическо отклонение при изчисление на грешките при позиционирането
Николай Муткуров, Медицински физик, КОЦ Бургас

11.20  – 11.40  Програми за ежедневен контрол за точност и презицност при позиционирането 
Йован Стефанович, ЛТЛ, Белград, Сърбия                                                                                                                                                                                                                                  11.40–12.00   Имобилизация при лъчелечение на глава и шия     
Антония Антонова, ЛТЛ, Токуда Болница София                                                                                                    

12.00–13.00 Обяд

13.00–13.20   Методи и устройства за компенсиране на дихателните движения в лъчелечението  
доц. Елица Енчева МБАЛ  Св. Марина  Варна                     

13.20–13.40   Спирометричните имобилизация при лъчелечение на тумори в областта набелия дроб, гърдата и черния дроб
Робин Гарсия, PhD, Мед. физик Св. Екатерина, Авинйон,Франция  QFIX – DTL                           

13.40–14.00  Имобилизация при лъчелечение на малък таз
Д-р Никола Билдирев, КОЦ Русе                                                                           

14.00–14.20  Позициониране и имобилизация на пациентите при големополеви техники на облъчване
УМБАЛ Царица Йоанна, София

14.20–14.40  Иновативни термопластични маски за прецизно обездвижване на пациента
Емили Сайперс, ORFIT                

14.40–15.00  Решенията на ELEKTA за позициониране и имобилизация на пациентите
Селма Сетин, ELEKTA                                 

15.00–15.30  Кафе пауза

15.30–17.00
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ IОтделение  по Лъчелечение, етаж В1

Кабинет на КТ – Симулатор –  ORFIT   

Кабинет Линеен ускорител – ELEKTA

19.30  Официална  вечеря

 

Събота 21.03.2015 г.

9.00 - 13.00
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ II

Модератори: Д-р Румен Лазаров, Добромира Дечкова


9.00–9.10Радиохирургия на глава и шия. Въведение
Д-р Румен Лазаров, Токуда Болница София                                                                                   

9.10–9.30  Стереотактична радиохирургия на глава - ролята на лъчетератевтичните лаборанти
Александър Костовски, ЛТЛ, Баня Лука, Босна и Херцеговина

9.30–9.50    Позициониране и имобилизация на пациентите при радиохирургия на глава
Илия Чурич, ЛТЛ, Белград, Сърбия    

9.50–10.10 Имобилизация при IGRT на глава и шия
Никола Апостоловски, ЛТЛ, Скопие, Македония 

10.10–10.40  Кафе пауза

10.40–11.00 Системи за имобилизация на пациентите в лъчелечението
Халък Орхан, Медицински физик, Медикана, Анкара, Турция, RADON                                                                      

11.00–11.20   Позициониране и планиране на пациент с карцином на белия дроб 
Д-р Стоянка Георгиева, Токуда Болница София 

11.20–11.40   Преглед на позиционирането на ациентите - опитът на Турция
Мухарем Инар, ЛТЛ, Бурса, Турция

11.40–12.00   Използване на SC PACS в лъчетерапията
Валентин Тафраджийски, СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ

12.00–12.20   Ролята на 3D образите при позициониране на пациентите
Сюзан Райд, BUL MED - ACCURAY

12.20–12.40  Модерни имобилизационни системи за прецизно позициониране при лъчелечение
Константин Иванов, UNGER MEDIZINTECHNIK

12.40–13.00  Умни начини за позициониране на пациента в ерата на съвместимостта
Габор Павликович, ЛТЛ, MQS Hungary - KLARITY

13.00–14.00  Обяд 

14.00–15.30
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ II – Отделение  по Лъчелечение, етаж В1

Кабинет на КТ – Симулатор –  KLARITY   

Кабинет Линеен ускорител – UNGER MEDIZINTECHNIK

15.30–15.45   Оценка на Симпозиума

15.45–16.00   Закриване и връчване на сертификатите
Ги Вандевелд, ESTRO

Програмата в .pdf можете да разгледате и изтеглите от тук.

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

 

ПРОГРАМА

 

 

 

 

Петък  30.08.2013 г.

 

9.00 - 10.00   Регистрация

Регистрацията на участниците се извършва в Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Теоретичните презентации се провеждат в Конферентната Зала на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Практическата част първия ден ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на Токуда Болница.

Практическата част втория ден ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на

УМБАЛ  „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Кафе-паузите се проведат във фоайето на Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Обядите ще се проведат в Ресторанта на 9-ти етаж на Токуда Болница.

 

10.00 - 10.30  Откриване  на курса

Българска Асоциация на                                                      

Лъчетерапевтичните лаборанти - Ивет Паянова

10.30 – 11.00 Ролята и отговорностите  на лъчетерапевтичните лаборанти в съвременното лъчелечение

ESTRO Core Curriculum for RTTs (Radiation TherapisTs) - Mary Coffey

11.00 – 11.20   Какво е верификация. Определения, цели, задачи и принципи на верификацията - Ивет Паянова                   

11.20 – 11.40   Верификационен  процес и работен  алгоритъм - Надя Джанкова                                               

11.40 - 12.00   Получаване, честота и обработка на образите - Люпчо Илиeв

12.00 – 13.00 Обяд   

                                                                                               

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 

13.00 - 13.20   Традиционни и нови методики за верификация - Вяра Иванова

13.20 - 13.40   Оборудване за верификация - Мария Петрова

13.40 – 14.00  Критични органи и анатомични структури –  дозни ограничения. Странични реакции и

 трайни увреждания след лъчелечение - Д-р Никола Билдирев 

14.00 - 14.30  Фирмена презентация ELEKTA - Irina Fotina          

14.30 – 15.00 Кафе пауза

15.00 - 16.30   ПРАКТИЧЕСКА  ЧАСТ  I  ЧАСТ - Отделение по лъчелечение Токуда Болница                                     

 

 

Събота 31.08.2013 г.

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 9.00   - 9.20  Грешки. Допустими отстъпи - Michelle Leech

9.20   - 9.40  Най-чести корекции на положението на пациента и обема  по време на облъчване - Д-р Румен Лазаров

9.40   - 10.00 Верификацията на обемите на CTV-PTV - Здравка Спасова

10.00 - 10.30  Кафе пауза

10.30 – 10.50 Протоколи за верификация по анатомични

региони –  глава, шия - Антония Антонова

10.50 – 11.10   Протоколи за верификация по анатомични             

региони –  гръден кош, гърда - Петко Ценов

11.10 – 11.30   Протоколи за верификация по анатомични

региони –  корем, малък таз - Елка Стоянова

11.30 – 12.00 Фирмена презентацияVARIAN - Peter Vereecke

12.00 – 13.00  Обяд

13.00  - 13.30 Трансфер с автобус до УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

13.30  - 15.00 ПРАКТИЧЕСКА  ЧАСТ   II ЧАСТ - Отделение по Лъчелечение на                  

УМБАЛ  Царица Йоанна – ИСУЛ

15.00 - 15.15   Оценка на курса

15.15- 15.30    Закриване на курса и връчване на сертификатите                                                                                     

 

Информация за

регистрационната такса

 30 лева

 • Лекционен курс
 • Практическо обучение
 • Две кафе-паузи
 • Два обяда
 • Материали от учебната програма
 • Сертификат за участие

Плащане на регистрационната такса и хотелско настаняване

Банкова сметка:

 • До: МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ АД
 • IBAN: BG20CREX92601010509400
 • BIC: CREXBGSF
 • ТОКУДА БАНК АД

Основание

Участие в курс “Верификация на лъчелечението”

 Срок за заплащане на Таксата участие:

 •  до  09.08.2013 г.

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

 Курс  на тема:

 “Верификация на лъчелечението

 Курс: “Верификация на Лъчелечението”

30 (петък) и 31 (събота) Август 2013 г

Токуда Болница София и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ЛАТИНИЦА

 

ЕГН

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

УИН

 

ГРАД

 

МЕСТОРАБОТА

 

№ НА ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

ЗА ВНЕСЕНА ТАКСА

 

e-mail 

ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

 

 

 

Върнете попълнения Регистрационенталон на e-mail:ivetpaianova@hotmail.com  от електронния Ви адрес за обратна връзка!

 

Отделението

Лъчетерапия и радиохирург…

Радиохирургия и IMRT-лъче…

Планиране на лъчелечение

Линейни ускорители

Консултации

Лечебна дейност

Проследяване на болния

Информация за пациента

Практически курсове

Научна и консултативна де…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".