Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Д-р Румен Лазаров, началник на отделение по Лъчетерапия и радиохирургия Завършил е с отличен успех Медицинска академия гр. София.Има признати специалности по Медицинска радиология и Онкология. Д-р Лазаров е високо квалифициран специалист, със задълбочени познания по лъчелечение и онкология. Има 18 години стаж в тази област.
Участвал е активно при въвеждането на компютъртомографската диагностика и стадиране на туморите, с които започна прилагането на нови методики за индивидуализирано КТ планиране за лъчелечение на болни с Болест на Ходжкин, тестикуларни тумори, тумори на белия дроб и тумори на малкия таз.
Участва активно в целия процес на планиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекс за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”;
Участва активно при въвеждане на нови методики за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”, при болни с тумори на глава и шия, гръден кош и абдомен;
Участва активно в обучението на персонала за работа с апаратите и програмите за планиране и административен пренос на данни за линеен ускорител „Електа”;
Съчетаването на познанията в практиката и научните интереси намира израз в участието му в две успешно завършили и едно настоящо клинични проучвания, на препаратите Герисан” 2000 г., “Еритропоетин”2002 г.“ и 2006 г. „Перифозин” .
През 2005 г. става Началник на Лаборатория по топометрия в Клиника по лъчелечние НСБАЛО-ЕАД, София.
Повече от 10 години участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на НСБАЛО-ЕАД, София: Член на Комитет "Лъчетерапия" в НСБАЛО-ЕАД, София.
Член на Комитет "Бял дроб" в НСБАЛО-ЕАД, София
Член на Комитет "Лимфоми" в НЦХТ, София
От 2006 г. е член на „Онкологична комисия” при УМБАЛ „Св. Ана”

От ноември 2009 ръководи отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София".
Има богат преподавателски опит. От постъпването си на работа е лекционен асистент на лекции и упражнения на рентгеновите лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, а от 1995 г. води пълен лекционен курс.
Д-р Стоянка Георгиева, лекар-лъчетерапевт Завършила е Висш медицински институт – София с отличен успех през 1994 г. Има две признати специалности – Спешна медицина и Лъчелечение. От 1995 до 2002г е била лекар в ЦСМП – София, от 2003 до 2008г е работила в Клиниката по лъчетерапия на УМБАЛ „Царица Йоанна”, от 2008 до 2010г е била лекар – лъчетерапевт в Клиника Лъчелечение към СБАЛО – ЕАД , София.
От 2010г постъпва като лекар – лъчетерапевт в Отделение по лъчетерапия на „Токуда болница София, където работи и понастоящем. Участва пълноценно в целия процес на лъчетерапия на онкологичните заболявания с линеен ускорител „Електа.”
Проявява професионален интерес към комплексното лъчехимиолечение на рака на маточната шийка,към триизмерната комформална радиотерапия, НРV- вирусите и човешката канцерогенеза, както и към рака на млечната жлеза – комплексно лечение,роля на лъчелечението,хормоно-терапията и клиничното приложение на стандартите за лъчетерапия.
Член е на Републиканското медицинско дружество”Онкология”, на Българска асоциация по Радиология, на ESTRO. Била е на курсове на ESTRO в Букурещ (2008 г.) и в Прага (2011 г).Има публикации в наши и чужди медицински издания, както и участия с доклади на конгреси в страната по проблемите на рака на шийката на матката и НРV вирусите катоетиологичен фактор на някои ракови заболявания.
Д-р Доротея Иванова, лекар-лъчетерапевт Д-р Доротея Михайлова Иванова завършва с отличен успех медицина в Московски Държавен Университет през 2009г. Веднага след дипломирането си постъпва на работа в МБАЛ "Токуда Болница София" като лекар-ординатор в Отделение по Лъчелечение, което съвпада с откриването му. През време на следването е участвала в разработки в областта на генетиката, биохимията и биофизиката. Има публикации в областта на неврология и неврохирургия. Има награди за доклади в областта на неврология и космическата медицина. Организатор е на международен курс по космическа биология и медицина през 2007-8 години. Владее писмено и говоримо руски и английски език.
Д-р Деница Авгеринова, лекар-лъчетерапевт
Д-р Месут Мехмед, лекар-специализант по Лъчетерапия Д-р Месут Мехмед завършва Медицински университет – София през 2016 г. Постъпва в „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“ през 2015 г., като от 2017 г. е част от екипа на отделение „Лъчетерапия и радиохирургия“. Членства в научни дружества: Гилдия на лъчетерапевтите в България; Клуб млад онколог; Български лекарски съюз; Европейска асоциация по лъчелечение (ESTRO).
Д-р Мехмед участва активно в национални и международни курсове, конгреси и семининари организирани от ESTRO и Гилдията на лъчетерапевтите в България.
Научни интереси: Тумори на женската полова система; Карцином на простата; Тумори на глава и шия; Тумори на ЦНС; Карцином на белия дроб; Карцином на млечната жлеза; Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT); Радиохирургия.
Инна Апостолова, медицински физик
Здравка Спасова, медицински физик Завършва Физика (Медицинска физика) в Софийски университет през 2007 г. В Болница Токуда е от април 2009 г., като участва активно в калибрирането на новата апаратура и лицензирането на Отделението. Участник в Европеиско Училище по Медицинска Физика във Франция през 2008 и 2009 г. Владее писмено и говоримо английски и руски език.
Константин Паенов, медицински физик
Ивона Кацарска-Денова, медицински физик
Галя Цветкова, медицински физик
Татяна Георгиева, медицински физик
Ивет Паянова, старши лъчетерапевтичен лаборант Ивет Паянова е завършила Медицински Колеж към Медицински Университет – София, специалност Рентгенов лаборант през 1989 г. Има бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи” от ФОЗ към МУ-София. От 1989 г. до 1999 г. работи като рентгенов лаборант в ХХІІІ ДКЦ София. От 1999 до 2001 г. работи като рентгенов лаборант в МДКЦ Биочек. През 2001 г. заема длъжността Старши рентгенов лаборант на отделение по Образна диагностика в УМБАЛ „Св. Екатерина”. Като Старши рентгенов лаборант на Отделение по Образна диагностика на Токуда Болница е от създаването й през 2006 г. От 2009 г. е Старши рентгенов лаборант на Отделение по Лъчелечение в Токуда Болница. В следдипломното си обучение има международни сертификати за работа във всички области на образната диагностика - КТ, МРТ, конвенционална рентгенография, мамография, костна денситометрия. В областта на лъчелечението – работа с Линеен ускорител, компютър-томографско планиране на лъчелечението. Специализира за кратко в Австрия, Полша, Япония. Участва в конгреси и семинари на БАР, БАПЗГ, включително и със свои презентации, част от които са свързани с управление на персонала. Владее английски, руски и немски език. Член на БАР.
Люпчо Илиев, и.д. старши лъчетерапевтичен лаборант Завършил е МК „Йорданка Филаретова”, специалност Рентгенов лаборант през 2007 г. През 2009 г. получава бакалавърска степен по „Здравен мениджмънт” към НБУ София. Преминал е обучение и има международни сертификат за работа на Линеен ускорител, компютър-томографско планиране на лъчелечението. От 2007 г. до 2009 г. работи като рентгенов лаборант в кабинет за зъбни снимки „Д-р Снежанка Желева”. От 2009 г. започва работа в Отделение по лъчелечение към Болница Токуда.
Антония Антонова, лъчетерапевтичен лаборант
Петко Ценов, лъчетерапевтичен лаборант
Антония Христова, лъчетерапевтичен лаборант
Ива Борисова, лъчетерапевтичен лаборант
Здравко Грозданов, лъчетерапевтичен лаборант
Александра Йовановска, лъчетерапевтичен лаборант
Йоана Малчева, лъчетерапевтичен лаборант
Станислав Станишев, лъчетерапевтичен лаборант
Катрин Балабанова, медицински секретар Завършила Медицински университет-София с бакалавър ,,Обществено здраве и здравен мениджмънт'' през 2014 г. и магистратура по същата специалност ,,Обществено здраве и здравен мениджмънт'' през 2016 г. Работи в Аджибадем Сити клиник болница Токуда от началото на 2016 г.
Предишен опит, свързан със специалността: административна дейност в Медикодиагностична лаборатория.
Татяна Костова, медицински секретар
Ст.м.с. Савина Рашева Савина Рашева е завършила Медицински Колеж към Медицински Университет – София, специалност Медицинска сестра – общ профил през 1990 г. През 2004 г. получава бакалавърска степен по „Социални дейности” към Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”. Трудовият й стаж е преминал в Отделение по “Лъчелечение” към СБАЛО-ЕАД като редова медицинска сестра. В следдипломното си обучение има курсове по грижи за палиативно болни, химиотерапия, лъчелечение, стомирани болни и психотерапия при онкологично болни. От Май 2009 г. започва работа в МБАЛ Токуда Болница София.

Отделението

Лъчетерапия и радиохирург…

Радиохирургия и IMRT-лъче…

Планиране на лъчелечение

Линейни ускорители

Консултации

Лечебна дейност

Проследяване на болния

Информация за пациента

Практически курсове

Научна и консултативна де…

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".