Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Хирургия на гърда

ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ МАМОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА

Хирургия на гърда е профилирана структура за хирургично третиране на заболяванията на млечната жлеза. Секторът играе важна роля за пълноценното функциониране на мултидисциплинарния мамологичен център в Болница Токуда. Началникът на отделението е и ръководител на мамологичния център. Той и лекарите в отделението  имат мамологична  профилираност в своята клинична работа.

От голямо значение за по-нататъшното клинично и научно развитие на специалистите е присъединяването към екипа на консултант – професор с доказани клинични, научни и педагогични постижения в областта на третирането на заболяванията на млечната жлеза. Проф.д-р Делийски е хирург и онколог и клиничният и организационният му опит натрупан в страната и чужбина допринасят за повишаване на хирургичната и онкологична експертност на мултидисциплинарния екип.

В профилираната мамологична хирургия са внедрени и прилагат рутинно утвърдените в страната и света съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на рака на млечната жлеза и другите заболявания на гърдата. Извършват се научни проучвания в областта на онкопластичната хирургия на гърдата. Развитието на това най-съвременно направление на хирургията на гърдата е подпомогнато от специалистите по пластична хирургия.

Наличието на прекрасна материална база в болничния и операционния сектор на хирургията дава възможност да бъдат използвани всичките постижения на съвременната медицина.

Хирурзите са поели ангажимента да координират функционирането на екипа на мамологичния център към болницата и точно тази перфектна координираност дава възможност експертните мнения и решения на отделните профилни специалисти да бъдат реализирани своевременно, с което се повишава ефективността и качеството на комплексното лечение.

ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  ДЕЙНОСТТА

Създадена е оптималната за клиничната практика възможност в една и съща хирургическа структура да се затвори целият кръг от диагностични и оперативни процедури, необходими за поставяне на точната диагноза и да бъде приложено най-подходящото хирургично лечение при всички заболявания на гърдата.

Внедрени са върховите постижения на световната и национална медицина в областта на диагностиката и лечението на рака на млечната жлеза съобразно утвърдените съвременни стандарти.

Прилага се персонализиран подход към всяка пациентка на базата на задълбочено интерпретиране на многобройните фактори, свързани със заболяването и на многобройните варианти на диагностични и оперативнотактически решения.

Налице е реализиране на стремежа към постигане на добри естетични резултати при всяка оперативна намеса при различните заболявания на гърдите чрез  прилагане на пластично-реконструктивни прийоми, взаимствани от реконструктивната хирургия. При по-сложните операции в екипа се включва хирург от Клиниката по пластична хирургия на Болница Токуда. 

Специално внимание се обръща на т.нар. онкопластичен подход, при който умело се използват постиженията на съвременната онкохирургия и на реконструктивната хирургия.

КАКВО ГАРАНТИРА МОДЕРНИЯТ ПОДХОД?
  • Наличието на съвременна апаратура
  • Наличието на специалисти с профилна насоченост за третиране на заболяванията  на млечната жлеза
  • Наличието на консултант с доказани научно-практически постижения в областта на хирургията на млечната жлеза
  • Наличието и реализирането на научни програми с насоченост „Онкопластичен подход при операциите на млечната жлеза”
Контакти:

02/403 4605 и 02/403 4274

Отделението

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".