Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Основни оперативни методи в отделението

КАКВИ ОПЕРАЦИИ ИЗВЪРШВАМЕ

При предхождащото представяне на заболяванията на млечната жлеза, тяхното диагностициране и принципи на лечение споменахме за редица операции, с които те могат да бъдат лекувани.

Сега ще изброим основните оперативни методи, които сме внедрили в нашата клинична практика. Някои от тях се прилагат рутинно от години в нашата страна, а други са нововъведени в съответствие на най-съвременните световни постижения на хирургията.

Вече споменахме, че при извършване на операциите сме внедрили съвременния щадящ и възстановяващ тъканите подход наречен онкопластичен. Условно можем да обособим два етапа на този подход.

Първи етап: Отстраняващ (изрязващ) тъканите етап

Втори етап: Възстановяващ (реконструиращ) гърдата етап.

Към първия етап се причисляват тези оперативни намеси, при които се изрязват част от жлезата или цялата жлеза и част от подмишничните лимфни възли или всичките лимфни възли.

По-специално място заемат тези минимални по обем и тежест операции, при които се взема само материал от болестния процес за изследвания. Това е т.нар. отворена биопсия. Извършва се по два начина чрез специално устройство наподобяващо дебела игла т.нар. дебелоиглена гилотинна биопсия, която описахме при диагностичните методи и чрез малък разрез (инцизионна биопсия)с проникване до тумора и вземане само на малка част от него за хистологично изследване. Отворената биопсия е показана основно при болестни участъци силно съмнителни за рак (от прегледа и мамографията), когато предхождащата тънкоиглена пункционна биопсия е дала негативен за рак резултат.

ИЗРЯЗВАНЕ (ЕКСЦИЗИЯ) НА БОЛЕСТНИЯ ПРОЦЕС

При тази операция се отстранява икономично само болестния процес. Оперативната техника е такава, че позволява постигане на отлични козметични резултати. Това става, като се направят разрезите по специален начин, за да не  остават видими белези или те да са едва забележими. 

 Диагностична ексцизия:

1. Директен достъп към тумора

2. Перитуморно отпрепариране

3. Жлезният паренхим не е адаптиран

4. Жлезният паренхим е адаптиран

5. F. superficialis

Операцията се прилага при всички неонкологични заболявания и при съмнения за раков процес установено на прегледа и мамографията, но непотвърден от тънкоиглената и дебелоиглената биопсия.

 ТУМОРЕКТОМИЯ

Това е отстраняване на тумора с 1-2 см здрава тъкан около него. Тази операция е най-честата в наши дни.

Туморектомия, без индикации за онкопластичен подход

1. Директен достъп към тумора

2. Перитуморно отпрепариране

3. Жлезният паренхим не е адаптиран

4. Жлезният паренхим е адаптиран без напрежение

                                           5. F. superficialis

Онкологичната сигурност постигаме като спазваме условието да се изрязва в здраво, а естетичният резултат - като не отстраняваме излишно здрава тъкан.

Когато извършваме туморектомия, сходна на всички радикални операции за рак се извършва отстраняване и на всички или само част от лимфните възли под мишницата (аксилата). Това се прави с две цели: лечебна и диагностична.

Лечебната цел се постига, ако в лимфните възли има разсейки. Когато бъдат отстранени, се спира по-нататъшното разпространение на тумора.

Диагностичната цел се постига при всяка операция, тъй като винаги е важно да се знае има или няма засегнати от тумора лимфни възли. Това определя стадирането, прогнозата, но и най-вече вида на по-нататъшното лечение. Сами разбирате, че в случаите когато след отстраняване на всички възли се установи, че няма разсейки, операцията е била „в повече”.

ВАЖНО! За да се предотврати излишното отстраняване на тъкани, ние сме внедрили и натрупали опит с най-новия подход към лимфната система – отстраняване на т.нар. стражеви (сентинелни) лимфни възли. Важно е да знаете, че при нас чрез този метод, ако заболяването Ви е в по-ранен стадий, може да Ви бъде спестена ненужно голяма операция, а от там - и свързаните с нея усложнения (лимфен оток на ръката и др.)

Перитуморно инжектиране на багрилото (3х0,5 - 0,7 мл).

Отстраняване на лимфни възли само на І и ІІ ниво е най-честият обем на лимфна дисекция.

При т.нар. квадрантектомия се отстранява около ¼ от гърдата, около тумора, който е по-голям (~ 3-4 см). Тази операция вече намалява  по честота, тъй като съвременната онкология разполага със средства да намали туморите с химиотерапия до степен да може да се извърши по-малката туморектомия.

 

 

Квадрантектомия

Листовиден радиерен разрез на кожата и  клиновиден по широк за параенхима при квадрантектомия.

Туморът лежи в резектата.

 

 

 

Дори и да се наложи извършване на квадрантектомия сега разполагаме с оперативно технически умения да възстановим гърдата с методите на пластично-реконструктивната хирургия, така че да се постигне добър до отличен козметично-естетичен резултат. Някои от тези операции ще Ви представим по-нататък.

При обикновената мастектомия се отстранява цялата гърда заедно с всички или част от лимфните възли. Вече описахме трите вида на лимфна дисекция – при туморектомията. Тук принципите са същите.

При запазващата кожата мастектомия  се извършва също пълно отстраняване на жлезата, но се запазва част от кожата, което позволява по-лесно и успешно възстановяване на гърдата със силиконов имплантат. При тази операция се отстранява и зърното и затова то се изгражда наново.

 

 

Елипсовиден разрез за извършване на запазваща кожата мастектомия

 

 

 

 

При субкутанната мастектомия се запазва цялата кожа или част от нея, но винаги и зърното, което осигурява още по-добър козметичен резултата.

 

 

Инфрамамарен достъп за субкутанна мастектомия при неголеми гърди

 

 

 

 

Операциите, които описахме до тук може да причислим към първия етап от т.нар. онкопластичен подход.

В този етап (отстраняващ етап) се изрязва тумора с необходимата здрава тъкан около него ( от 1-2 см до цялата гърда). Отстранената тъкан ние създаваме дефект, който според вида, местоположението и големината може да бъде възстановен по различени начини – от обикновено пришиване на ръбовете на дефекта до сложни пластики с близки и далечни тъканни присадки или силиконови имплантати.

Тук само ще изброим част от възможните пластично-реконструктивни операции. С хирурга, често и с участието на пластичен хирург ще обсъдите кой вид и кога (веднага или след месеци) ще бъде възстановителната операция.

Възстановяващ (реконструиращ) гърдата етап

Тук имаме предвид операциите, чрез които се постига възстановяване на дефекта, възникнал след отстраняване на тумора с част от гърдата или цялата гърда.

Това е вторият етап на онкопластичната операция. С него се цели да се постигне възстановяване на дефекта по такъв начин, че да бъдат ограничени козметичните неблагополучия на операцията.

Когато при онкологичната операция се е наложило да бъдат отстранени зърното и ареолата може да бъде направено тяхното изграждане от нова тъкан от близо и далече. Когато онкопластичната операция може да постигне моделиране на по-добре изглеждаща гърда могат да бъдат извършени пластични операции на другата гърда и да се постигне като цяло добър и отличен козметичен резултат за двете гърди.

Отделението

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".