Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Мултидисциплинарен мамологичен център - екип

ЕКИПЪТ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ МАМОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

 

Dr Rosen PanovД-р Росен Панов – началник отделение „Второ хирургично отделение” и ръководител на Мултидисциплинарния мамологичен център

Завършил  е Първа английска гимназия в София. Продължава образованието си в МУ - София и Карловия медицински университет в Прага, където се дипломира през 1989 год по специалността  „Медицина”.             Дълги години работи като хирург в Общинска болница – гр. Самоков и Пета градска болница – София с придобита специалност „Хирургия”.

От 1997 год. участва в проекта „Токуда Болница София” и е от първите лекари, посетили и специализирали в Болниците на доктор Токуда в Япония.

През 2005 год. е поканен от ръководството на „Токушукай медикал корпорейшън” да се заеме с изграждането на болницата в София и до края на 2010 год. заема длъжността „Изпълнителен директор” на МБАЛ „Токуда Болница София”. Също така  Д-р Панов ръководи  „Второ хирургично отделение” и  мултидисциплинарния Мамологичен център към болницата.

Хирург с профилна насоченост – третиране на заболяванията на млечната жлеза, той е специализирал в тази област в много водещи онкологични центрове в Япония, Франция, Италия и Англия. Има разработки, публикации и участия в множество научни семинари,  най-вече в областта на „онкопластичната хирургия на млечна жлеза”.

Член е на EURAMA- Европейската асоциация за лечение на заболявания на млечните жлези.

Assoc Prof Galina KirovaДоц. д-р Галина Кирова-Недялкова, д.м. – началник Клиника "Образна диагностика

Висшето си медицинско образование завършва през 1986 г.  в МУ-София и последователно работи в Рентгеново отделение на Окръжна болница, гр. Добрич, в секция Съдова и интервенционална диагностика към  Рентгеново отделение на Военномедицинска академия, в Секция Образна диагностика на Национален онкологичен център и отделение по Образна диагностика към УБ "Лозенец". Притежава диплом за придобита специалност "Образна диагностика". Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта. Благодарение на дългогодишния си стаж в Националния онкологичен център познава добре биологията, особеностите, методите за диагностика и проследяване на онкологичните заболявания. Специален интерес представляват заболяванията на гръдния кош и сърцето. Специализирала е в Университетските болници в Упсала, Швеция; Бордо, Франция и Онкологичния Център в Марсилия, Франция.

Научната си дейност започва през 1992 г. след успешно положен изпит за научен сътрудник във Военномедицинска академия. През 2000 г. защитава дисертационен труд, свързан с особеностите на диагностиката на дифузните заболявания на белия дроб. 
Автор е на повече от 150 публикации в национални и международни списания. Автор и съавтор на учебници в областта на образната диагностика. Организатор и лектор на редица национални и международни форуми в областта си. От 1997 г. е гост лектор към Националния онкологичен център, МУ-София, БАН и координатор на научните форуми, организирани със съдействието на Royal College of Radiologists в България.
Заместник главен редактор е на научното списание "Рентгенология и радиология". Член е на редица научни национални и международни дружества и организации.

Проф.д-р Ташко Делийски, дмн - Консултант към Второ хирургично отделение - Хирургия на гърда

Проф. Делийски е роден през 1950 година. Професионалното му развитие в клинично, педагогическо и научна направление започва в МУ-Плевен, където последователно заема длъжностите началник на Онкохирургия, ръководител на Онкологичен център, заместник ректор и декан.

След първоначален 15-годишен опит в областта на общата и спешна хирургия професор Делийски се профилира допълнително в онкологията и онкохирургията, от които особено значение от практичен и научен характер заемат заболяванията на коремните органи, кожата и  млечната жлеза. В последните години с голяма задълбоченост проучва и внедрява новостите в инвазивната диагностика и оперативното лечение на заболяванията на млечната жлеза, на базата на което придобива научно звание „Доктор на медицинските науки” и научната степен „Професор”. Гласувано му е доверие да е един от експертите, разработили националните алгоритми за съвременно лечение на рака на млечната жлеза.

В научната и практическата му дейност в момента акцент са проучвания, свързани с онкопластичния подход при операции на гърдата, в което направление е ръководител на докторанти. Многократните му специализации и преподавателска дейност във водещи онкохирургически клиники в Европа са му създали широки контакти за обмен на опит. Това му позволява да внедрява най-новите постижения и да провежда научни проучвания в колективи с наши и чуждестранни учени.

Проф. Делийски е заместник-председател на Българското хирургическо дружество.

Той е поканен от ръководството на МБАЛ „Токуда Болница София” да се присъедини като консултант към екипа на Второ хирургично отделение по Програма за развитие на научно-изследователската и внедрителната дейност по проблемите на рака и другите заболявания на млечната жлеза.

Dr Valentin IvanovД-р Валентин Иванов - мамолог

Завършил е медицина през 1989 г. в МУ-София. През 1991 г. придобива специалност „Образна диагностика”. Участвал е в програмите ESDIR, HALE Project , Galen Project в курс, организиран от Европейското училище по радиология. Преминал е програмата за обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония.
Работил е отделенията по „Образна диагностика” във Военномедицинска академия, Четвърта Работническа болница и 14 години във Националния онкологичен център. Последните 11 години в НОЦ работи със званието „научен сътрудник”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото начало.
Професионалният му интерес е насочен в сферата на мамологията.

 

 

Д-р Юлия Атанасова - началник на отделение по Пластичнo-възстановителна и естетична хирургия

Завършила е медицина в МУ-Варна през 1992 година. През 98 година защитава първата си специалност по Обща хирургия, а втората - Естетична и реконструктивна хирургия придобива през 2005 година. Специализирала е в Швейцария. Занимава се професионално с хомеопатия и антропософия. Работила е в МБАЛ "Добрич". Към екипа на Пластично-възстановителна и естетична хирургия се присъединява през 2009 година. 

 

Dr Rumen LazarovД-р Румен Лазаров - началник отделение "Лъчетерапия"

Завършил е с отличен успех Медицинска академия гр. София.Има признати специалности по Медицинска радиология и Онкология. Д-р Лазаров е високо квалифициран специалист, със задълбочени познания по лъчелечение и онкология. Има 18 години стаж в тази област.  
Участвал е активно при въвеждането на компютъртомографската диагностика и стадиране на туморите, с които започна прилагането на нови методики за индивидуализирано КТ планиране за лъчелечение на болни с Болест на Ходжкин, тестикуларни тумори, тумори на белия дроб и тумори на малкия таз. 
Участва активно в целия процес на планиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекс за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”;
Участва активно при въвеждане на нови методики за планиране и провеждане на лъчелечение на линеен ускорител „Електа”, при болни с тумори на глава и шия, гръден кош и абдомен;
Участва активно в обучението на персонала за работа с апаратите и програмите за планиране и административен пренос на данни за линеен ускорител „Електа”;
Съчетаването на познанията в практиката и научните интереси намира израз в участието му в две успешно завършили и едно настоящо клинични проучвания, на препаратите Герисан”2000 г., “Еритропоетин”2002 г.“ и 2006 г. „Перифозин” .
През 2005 г. става Началник на Лаборатория по топометрия в Клиника по лъчелечние НСБАЛО-ЕАД, София.  
Повече от 10 години участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на НСБАЛО-ЕАД, София: Член на Комитет "Лъчетерапия" в НСБАЛО-ЕАД, София

  • Член на Комитет "Бял дроб" в НСБАЛО-ЕАД, София
  • Член на Комитет "Лимфоми" в НЦХТ, София
  • От 2006 г. е член на „Онкологична комисия” при УМБАЛ „Св. Ана”

От ноември 2009 ръководи отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София".

Има богат преподавателски опит. От постъпването си на работа е лекционен асистент  на лекции и упражнения на рентгеновите лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, а от 1995 г. води пълен лекционен курс.

 

Проф. д-р Драга Тончева, дмн - Началник Генетична лаборатория
Dr Krasimir OreshkovД-р Красимир Орешков – интернист и онколог

Завършил е МУ-София през 1990 г. Има две специалности - "Вътрешни болести" и "Онкология", като втората си специалност е придобил  във Франция. Работил е в Института по белодробни болести към СБАЛББ "Света София” в Клиниката по Спешна и интензивна белодробна терапия. В началото на 1998 г. постъпва в Интензивна кардиологична клиника на Пета МБАЛ. В края на 1999 година заминава за Франция, където защитава специалност по "Медицинска онкология" в Университетската болница в Нант. Преминал е курс по клетъчна и тъканна биотерапия. В отделението на МБАЛ „Токуда Болница София” е от април 2007г. Член е на Българското онкологично дружество.

 

Д-р Деян Атанасов - хирург, мамолог
Dr Miryana DaskalovaД-р Миряна Даскалова

Завършва висше образование в МУ - София 2007 година. От завършването си до сега работи във Второ Хирургично отделение на Токуда Болница София. От 01.09.2010 год. специализира "Хирургия" в МБАЛ "Токуда Болница София". Професионалният й интерес е в областта на хирургията с насоченост хирургично лечение на заболяванията на гърдата. Владее английски език.

Отделението

Новини

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".