Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Доц. д-р Цветан Минчев, дм, началник отделение по Гръдна хирургия Доц. д-р Цветан Минчев завършва медицина в Медицински университет – София през 1989 г. Две години работи в отделения ”Обща хирургия” във ВМА и „Кардиохирургия” в база ”Лозенец”. От 1992 до 2006 година е гръден хирург в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Света София”. Има две специалности - „ХИРУРГИЯ” и „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ”.
В Болница Токуда е от построяването ѝ. Професионалният му интерес е в прилагането на мини инвазивни оперативни техники. Има над 20 публикации в българския и световния медицински печат. Участвал е в множество научни форуми у нас и в чужбина. Член е на Българската асоциация по торакална хирургия, Българската асоциация по пулмология и Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия. Владее английски и руски.
Д-р Емануил Манолов, дм, гръден хирург Д-р Емануил Манолов е роден в гр. Бургас през 1969 г. Завършва Френска езикова гимназия, гр. София. През 1996 г. завършва медицина в Медицински факултет на Медицински университет – София, след което е редовен докторант в Клиника по гръдна хирургия на ДУБББ ”Св. София”. През 2001 г. защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на булозния емфизем” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. През 2004 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София. Има две специалности – по ХИРУРГИЯ и по ГРЪДНА ХИРУРГИЯ. Има 19 научни разработки в областта на гръдната хирургия, публикувани във водещи междинародни и български списания. Член е на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия. Владее френски, руски и английски.
Д-р Владислав Маринчев, гръден хирург Роден през 1965 г. в гр. Варна. Завършва средно образование в Първа Езикова Гимназия гр. Варна с изучаване на английски език. Висше образование получава в Медицински Университет гр. Варна през 1992 г. От 1995 - 2001 г. е асистент в Хирургична клиника на ВМА – ББАЛ Варна. Последователно заема длъжности Началник „Гнойно-септично отделение” и Началник „Операционно отделение” в същото лечебно заведение. От 2008 - 2010 г. работи като гръден хирург в отделение по Гръдна хирургия на МБАЛ „Св. Анна” гр. Варна. Има специалност „хирургия” от 1998 г. и специалност „гръдна хирургия” от 2006 г. Д-р Маринчев се присъединява към екипа на отделението по Гръдна хирургия на МБАЛ "Токуда Болница София" през юни 2010 г. Има публикации в български периодични издания по хирургия и участия в републикански конгреси и конференции по хирургия и гръдна хирургия. Членува в Българско хирургическо дружество, Европейско дружество по гръдна хирургия (ESTS). Владее свободно английски и руски език.
Д-р Антон Ангелов, гръден хирург Роден на 30 януари 1984 г. в град Тополовград. През 2003 г. завършва средното си образование с пълно отличие. През 2009 г. завършва специалност медицина в Медицински Университет - гр. София също с много добър успех. Млад и амбициозен лекар като интересите му са в областта на гръдната и общата хирургия. Многократно е участник в кръжоци съответно по обща, коремна, кардио и гръдна хирургия. Има завършен курс по образна диагностика.
Д-р Иван Стоименов, анестезиолог-реаниматор Д-р Иван Стоименов е роден в гр. Шумен през 1965г. Завършва ГПЧЕ” Никола Вапцаров”, гр. Шумен. През 1991г завършва медицина във ВМИ – Варна, след което започва работа в ОАИЛ на МБАЛ – Шумен. От 1998 до 2001г. работи в гр. Триполи, Либия, а след завръщането си в България започва работа в СБАЛББ”Св. София” като анестезиолог - реаниматор. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от самото и начало. Има специалност по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ. Преминал през пълния курс лекции на Fondation Europeneene d’Enseignement en Anesthesiologie за следдипломно обучение на лекари – анестезиолози. Член е на Европейската асоциация на анестезиолозите. Владее английски, руски и арабски езици. От месец май 2010 д-р Стоименов е дипломиран анестезиолог към Европейската асоциация по анестезиология.
Д-р Слави Бизьоков, лекар-специализант по Гръдна хирургия Роден на 20.03.1990 г. в гр. Гоце Делчев. Средното си образование завършва в Математическа гимназия "Акад. Сергей Павлович Корольов" гр. Благоевград с пълно отличие. След конкурс в Посолството на Русия в България е приет да следва медицина в Санкт - Петербургски Първи държавен медицински институт за период от 4 години, след което се дипломира в МУ София. Второ поколение лекар. По настоящем от 2015 г. е лекар - специализант в отделението по Гръдна хирургия. Научните му интереси са в областта на видео-асистираната торакална хирургия. Владее английски и руски език .
Ст.м.с. Цвета Рангелова Ст.м.с. Цвета Рангелова е родена през 1961 г. в гр. София. През 1981 г. завършва Медицински колеж към МУ-София. В момента учи в НБУ за придобиване на магистърска степен по „Управление на здравните грижи”. От 1981 г. до 2004 г. работи в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Света София”, а след това в МБАЛ „Пирогов”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на болницата, като от 01 юли 2008 г. е старша мед. сестра на Отделение по гръдна хирургия. Преминала е курсове за повишаване на професионалната квалификация по Анестезиология и интензивно лечение и Хирургия. Владее руски и английски езици.

Отделението

Гръдна хирургия

Роботизирана гръдна хирур…

Диагностика

Оперативни интервенции

Център за белодробни фибр…

Предимства

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".