Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лабораторията по трансфузионна хематология е структурна единица към Аджибадем Сити Клиникк МБАЛ Токуда и изпълнява следните дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология” и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика.

Лабораторията осъществява дейността си при непрекъснати 24-часови дежурства на медицинския персонал.

1. Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

- определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
- определяне на други еритроцитни антигени;
- скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
- определяне титър на антиеритроцитни антитела;
- подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.

Лабораторията извършва медико-диагностична дейност и в сферата на извънболничната помощ в следния обем имунохематологични изследвания:

  • определяне на кръвна група от системата АВО и Rhesus – на пациенти и здрави индивиди;  на бременни жени и техните съпрузи за установяване на АВО и Rhesus несъвместимост; на организирани групи ученици и студенти при преференциални условия;
  • определяне на други еритроцитни антигени – по желание или по лекарска преценка;
  • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела – на пациенти; бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото;
  • определяне титър на антиеритроцитни антитела.

2. Осигуряване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебното заведение в спешен и планов порядък.

3. Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни биопродукти.

4. Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти. 

5. Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на следкръвопреливните реакции и усложнения.

Лабораторията по трансфузионна хематология разполага със съвременна и високочувствителна апаратура, а медицинският персонал е квалифициран и професионално мотивиран, с подходящи познания по трансфузиология, хигиена, микробиология, здравен мениджмънт.

Списък на всички изследвания и техните цени

Отделението

Лаборатория по трансфузио…

Изследвания

Екип

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".