Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Амбулатория

Амбулаторната дейноста на клиниката по „Съдова хирургия” се провежда в два диагностични кабинета, единият от които е и зала за манипулации. 

Клиниката има сключен договор с НЗОК.

Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:
• Скрининг за атеросклероза –
измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия
• Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен Доплер (Дуплекс сонография):
изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта;
✔ Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници
• Минимално инвазивни контрастни образни методи за изобразяване на всички артериални и венозни промени.

Клиниката разполага със съвременна апаратура за диагностика на съдови заболявания:

  • Ехо-Доплер GE Vivid 7.0
  • Транскраниален доплер 
  • Апаратура за отчитане на евокирани стволови потенциали по време на операции на екстракраниалните мозъчни съдове 
  • C-рамо за интраоперативна диагностика и ендоваскуларни процедури
  • 64-мултидетекторен компютърен томограф
  • Два ангиографски апарата GE 

Отделението

Съдова хирургия

Амбулатория

Стационарно лечение

Операционни зали

Изследвания

Хибридни методи

Информация за пациента

Пациентите за нас

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".