Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Хибриден подход за лечение на артериални запушвания

Атеросклерозата засяга артериалните съдове, като води до отлагане на холестерол в натрупвания по вътрешната им повърхност – плаки. Те могат да съдържат и калций, който ги прави по-твърди. В зависимост от големината на плаката, тя може да причинява стеснение или в по-напреднал стадий – запушване на съда. Това води до ограничаване на кръвния ток  и до намаляване на кръвоснабдяването на съответните органи. Най-често се засягат артериите на долните крайници. Клиничният признак на такова засягане е намаленият потенциал при физическо натоварване – пациентите спират или забавят ход след изминаване на някакво разстояние, като в тежките случаи това разстояние е много късо или се касае за болка в покой (без никакво натоварване). В началните стадии се влошава качеството на живот, докато в случаите на тежка артериална недостатъчност може да  настъпят необратими тъканни промени и крайникът да е застрашен от ампутация.

Предразположени са пациенти с повишен серумен холестерол или нарушено съотношение на фракциите му, както и диабетици. В литературата има пълно единомислие по отношение на ролята на тютюнопушенето като важен фактор за развитието на атеросклеротичните плаки.

Ако по време на преглед не се опипват артериални пулсации на обичайните места, е правилно да се направи ултразвуково изследване (Доплер сонография), която има потенциал да определи локализацията на  пораженията по съдовете и тяхната хемодинамична значимост.

Следващ етап в планирането на лечение е контрастното изследване – артериография. Компютър-томографската ангиография дава възможност да се изобрази както изпълнената с кръв вътрешна част на артериите, така и съдовата стена. Това е от особено значение в случаите, когато има пристенен тромб и/или аневризми (разширения).

Съвременен подход за лечение са ендоваскуларните методи. Тe могат да са решение за повечето стеснения и някои артериални запушвания. Така пациентите получават по-висок комфорт на живот (не е необходимо да спират, за да си починат след изминаване на определено разстояние), като понякога се касае за запазване на крайника (избягва се необходимостта от ампутация).

Съществено предимство на метода е минималната му инвазивност - много често само с убождане под локална анестезия. Класически метод за корекция на артериални запушвания е отворената хирургия със своите различни техники (бай-пас, тромбендартериектомия, пластика). Тези техники по-често се прилагат в случаите, когато съдовете са увредени на по-дълги участъци и преобладават запушванията, а не стесненията.

Напоследък в световната практика все по-популярни стават т.нар. хибридни процедури. Те представляват съчетание на отворената хирургична с ендоваскуларна технология. Така се използват по оптимален начин предимствата на двата метода, като едноетапно могат да се третират двата типа лезии, подходящи за отделните техники. Например през хирургичен достъп до общата бедрена артерия е възможно да се направи тромбендартериектомия (отстраняване на променения вътрешен слой на съда) на илиачната и/или на повърхностната бедрена артерия, като на мястото на прекъсване на интималния артериален слой се постави стент за фиксация. Така описаната процедура може да замени или отложи извършването на съответно илио-феморален и/или феморо-поплитеален бай-пас. За това са необходими подходящо оборудвани операционна зала и подвижен рентгенов апарат, както и обучени специалисти, способни да прилагат двата метода. Нашият опит с хибридните процедури за подобряване на кръвоснабдяването на крайниците е положителен и той заема все по-значимо място в ежедневната ни практика (над 30% от артериалните реконструктивни операции). В подкрепа на това са данните от проследяване както на краткосрочните, така и на средносрочните ни резулати.

Проф. д-р Васил Червенков, д.м. - Началник клиника по Съдова хирургия

Отделението

Съдова хирургия

Амбулатория

Стационарно лечение

Операционни зали

Изследвания

Хибридни методи

Информация за пациента

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

София, 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Атанас Дуков")

Болницата разполага с паркинг за пациенти и посетители. Първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.
ВАЖНО!
Имайте предвид, че паркингът е много натоварен в делнични дни между 10:00 и 14:00 часа. Екипът на лечебното заведение моли всички, чието здравословно състояние позволява, да се възползват от възможността за оставяне на пациент без паркиране, от други транспортни връзки или алтернативни паркинги в близост.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер" или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус: №305 до спирка "Румънско посолство".
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Метро: От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер"или "Витоша" след което до болницата може да се стигне пеша.