Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Васил Червенков, дм, началник клиника по Съдова хирургия Завършил е медицина през 1987 г. в МУ – София. Веднага след това започва работа по разпределение за 1 година в хирургично отделение в Силистра. От 1988 г. е асистент в УНБАЛ „Св. Екатерина” в клиниката по „Съдова хирургия”. През 1992 г. покрива изисквания за клиничен достъп в Съединените щати и е сертифициран от ECFMG. Година по-късно покрива критериите на FLEX. След присъждане на специалност по „Обща хирургия” в България продължава клинична специализация по „Кардиоторакална и съдова хирургия” в Carolinas Medical Center, Charlotte, NC под ръководството на проф. Франсис Робичек от 07.1995 – 06.1998 г. През 1999 г. му е присъдена специалност по „Съдова хирургия”, след което 2001 – 2002 г. специализира „Ендоваскуларно лечение на периферни съдови заболявания” в същия център в САЩ.
След завръщането си в България защитава дисертационен труд в областта на хирургичното лечение на запушванията на подбедрените артерии и му е присъдена научно-образователната степен „Доктор по медицина”. Има редица пулбикации в българския и чуждестранния печат, както и участия в международни медицински форуми. Редовен член е на Европейското дружество по Съдова и ендоваскуларна хирургия.
Преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е главен асистент в клиника по „Съдова хирургия” в УНБАЛ „Св. Екатерина”.
Проф. д-р Васил Червенков е председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия.
Д-р Александър Даскалов, съдов хирург Д-р Даскалов завършва МУ-София през 2002 г. Придобива специалност Съдова хирургия през 2013 г. В периода 2003-2006 г. работи в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина”. От 2006 г. насам работи в Клиниката по Съдова хирургия и Ангиология на Токуда Болница София, а от 2015 г. е зачислен като редовен докторант в Токуда Болница. Професионалните му интереси са насочени в областта на отворената артериална хирургия и ендоваскуларните методи.
Д-р Иво Кавалджиев, съдов хирург Завършил e медицина през 2003 г. в МУ – София. Като част от дипломния стаж работи 15 седмици в клиника по Съдова хирургия в Krankenhaus Dresden Friedrichstadt, Германия. В продължение на две години е част от екипа на в Клиниката по Съдова хирургия към УНСБАЛ „Св. Екатерина” , като от есента на 2006 година постъпва в новооткритата МБАЛ Токуда Болница София в екипа на проф. Васил Червенков. Активен участник в националните и международни конгреси по Съдова хирургия, прилага широко в практиката, все още новите за българската медицина, периферни ендоваскуларни техники. Член на Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия и Българското национално дружество по флебология. Преглежда в Аджибадем Сити Клинк ДКЦ Токуда.
Д-р Диляна Горчева, съдов хирург
Д-р Николай Вълчев, лекар-специализант по Съдова хирургия Д-р Николай Вълчев придобива образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Токуда болница София. Д-р Вълчев има засилен интерес в областта на съвременните методи за диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови заболявания. Работи активно в сферата на ендоваскуларното и хибридно лечение при пациенти с артериална съдова патология. Съавтор на научни публикации в български и международни списания. Участия в български и европейски научни форуми. Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА. Владее английски и немски език.
Д-р Емил Белински, лекар-специализант по Съдова хирургия Д-р Емил Белински завършва магистратура медицина в Медицински Университет София през 2015 г. През 2016 г. започва своята специализация по съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Проявява оживен интерес към комплексното лекуване на труднозарастващи, атонични рани и формите на диабетно стъпало. С интерес към доразвиването на минимално инвазивните и естетични методи при хирургията на разширени вени.
Член е на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология като редовно участва на национални конференции и форуми.

Отделението

Съдова хирургия

Амбулатория

Стационарно лечение

Операционни зали

Изследвания

Хибридни методи

Информация за пациента