Токуда Болница София

БГ  EN  РУ

Екип

Проф. д-р Васил Червенков, дм, началник клиника по Съдова хирургия Завършил е медицина през 1987 г. в МУ – София. Веднага след това започва работа по разпределение за 1 година в хирургично отделение в Силистра. От 1988 г. е асистент в УНБАЛ „Св. Екатерина” в клиниката по „Съдова хирургия”. През 1992 г. покрива изисквания за клиничен достъп в Съединените щати и е сертифициран от ECFMG. Година по-късно покрива критериите на FLEX. След присъждане на специалност по „Обща хирургия” в България продължава клинична специализация по „Кардиоторакална и съдова хирургия” в Carolinas Medical Center, Charlotte, NC под ръководството на проф. Франсис Робичек от 07.1995 – 06.1998 г. През 1999 г. му е присъдена специалност по „Съдова хирургия”, след което 2001 – 2002 г. специализира „Ендоваскуларно лечение на периферни съдови заболявания” в същия център в САЩ.
След завръщането си в България защитава дисертационен труд в областта на хирургичното лечение на запушванията на подбедрените артерии и му е присъдена научно-образователната степен „Доктор по медицина”. Има редица пулбикации в българския и чуждестранния печат, както и участия в международни медицински форуми. Редовен член е на Европейското дружество по Съдова и ендоваскуларна хирургия.
Преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е главен асистент в клиника по „Съдова хирургия” в УНБАЛ „Св. Екатерина”.
Проф. д-р Васил Червенков е председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия.
Д-р Александър Даскалов, съдов хирург Д-р Даскалов завършва МУ-София през 2002 г. Придобива специалност Съдова хирургия през 2013 г. В периода 2003-2006 г. работи в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина”. От 2006 г. насам работи в Клиниката по Съдова хирургия и Ангиология на Токуда Болница София, а от 2015 г. е зачислен като редовен докторант в Токуда Болница. Професионалните му интереси са насочени в областта на отворената артериална хирургия и ендоваскуларните методи.
Д-р Иво Кавалджиев, съдов хирург Завършил e медицина през 2003 г. в МУ – София. Като част от дипломния стаж работи 15 седмици в клиника по Съдова хирургия в Krankenhaus Dresden Friedrichstadt, Германия. В продължение на две години е част от екипа на в Клиниката по Съдова хирургия към УНСБАЛ „Св. Екатерина” , като от есента на 2006 година постъпва в новооткритата МБАЛ Токуда Болница София в екипа на проф. Васил Червенков. Активен участник в националните и международни конгреси по Съдова хирургия, прилага широко в практиката, все още новите за българската медицина, периферни ендоваскуларни техники. Член на Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия и Българското национално дружество по флебология. Преглежда в Аджибадем Сити Клинк ДКЦ Токуда.
Д-р Диляна Горчева, съдов хирург
Д-р Николай Вълчев, лекар-специализант по Съдова хирургия Д-р Николай Вълчев придобива образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Токуда болница София. Д-р Вълчев има засилен интерес в областта на съвременните методи за диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови заболявания. Работи активно в сферата на ендоваскуларното и хибридно лечение при пациенти с артериална съдова патология. Съавтор на научни публикации в български и международни списания. Участия в български и европейски научни форуми. Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА. Владее английски и немски език.
Д-р Емил Белински, лекар-специализант по Съдова хирургия Д-р Емил Белински завършва магистратура медицина в Медицински Университет София през 2015 г. През 2016 г. започва своята специализация по съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Проявява оживен интерес към комплексното лекуване на труднозарастващи, атонични рани и формите на диабетно стъпало. С интерес към доразвиването на минимално инвазивните и естетични методи при хирургията на разширени вени.
Член е на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология като редовно участва на национални конференции и форуми.

Отделението

Съдова хирургия

Амбулатория

Стационарно лечение

Операционни зали

Изследвания

Хибридни методи

Информация за пациента

Пациентите за нас

Екип

Новини

За нас в медиите

Пациентите за нас

Местоположение на болницата

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (с кола входът е от ул. "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Болницата разполага с паркинг за колите, като първите 30 мин. са безплатни, след което се заплаща по 3 лв./час.

Транспортни връзки:
Автобуси: №88, 120
Маршрутна линия: 32

Метро: До метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Централна Гара

Автобус №305 до спирка "Румънско посолство"
От спирка "Румънско посолство" – Автобус № 120 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".
(след светофара при ул. "Атанас Дуков").

От метростанция "Централна ЖП гара" до метростанция "Джеймс Баучер", след което до Токуда Болница може да се стигне пеша през кв. "Лозенец" или с трамвай №10 до спирка "Бул. Никола Й. Вапцаров" и автобус №88 до спирка "МБАЛ Токуда Болница".