Tokuda Hospital Sofia

 БГ EN  РУ

Personal Data Protection

Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД) започва да се прилага от 25 май 2018г. и регламентира защитата на личните данни на субектите на данни в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Всяка компания трябва да предприеме необходимите мерки за защита на правата и свободите на физическите лица, за да гарантира неприкосновеността на личния им живот. За да научите повече за това как са защитени Вашите лични данни, можете да изберете съответното поле от страничното меню.

Hospital location

51B "Nikola I. Vaptsarov" blvd. (if you drive, the entrance is from "At. Dukov" str.), "Hladilnika" distr., 1407 "Lozenets".

The hospital has a parking lot. The first 30 min. are free of charge, then a fee of 3 bgn/hours applies.

Public transport:
Buses: №88, 120
Shuttle bus: 32

Subway: Getting off at "James Bourchier" station, after that walking through "Lozenets" distr., or tram №10, taking off at "Nikola I. Vaptsarov" stop. or a bus №88, taking ff at "Tokuda Hospital" stop.

Map 

From the Central Railway Station

Bus line №305 getting off at "Romanian embassy" stop
From "Romanian embassy" stop – Bus line №120 getting off at "Tokuda Hospital" stop.
(after the traffic lights at "Atanas Dukov" str.

With a subway, from "Central Railway Station" station, getting off at "James Bourchier" station, after that walking through "Lozenets" distr., or tram №10, taking off at "Nikola I. Vaptsarov" stop. or a bus №88, taking ff at "Tokuda Hospital" stop.