Токуда Больница София

 БГ  EN РУ

Нейронавигационная нейрохирургия

Оборудование опеационных залов

В соответствии с требованиями Всемирной федерации нейрохирургов операционные залы отделения нейрохирургии МБАЛ "Токуда Больницы София" оснащены оборудованием, позволяющим осуществление всех видов нейрохирургических вмешательств с самым высоким качеством.

Интраоперационная ультразвуковая нейронавигационная система с возможностью 3D реконстукции в реальном времени

Отделение нейрохирургии располагает уникальным для Болгарии и региона интраоперационной нейронавигационной системой (произведена през февруари 2009 година). Тя позволва ултразвуково-навигирани оперативни интервенции с първия в страната интраоперативен Power-colour Doppler трансдюсер.

Какво представлява Невронавигираната мозъчна хирургия?

Невронавиганиционната система, използвана в отделението по неврохирургия на Токуда болница дава възможност за планиране на хирургичната интервенция, използвайки данните от предварително изготвените

Компютърно-Томографско изследване (КТ) или Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР), Непосредствено преди операцията тези данни се „зареждат” в невронавигационната система, и позволяват както много точната инраоперативна ориентация. Системата „насочва” хирурга къде точно е огнищния процес, който трябва да се атакува, както преди започване на самата интервенция, така и по време на самата операция. С нейна помощ се определят границите на на краниотомията, границите на патологичното огнище, степента на резекцията, степен на васкуларизация и т.н., което позволява осъществяването на така наречените „минимално инвазивни интервенции”. Използвайки тази техника резултатите са неминуемо по-добри от „класическата неврохиругия” и подобрява резултатите на хирургичната интервенция.

Какви са предимствата на Ултразвуково-базираната Невронавигационна система

По време на оперативната интервенция невронавигационната система може да се използва за създаване на висококачествени 3D ултразвукови изображения, които съчетани с данните от предоперативните KT и ЯМР увеличават надежността на неврохирургичната операция, намаляват травмата на околните зрави тъкани. Чрез ултразвуковата  техника могат да се различат отделните патологични образувания разположени в дълбочина от нормалната мозъчна тъкан в реално време. Това може да се използва по всяко време на хирургичната интервенция и отнема по-малко от 30 секунди за изработването на ултразвукови изображения и нов 3D модел, което много улеснява, степента на достъпът до патологичния процес и увеличава степента на резекцията. Тази характеристика позволява детайлен контрол над прогреса на хирургията. Едно от основните приложения на ултразвуковата невронавигационна система е резекционния контрол при злокачесвени мозъчни тумори.

Клинични проучвания  показват, че интраоперативната ултразвукова визуализация на мозъчните тумори е съпоставима с тази на ЯМР-интраоперативното изследване.

Ефективността на система е тествана в множество водещи световни центрове и е доказала своето приложение при широка гама от заболявания на централната нервна система - мозъчни тумори, съдови малформации, мозъчни хематоми, артерио-венозни малфорамции (АВМ), мозъчни абсцеси и множество други лезии.

 

Фиг.1 Снимка от интраоперативната Невронавигационната система, показваща посоката и локализацията на лезията. Съчетанието й с ултразвукова картина, много улеснява хирурга при избора на най-безопасния достъп до образувания, намиращи се в дълбочина.

Фиг.2 ЯМР базирана невронавигация съчетана с интраоперативен ултразвук

Отделение

Нейрохирургия

Консультация нейрохирурга

Минимально инвазивная ней…

Нейронавигационная хирург…

Оборудование операционных…

Команда

Истории пациентов

Местоположение больницы

Бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б (на автомобиле въезд с улицы "Ат. Дуков"), кв. "Хладилника", 1407 "Лозенец".

Больница распологает стоянкой для автомобилей, первые 30 минут предоставляются бесплатно, затем оплачивается 3 лв в час.

Транспортные связи:
Автобусы: №88, №120
Маршрутная линия: №32

Метро: До метростанции "Джеймс Баучер", далее до Токуда Больницы можно пройти пешком в районе "Лозенец" или на трамвае №10 до остановки "Бул. Никола Й. Вапцаров" и на автобусе №88 до остановки "МБАЛ Токуда Болница".

Карта 

Транспорт от Центрального Железнодорожного Вокзала

На автобусе №305 до остановки "Посольство Румынии".
От остановки "Посольство Румынии" на автобусе №120 до остановки "МБАЛ Токуда Больница".

От метростанции "Центральный ЖД вокзал" до станции метро "Джеймс Баучер", далее до Токуда Больницы можно пройти пешком в районе "Лозенец" или на трамвае №10 до остановки "Бул. Никола Й. Вапцаров" и на автобусе №88 до остановки "МБАЛ Токуда Больница".